Imprimir

NAO 129 uztailaren 5a

FORU DEKRETUA. Honen bidez bigarren jarduerako egoera arautzen da suhiltzaile edo suhiltzaile-kabo lanpostuak betetzen dituzten langileentzat.

BON nº 129 - 5 julio

DECRETO FORAL por el que se regula la situación de segunda actividad del personal que desempeñe puestos de trabajo de bombero o cabo de bomberos.