Imprimir

NAO 86 maiatzaren 7a

IRUÑEA. Deialdia, merkataritzako zerbitzuburua.

IRUÑEA. Deialdia, elikagai industriako goi-mailako teknikaria.

IRUÑEA. Deialdia, 79 Ofizial Administrari lanpostu barne-igoera mugatua.

IRUNBERRIKO MANKOMUNITATEA. Deialdia. “San Isidro” zahar etxe eta psikogeriatrikoa. Medikua.

BON nº 86 - 7 mayo

PAMPLONA. Convocatoria de Jefe/a de Servicio Comercio.

PAMPLONA. Convocatoria Técnico-a Superior en Industria Alimentaria.

PAMPLONA. Convocatoria para la provisión en promoción interna restringida de 79 plazas de Oficial Administrativo.

MANCOMUNIDAD LUMBIER. Residencia de Ancianos y Psicogeriátrico “San Isidro". Convocatoria de médico-a.