Imprimir

NAO 118 ekainaren 20a

Lekualdatze lehiaketa. Administrazio publikoko teknikari (arlo ekonomikoa).

Epe bat ezartzen da erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikarien (EZLTen) azterketa eta erizain obstetriko-ginekologikoen (emaginen) azterketa gainditu arren lanposturik lortu ez dutenek eta azterketa egin arren hura gainditu ez dutenek kontrataziorako aukerak egokitu ditzaten.

EGUESIBAR. Deialdia, zerbitzu anitzetako peoi izateko lanpostu bat.

BON nº 118 - 20 junio

Concurso de traslado, de las vacantes de Técnico-a de Administración Pública (Rama Económica).

Apertura de plazo para que los-as aspirantes a la contratación aprobados sin plaza y suspendidos que hayan realizado el examen de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) y Enfermera Obstétrico-Ginecológica (Matrona) adecuen sus opciones respecto a la contratación.

VALLE DE EGUES. Convocatoria de una plaza de Peón de Servicios Múltiples.