Imprimir

NAO 113 ekainaren 13a

IRUÑEA. Deialdiak, izangaien zerrendak osatzeko, goi-mailako arkitektoaren, arkitekto teknikoaren, soziologoaren eta laneko arriskuen prebentzioko ofizialaren lanpostuetan aritze aldera.

BON nº 113 - 13 junio

PAMPLONA. Convocatorias relación de aspirantes para Arquitecto/a superior, Arquitecto/a técnico, Sociólogo/a y Oficial de Prevención de Riesgos Laborales.