adi egon

Iruñeko Udala


 Iruñeko Udala. Negoziatzen segitzen dugu 

Pasa den maiatzaren 11n Mahai Negoziatzailea berriro bildu zen. Bertan, langileontzat garrantzitsuak diren hainbat gai jorratu ziren, hala nola birkokapenak eta bitarteko adskripzioak. Ez dira gai hutsalak, gure ustez. Alde batetik osasun arrazoiengatik gure lan baldintzak edo lanpostua aldatzeko eskubideaz ari gara eta bestaldetik urteetan era irregularrean bete izan diren lanpostu askoren erregularizazioaz.

Birkokapenei dagokienez, hurrengo Mahaiarako zenbait gai zintzilik geratuagatik ere,  adostasun handia egon zen sindikatu eta Administrazioaren artean.

Bitarteko adskripzioen erregularizazioa egiteko proposamen bat aurkeztu zuten sindikatuek, eta Udalak, bere aldetik, gehixeago zehaztu zuen ze lanpostu dauden erregularizatzeko

Hurrengo Mahai Negoziatzailera maiatzaren 25erako deitu eta negoziatzeko egutegi bat ezarri dute. Hortaz, segur aski data horretatik aurrera bilerak astean behin eginen dira. Hitz egingo dugu gai askotaz: baimen soldatadunak, ordainsariak, ordutegi malgutasuna, formakuntza, promozioak…

Hitzarmen berriaren negoziazioak jarraitzen du. Izan ere, inoiz ez da geratu. Guk lanean jarraituko dugu, zorrotz eta bizkor, udaleko langileontzako hitzarmen berri bat lortzeko.

Informatzen segituko dugu.


 Ayuntamiento de Pamplona. Seguimos negociando 

El pasado 11 de mayo se volvió a reunir la Mesa de Negociación. En ella se trataron temas tan importantes para toda la plantilla municipal, como las reubicaciones y las adscripciones interinas. Para LAB son dos temas de gran importancia, ya que estamos hablando de reubicar al personal por motivos de salud y regularizar una serie de puestos que vienen estando ocupados de forma irregular desde hace años.

En el tema de las reubicaciones, hubo bastante consenso entre las propuestas de la parte sindical y de la administración, quedando algún fleco que se tratará en la próxima mesa.

Sobre las adscripciones interinas y su regularización hubo una propuesta de criterios por parte de los sindicatos, mientras que la administración concretó un poco más los puestos a regularizar.

Se ha convocado la siguiente Mesa de Negociación para el próximo 25 de mayo y se ha calendarizado la negociación, es fácil que a partir de esa fecha las reuniones sean semanales durante el mes de junio, y tendremos sobre la mesa temas como el de permisos retribuidos, retribuciones, flexibilidad horaria, formación, promociones...

La negociación del nuevo acuerdo no se paraliza, de hecho nunca ha estado paralizada, y vamos a seguir trabajando en la Mesa para conseguir un nuevo convenio para todo el personal del Ayuntamiento.

Desde LAB os seguiremos informando puntualmente.