ADM negociacion

LABek Suhiltzaileen Zerbitzuko langile guztiei: negoziatzeko ordua da

Administrazioa 2020/08/05

Langileen Batzordeak adostutako aldarrikapen-plataformak indarrean jarraitzen du oso-osorik.

Erreklutamenduetara ez joateko hartu genuen presio-neurria fruituak ematen hasi da, eta negoziatzen hasteko baldintza egokietan gaude. Kontseilariak berak datozen urteetarako langile berriak kontratatzeko kronograma sinatu du (guztira, 127 suhiltzaile berri, eskatu genion bezala). Egoera aldatu egin da, bistan da, eta hitz onak baino zerbait gehiago dugu orain. Izan ere, duela egun batzuk arte, hitz ederrak baino ez ziguten eskaintzen.

Denok dakigunez, LABentzat plantilla egonkortzea gai estrategikoa da; historikoki hala izan da eta hala izaten jarraituko du. Plantilla nahikoa izatea etorkizunerako bideragarritasunaren bermea da, are gehiago gurea bezalako zerbitzu konplexu eta beharrezko batean. Baina, horrez gainera, gure aldarrikapenak lortzeko bermea ere bada, eta kalitatezko lan publikoa banatzeko oinarria.

127 lanpostu berri. Gobernuak agindu digu Mahai Orokorrera kopuru hori eramanen duela, eta sindikatuen onespena izatea espero du.

Gure parkeen egoera oso delikatua da. COVIDaren ondorioz, 38 suhiltzaile berriek lanean hasteko eguna atzeratu behar izan dute, eta horrek muturrera eraman du langile faltak eragindako egoera tamalgarria. Errua gurea ez den arren eta erantzuleak ez garen arren, gu gara egoera hori ordaintzen ari garenok, jokoan dagoena gure segurtasuna baita, eta, zeharka, herritarren eta haien ondasunen segurtasuna. Baina ezin dugu jokatu gure inguruan ezer gertatuko ez balitz bezala: krisi ekonomiko, sozial eta sanitario larria dugu begien aurrean, guztiok astintzen gaituena (familiak, koadrilak, etab.). Hori dela eta, egoera berri honen aurrean, beste irakurketa bat partekatu nahi dugu gainerako sindikatuekin eta, batez ere, langileekin, eta negoziazio prozesu bat hasi nahi dugu. Ildo horretan, borondate ona erakusteko, parkeetan eguneroko minimoen kudeaketa erraztuko dugu.

Era berean, gaur bertan, LABek publikoki eskatu behar dio Nafarroako Gobernuari eta, zehazkiago, Barneko kontseilariari, Barneko zuzendari nagusiari eta Suhiltzaileen Zerbitzuko zuzendariari, negoziazio prozesu bat hastea berehala. Negoziazio prozesu horri hasiera emateko, ezinbestekoa da mahai sektoriala biltzeko deia egitea lehenbailehen, honako puntu hauek jorratzeko:

• Mahai horretan negoziatu beharreko dokumentuan sartzea suhiltzaile-lanpostuen deialdiaren kronologiari buruz Barneko kontseilariak sinatutako dokumentua.

• Kontseilariak konpromisoa hartzea Mahai Orokorrean negoziatzeko gure lanpostu-osagarriaren berrikuspena eta eguneratzea, aldarrikapen historikoa baita guretzat. LABek konpromiso hori bere gain hartzea eskatu nahi die gainerako sindikatuei, ahots bakarrarekin joan gaitezen gure ustez bidegabekeria historiko bat dena erreibindikatzera.

• Erregelamendu negoziatua. Gehienez ere sei hilabeteko epean, zuzendaritzak Langileen Batzordeari aurkeztu beharko dio egiturari, maila-igoerei, eginkizunei eta antzekoei buruzko erregelamendu bat, Babes Zibilari eta Larrialdiei buruzko Legean txertatuko dena.

• Behar adinako kabo-lanpostu betetzeko deialdia ateratzea berehala, bukaera emateko bitarteko egoerei eta zenbait egunetan kaborik gabe lan egin beharrari.

Beste behin ere, suhiltzaileak izango gara zerbitzua salbatuko dugunak. Ahaleginak merezi duela uste dugu, eta, horregatik, eskua luzaturik dugu.

LAB a todo el personal de bomberos: Ahora es el momento de ponerse a negociar

Administrazioa 2020/08/05

La plataforma reivindicativa acordada por la Comisión de Personal sigue plenamente vigente.

La medida de presión puesta en marcha de no acudir a los reclutamientoas ha comenzado a dar sus frutos. Hemos conseguido un escenario deseado para comenzar a negociar. El propio Consejero ha firmado un cronograma de nuevas incorporaciones en los próximos años (un total de 127 nuevos bomberos-as, como le solicitamos). Desde luego la situación ha cambiado y tenemos algo más que buenas palabras que era lo único que teníamos hasta hace unos días.

Como es conocido por todos, para LAB la estabilización de la plantilla es un tema estratégico, lo ha sido históricamente y lo seguirá siendo. Una plantilla suficiente es garantía de viabilidad a futuro para un servicio tan complejo y necesario como el nuestro, es garantía para conseguir nuestras reivindicaciones y es reparto de trabajo público y de calidad.

127 nuevas plazas, que el Gobierno se compromete a llevar a Mesa General, donde espera contar con la aprobación de los sindicatos.

La situación en los parques es muy delicada. El retraso en la incorporación de los 38 nuevos bomberos (a causa de la COVID) ha sido la puntilla a la escasez de personal y, aunque ni es nuestra culpa, ni somos los responsables, sí somos los paganos, pues lo que está en juego es nuestra seguridad y de manera indirecta la de la ciudadanía y sus bienes. Asimismo nosotros no podemos actuar como si a nuestro alrededor no pasase nada: crisis económica, social y sanitaria que nos sacude a todos (familias, cuadrillas, etc,) Es por lo que nos planteamos hacer una nueva lectura compartida con el resto de sindicatos y sobre todo con la plantilla ante esta nueva situación y comenzar una negociación. En este sentido, como muestra de buena voluntad, vamos a facilitar la gestión de los mínimos diarios en los parques.

A su vez, hoy mismo, desde LAB vamos a emplazar al Gobierno de Navarra y más en concreto al Consejero de Interior, a la Directora General de Interior y al Director del Servicio de Bomberos a comenzar una negociación de manera inmediata. Negociación que pasa por la convocatoria inmediata de una Mesa Sectorial para tratar los siguientes puntos:

• Inclusión del documento ya negociar en dicha Mesa del documento ya firmado por el Consejero de Interior sobre la cronología de convocatoria de plazas de bombero.

• Compromiso por parte del Consejero de negociar en Mesa General la reivindicación histórica de revisión de nuestro complemento de puesto de trabajo y su actualización. Compromiso que LAB piensa exigir al resto de sindicatos para ir con una sola voz a reivindicar lo que entendemos es una injusticia histórica.

• Reglamento negociado. En un plazo no superior a seis meses la dirección debe presentar a la Comisión de Personal el reglamento que incluya todo lo relativo a estructura, ascensos, funciones… y su inclusión en la Ley de Protección Civil y Emergencias.

• Convocatoria inmediata de suficientes plazas de ascenso a cabo, para poner fin a las interinidades y a la ausencia de esa figura algunos días.

Una vez más vamos a ser los bomberos y bomberas de este servicio los que lo vamos a salvar. Creemos sinceramente que merece la pena. Ahí estaremos todos y todas.

 

ADM aux mantenimiento

Zergatik ez da kontratatzen mantentze-lanetako laguntzailerik El Vergel-en, kontratazio zerrenda bat izanda?

ANADP 2020/08/05

El Vergel zentroan urteak daramatzagu mantentze-lanetako laguntzaile gutxi izaten, eta orain, lankide batek erretiroa hartu berri duela-eta, plantilla minimoen azpitik geratu da. Nolanahi ere, Funtzio Publikoari esker jakin berri dugu, hainbat urtez zentroaren beharrei erantzuteko moduko kontratazio-zerrenda bat eskatu ondoren, badagoela halako bat, duela bost hilabete baino gehiago eratua, gainera. Hala bada, zergatik jarraitzen dute langile beharrari erantzun gabe?

PIndarrean dauden zerrendak ESTEKA honetan begira ditzakezu.

descargas de archivos.orig PDF ANADP-eko Mantentze-lanetako laguntzaileen aldi baterako kontratazioen zerrenda

El Vergel zentroko langileek denbora asko, gehiegi dagoeneko, daramagu sortzen diren beharrei erantzun ahal izateko mantentze-lanetako laguntzaileen kontratazio-zerrenda bat egin dezatela eskatzen.

Eta, bat-batean, duela gutxi jakin dugu zerrenda hori badagoela. Urte honetan bertan, otsailaren 21ean, argitaratutako zerrenda bat da, eta 542 pertsona daude izena emanda. Ezinezkoa da, beraz, zerrenda hori agortua izatea.

Egoera horren ondorioz, El Vergelen mantentze-lanetako laguntzaileak ez kontratatzearen benetako arrazoia zein den jakin nahi dugu. Jokabide horrekin lortzen ari diren gauza bakarra da eskaintzen den zerbitzuan eragin negatiboa izatea. LABen ez gaude prest denbora gehiago jasateko hain larria den eta langileen eta erabiltzaileen artean hainbesteko ezinegona sortzen duen egoera hau.

Horregatik guztiagatik eskatzen dugu beharra dagoen bakoitzean, mantentze-lanetako laguntzaileak kontratatzea ahalik eta azkarren.

LABetik, arazo hau konpontzeko gure konpromisorik sendoena erakutsi nahi dugu, eta, gainera, exijitzen dugu konponbidea etor dadila kontratazioari buruz indarra duen araudiaren bidetik, hots, aldi baterako kontratazioak kudeatzeko arauak finkatzen dituen 814/2010 Foru Aginduan ezarritako arauak betez.

¿Por qué no se contratan auxiliares de mantenimiento en El Vergel, si existe una lista de contratación?

ANADP 2020/08/05

En el centro El Vergel llevamos años sufriendo una gran escasez de auxiliares de mantenimiento, y ahora con la reciente jubilación de un compañero la plantilla se ha quedado en bajo mínimos. Sin embargo, gracias a Función Pública acabamos de saber que, tras años solicitando una lista de contratación que cubra las necesidades del centro, ésta existe desde hace más de cinco meses. ¿Por qué siguen, entonces, sin cubrir las necesidades de este personal?

Puedes consultar la listas vigentes en este ENLACE.

descargas de archivos.orig PDF Contratación temporal ANADP Aux Mantenimiento

La plantilla de El Vergel llevamos mucho tiempo ya, demasiado, exigiendo que se elabore una lista de contratación de auxiliares de mantenimiento para poder cubrir las necesidades que vayan surgiendo.

Sin embargo, recientemente hemos sabido que ya existe tal lista. Se trata, ni más ni menos, de una lista publicada el 21 de febrero de este mismo año y en la que hay inscritas un total de 542 personas. Es totalmente imposible, por lo tanto, que esa lista se haya agotado.

Esta situación nos lleva a preguntarnos cuál es la razón real por la que en El Vergel no se está contratando a auxiliares de mantenimiento. Lo único que se logra con esto es repercutir negativamente en el servicio que se ofrece. En LAB no estamos dispuestas a que se mantenga esta situación tan grave y que genera tanto malestar entre plantilla y personas usuarias.

Por todo ello exigimos que se contrate, sin demora, a auxiliares de mantenimiento cada vez que la necesidad exista.

Desde LAB mostramos nuestro más firme compromiso de insistir en la resolución de este problema, y que además, ésta venga por los cauces marcados en la normativa vigente de contratación, la que establece la Orden Foral 814/2010 de normas de gestión de la contratación temporal.

OSA 8APAC

Oinarrizko Osasun Laguntzako akoplamenduak. Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda

Osasunbidea 2020/08/05

R364/2020 Ebazpena, abuztuaren 3koa, akoplamenduetara onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena. Eranskin hauek ditu:

Hasierako lanpostuak eta libre gelditzen ahal direnak.

Lanpostu hutsak aukeratzeko programan sartzeko esteka.
Aplikazioa erabiltzeko jarraibideak.
Lanpostuak aukeratzeko epea: abuztuaren 4tik 23ra, biak barne.

Acoplamientos Atención Primaria. Lista definitiva de admitidas/os y excluidas/os

Osasunbidea 2020/08/05

Resolución 364/2020 de 3 de agosto, por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos al Acoplamiento, con los siguientes anexos:

Puestos iniciales y posibles resultas

Enlace para acceder al programa de elección de vacantes.
Instrucciones a la aplicación.
Plazo de elección de plazas: del 4 al 23 de agosto, ambos inclusive.

OSA 8SLAV

Lan Osasuna: SARS CoV2 kontaktu profesional bat jakinaraztea

Osasunbidea 2020/08/05

Lan Osasunaren ohartarazpena SARS CoV2 birusaren aurrean PCR+ kasu batekin izandako kontaktu profesionalaren berri emateko prozedurari buruz (bai pazienteen kasuan, bai langileen kasuan).

Laneko Arriskuen Prebentzio Zerbitzuak etengabeko harremana du Oinarrizko Osasun Laguntzako Ospitalez kanpoko Larrraldien Zerbitzuko kontaktu-bilatzaileen taldearekin, kontaktu profesionalak erregistratzeko eta horrelako kasuetarako behar diren gomendioak emateko.

Salud Laboral: Notificación contacto profesional SARS CoV2

Osasunbidea 2020/08/05

Recordatorio de Salud Laboral del procedimiento para notificar un contacto profesional con un caso PCR+ frente a SARS CoV2 (tanto de paciente como de trabajador).

 • Lunes a viernes de 8.00 a 15.00, contactar con nosotros: 848 422210 o Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 • Fuera de ese horario contactar con 848 420020 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

El SPRL mantiene una coordinación permanente con este equipo de rastreo del Servicio de Urgencias Extrahospitalarias de Atención Primaria para registrar los contactos profesionales y asesorar en caso necesario sobre el manejo de los mismos.

OSA desescalada

Txaloetatik zaplaztekoetara V: Covid bidezko kutsatzea laneko istriputzat hartu behar da

Osasunbidea 2020/07/31

LABen argi daukagu 19/2020 Errege Lege Dekretuak ematen digula bermea pandemia-arriskua oraindik desagertu ez denean, eta, horregatik, haren kontrol zehatza egiteko eskatuko dugu Osasunbideari, dela burutzen bitartez, dela lan-arriskuen prenbentzio-zerbitzuaren bitartez.

Alarma-egoera bukatzearekin batera, hainbat albistek zalantzan jarri dute langile sanitario eta soziosanitarioentzat Covid bidezko infekzioa laneko istripu ote den, ondorio guztietarako, enpresetako prebentzio-zerbitzuen aldetik; izan ere, gai hori arautzen zuen 19/2020 Errege Lege Dekretua indargabetu egin baitzen eta, horregatik, uztailaren 22tik aurrera talde horrek ez du lehen adinako babesik.

LAB sindikatuak eskatuko du trazabilitate zehatza egin diezaietela Osasunbideko langileei, plantillaren eskubide bakar bat ere urra ez dadin.

Osasunbideko prebentzio zerbitzuak honako hau jakinarazi digu: "Argi daukagu laneko istriputzat hartu behar dela, baita Osasunbidean ere. Kontua da, legearen ikuspuntutik, 19/2020 Errege Lege Dekretuak 9. artikuluan ezartzen duela lan-istriputzat hartuko direla soilik alarma-egoera amaitu eta hurrengo hilabetera arte sortutako kutsatzeak, eta lanean gertatu direnean ".

LAB sindikatuak Osasunbideari eta plantillari jakinarazi nahi die maiatzaren 26ko 19/2020 Errege Lege Dekretuak honela diola: “Era berean, lan-ikuskaritzaren arloko prozedurak eteteak arau-egoera berriarekin duen denbora-koherentzia bermatzen da, eta osasun-zentroetan edo zentro sozio-sanitarioetan lan egiten duten langileek sortutako Gizarte Segurantzako prestazioak lan-istriputzat aitortzea xedatzen da, baldin eta, beren lanean dihardutela, COVID-19 hartu badute pandemiaren edozein fasetan, osasun-zerbitzuak ematen diren bitartean arrisku espezifiko horren eraginpean egon direlako”.
Hori guztia kontuan hartuta, LABen argi daukagu langileen eskubideak bermatu behar direla. Covid bidezko pandemia desagertu bitartean, normaltasun berria beste fase bat dela hartu behar da kontuan, pandemia kontrolatzeko egin daitezkeen aldaketak barne. Beraz, langileak informatu eta babestu egin behar dira herritarron tratamenduak eragin ditzakeen arriskuen aurrean.

LABek ez du onartuko herritarroi arreta ona emateko bere osasuna arriskatzen ari den langilearen lan-arriskuak zalantzan jartzea; horregatik eskatzen dugu unitate-burutzen eta prebentzio-zerbitzuen bidez kontrol zorrotza egitea, langileek izan dezaketen edozein gorabehera edo arrisku jasota utziz. Era berean, langileak animatzen ditugu horren inguruko edozein gorabehera jakinarazi diezagutela, ekintza egokiak hasi ahal izateko.

Seroprebalentzia azterketa
Joan den ekainean seroprebalentzia-azterketa bat egin zen Osasunbidean, eta langileen % 75ek parte hartu zuen. LABek duela hiru hilabete baino gehiago eskatu zuen azterlan hori abiapuntu ona da, baina hori besterik ez da. Langileen seroprebalentziaren azterketak denbora-jarraitutasuna eta helburu argiak izan behar ditu. Gogora dezagun, horri dagokionez, Osasunbideak irailean ezaugarri bereko beste azterketa bat egiteko konpromisoa hartu zuela, seroprebalentziaren garapena ikusteko. Orain, ordea, eskakizun horren aurrean, aitzakiak bilatzen eta luzamendutan hasiko da. Azterlan horretarako jarraitutasunik ez badago, azterketa puntuala eta ez oso esanguratsua izanen da, eta publizitaterako amarru hutsa.

Gainera, ez da onargarria langileak markatzea kutsatzearen erantzule, are gutxiago hasiera-hasieratik instrukzio kontrajarriak eman direnean prebentzioari buruz. Gutxiegi diagnostikatutako profesionalek edo oinarrizko osasun laguntza bezalako eremuetako langileengan izan den intzidentziak erakutsi digute adi jarraitu behar dugula, lehengo akatsak ez errepikatzeko.

De los aplausos a los sopapos V: El contagio por Covid debe considerarse accidente laboral

Osasunbidea 2020/07/31

En LAB tenemos claro que el Real Decreto Ley 19/2020 nos avala en tanto en cuando el riesgo por pandemia aún no ha desaparecido, y por ello solicitaremos a Osasunbidea que realice un control exhaustivo del mismo a través de las jefaturas y el servicio de prevención de riesgos.

Coincidiendo con el fin del estado de alarma han aparecido noticias que ponen en duda la consideración, para el personal sanitario y sociosanitario, de la infección por Covid como accidente de trabajo a todos los efectos por parte de los servicios de prevención de las empresas, al decaer el Real Decreto-Ley 19/2020 derivado del Estado de Alarma, que regulaba esta cuestión. Este colectivo queda menos protegido desde el pasado 22 de julio.

Desde el sindicato LAB vamos a exigir que se realice una trazabilidad exhaustiva de los casos que impliquen al personal de Osasunbidea de manera que no se conculque ningún derecho de la plantilla.

Desde el servicio de prevención se nos ha comunicado lo siguiente: “tenemos claro que se debe considerar como accidente laboral y en Osasunbidea también. El tema es que, desde el punto de vista legal, el Real Decreto Ley 19/2020 en su Artículo 9 establece que solo tendrán consideración de accidente de trabajo los contagios producidos hasta el mes posterior a la finalización del estado de alarma, y cuando tengan un origen laboral”.

Desde el sindicato LAB queremos informar al Servicio Navarro de Salud y a la plantilla que en el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo: “Se asegura, asimismo, la coherencia temporal de la suspensión de los procedimientos en materia de inspección laboral con el nuevo escenario normativo y se dispone el reconocimiento como accidente de trabajo de las prestaciones de Seguridad Social que cause el personal que presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios y que, en el ejercicio de su profesión, hayan contraído COVID-19 durante cualquiera de las fases de la pandemia, por haber estado expuesto a ese riesgo específico durante la prestación de servicios sanitarios y socio-sanitarios”. Teniendo en cuenta lo anterior, en LAB tenemos claro que se deben asegurar los derechos de la plantilla. Se sobreentiende que hasta que la pandemia por Covid no entre en vías de resolución se debe considerar que la nueva normalidad es una fase más, incluidas las posibles modificaciones para el control de la pandemia. Por lo tanto, la plantilla debe ser informada y protegida frente a los posibles riesgos derivados del tratamiento de la ciudadanía.

LAB no va a permitir que a una plantilla que está poniendo en riesgo su salud para dar la mejor atención se le cuestione un riesgo inherente a su trabajo, y exigimos que se realice un control exhaustivo a través de las jefaturas de unidad y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales dejando constancia de cualquier incidencia o riesgo a la que puedan estar expuestas las personas trabajadoras. Asimismo, animamos a la plantilla a que nos comunique cualquier incidencia al respecto para así poder iniciar las acciones oportunas.

Estudio de seroprevalencia
En junio pasado se realizó en Osasunbidea un estudio de seroprevalencia en el que participó el 75% de la plantilla. Este estudio que desde LAB solicitamos hace ya más de tres meses, supone un buen punto de partida, pero solo eso. El análisis de la seroprevalencia de la plantilla debe tener una continuidad temporal y unos objetivos claros. Recordemos al respecto que Osasunbidea se comprometió a realizar otro estudio de las mismas características en septiembre para ver el desarrollo de la seroprevalencia. Sin embargo, ahora es el momento en que ante ese requerimiento comienza a buscar excusas y dar largas. Si no existe una continuidad para el mencionado estudio, todo queda en un mero artificio publicitario o un estudio puntual y poco significativo de casos.

Además, debemos hacer hincapié en que no es de recibo señalar como responsables de los contagios a la plantilla cuando desde un principio se han dado instrucciones contradictorias en cuanto a la protección. Las y los profesionales infradiagnosticados o la alta incidencia en determinados ámbitos como atención primaria nos tiene que poner en guardia para no repetir errores anteriores.

osa temeridad

Covid bidezko kutsatzea laneko istriputzat hartu behar da

Administrazioa 2020/07/31

LABen argi daukagu 19/2020 Errege Lege Dekretuak ematen digula bermea pandemia-arriskua oraindik desagertu ez denean, eta, horregatik, haren kontrol zehatza egiteko eskatuko dugu.

Alarma-egoera bukatzearekin batera, hainbat albistek zalantzan jarri dute langile publikoentzat Covid bidezko infekzioa laneko istripu ote den, ondorio guztietarako, enpresetako prebentzio-zerbitzuen aldetik; izan ere, gai hori arautzen zuen 19/2020 Errege Lege Dekretua indargabetu egin baitzen eta, horregatik, uztailaren 22tik aurrera talde horrek ez du lehen adinako babesik.

LABek Nafarroako Gobernuko langileei eta, bereziki, Osasunbideko langileei eragiten dieten kasuei trazabilitate zehatza egin diezaietela eskatuko du, langileen eskubide bakar bat ere urra ez dadin.

Osasunbideko prebentzio zerbitzuak honako hau jakinarazi digu: "Argi daukagu laneko istriputzat hartu behar dela, baita Osasunbidean ere. Kontua da, legearen ikuspuntutik, 19/2020 Errege Lege Dekretuak 9. artikuluan ezartzen duela lan-istriputzat hartuko direla soilik alarma-egoera amaitu eta hurrengo hilabetera arte sortutako kutsatzeak, eta lanean gertatu direnean ".

LAB sindikatuak gogorarazi nahi du maiatzaren 26ko 19/2020 Errege Lege Dekretuak honela diola: “Era berean, lan-ikuskaritzaren arloko prozedurak eteteak arau-egoera berriarekin duen denbora-koherentzia bermatzen da, eta osasun-zentroetan edo zentro sozio-sanitarioetan lan egiten duten langileek sortutako Gizarte Segurantzako prestazioak lan-istriputzat aitortzea xedatzen da, baldin eta, beren lanean dihardutela, COVID-19 hartu badute pandemiaren edozein fasetan, osasun-zerbitzuak ematen diren bitartean arrisku espezifiko horren eraginpean egon direlako”.

Hori guztia kontuan hartuta, LABen argi daukagu langileen eskubideak bermatu behar direla. Covid bidezko pandemia desagertu bitartean, normaltasun berria beste fase bat dela hartu behar da kontuan, pandemia kontrolatzeko egin daitezkeen aldaketak barne. Beraz, langileak informatu eta babestu egin behar dira herritarron tratamenduak eragin ditzakeen arriskuen aurrean.

LABek ez du onartuko herritarroi arreta ona emateko bere osasuna arriskatzen ari den langilearen lan-arriskuak zalantzan jartzea; horregatik eskatzen dugu unitate-burutzen eta prebentzio-zerbitzuen bidez kontrol zorrotza egitea, langileek izan dezaketen edozein gorabehera edo arrisku jasota utziz. Era berean, langileak animatzen ditugu horren inguruko edozein gorabehera jakinarazi diezagutela, ekintza egokiak hasi ahal izateko.

Seroprebalentzia Osasunbidean
Joan den ekainean seroprebalentzia-azterketa bat egin zen Osasunbidean, eta langileen %75ek parte hartu zuen. LABek duela hiru hilabete baino gehiago eskatu zuen azterlan hori abiapuntu ona da, baina hori besterik ez da. Langileen seroprebalentziaren azterketak denbora-jarraitutasuna eta helburu argiak izan behar ditu. Gogora dezagun, horri dagokionez, Osasunbideak irailean ezaugarri bereko beste azterketa bat egiteko konpromisoa hartu zuela, seroprebalentziaren garapena ikusteko. Orain, ordea, eskakizun horren aurrean, aitzakiak bilatzen eta luzamendutan hasiko da. Azterlan horretarako jarraitutasunik ez badago, azterketa puntuala eta ez oso esanguratsua izanen da, eta publizitaterako amarru hutsa.

Gainera, ez da onargarria langileak markatzea kutsatzearen erantzule, are gutxiago hasiera-hasieratik instrukzio kontrajarriak eman direnean prebentzioari buruz. Gutxiegi diagnostikatutako profesionalek edo oinarrizko osasun laguntza bezalako eremuetako langileengan izan den intzidentziak erakutsi digute adi jarraitu behar dugula, lehengo akatsak ez errepikatzeko.

El contagio por Covid debe considerarse accidente laboral

Administrazioa 2020/07/31

En LAB tenemos claro que el Real Decreto Ley 19/2020 nos avala en tanto en cuando el riesgo por pandemia aún no ha desaparecido, y por ello solicitaremos a que se realice un control exhaustivo del mismo.

Coincidiendo con el fin del estado de alarma han aparecido noticias que ponen en duda la consideración, para el personal sanitario y sociosanitario, de la infección por Covid como accidente de trabajo a todos los efectos por parte de los servicios de prevención de las empresas, al decaer el Real Decreto-Ley 19/2020 derivado del Estado de Alarma, que regulaba esta cuestión. Este colectivo queda menos protegido desde el pasado 22 de julio.

Desde LAB vamos a exigir que se realice una trazabilidad exhaustiva de los casos que impliquen al personal del Gobierno de Navarra, y especialmente al de Osasunbidea, de manera que no se conculque ningún derecho de la plantilla.

Desde el servicio de prevención de Osasunbidea se nos ha comunicado lo siguiente: “tenemos claro que se debe considerar como accidente laboral y también en Osasunbidea. El tema es que, desde el punto de vista legal, el Real Decreto Ley 19/2020 en su Artículo 9 establece que solo tendrán consideración de accidente de trabajo los contagios producidos hasta el mes posterior a la finalización del estado de alarma, y cuando tengan un origen laboral”.

Desde el sindicato LAB queremos dejar claro que el Real Decreto Lley 19/2020, de 26 de mayo, dice: “Se asegura, asimismo, la coherencia temporal de la suspensión de los procedimientos en materia de inspección laboral con el nuevo escenario normativo y se dispone el reconocimiento como accidente de trabajo de las prestaciones de Seguridad Social que cause el personal que presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios y que, en el ejercicio de su profesión, hayan contraído COVID-19 durante cualquiera de las fases de la pandemia, por haber estado expuesto a ese riesgo específico durante la prestación de servicios sanitarios y socio-sanitarios”.

Teniendo en cuenta lo anterior, en LAB tenemos claro que se deben asegurar los derechos de la plantilla. Se sobreentiende que hasta que la pandemia por Covid no entre en vías de desaparición se debe considerar que la nueva normalidad es una fase más, incluidas las posibles modificaciones para el control de la pandemia. Por lo tanto, la plantilla debe ser informada y protegida frente a los posibles riesgos derivados del tratamiento de la ciudadanía.

LAB no va a permitir que a una plantilla que está poniendo en riesgo su salud para dar la mejor atención se le cuestione un riesgo inherente a su trabajo, y exigimos que se realice un control exhaustivo a través de las jefaturas de unidad y los servicios de prevención, dejando constancia de cualquier incidencia o riesgo a la que puedan estar expuestas las personas trabajadoras. Asimismo, animamos a la plantilla a que nos comunique cualquier incidencia al respecto para así poder iniciar las acciones oportunas.

Seroprevalencia en Osasunbidea
En junio pasado se realizó en Osasunbidea un estudio de seroprevalencia en el que participó el 75% de la plantilla. Este estudio que desde LAB solicitamos hace ya más de tres meses, supone un buen punto de partida, pero solo eso. El análisis de la seroprevalencia de la plantilla debe tener una continuidad temporal y unos objetivos claros. Recordemos al respecto que Osasunbidea se comprometió a realizar otro estudio de las mismas características en septiembre para ver el desarrollo de la seroprevalencia. Sin embargo, ahora es el momento en que ante ese requerimiento comienza a buscar excusas y dar largas. Si no existe una continuidad para el mencionado estudio, todo queda en un mero artificio publicitario o un estudio puntual y poco significativo de casos.

Además, debemos hacer hincapié en que no es de recibo señalar como responsables de los contagios a la plantilla cuando desde un principio se han dado instrucciones contradictorias en cuanto a la protección. Las y los profesionales infradiagnosticados o la alta incidencia en determinados ámbitos como atención primaria nos tiene que poner en guardia para no repetir errores anteriores.

SZK 2020.7.29 ehs txiki

ANEIS patronalak negoziazioa bukatutzat eman nahi du puntu guztiak jorratu gabe

Esku-Hartze Soziala 2020/07/30

Egungo egoera
Nafarroako Gobernuak Esku-hartze Sozialerako I. Hitzarmen Sektoriala finantzatzeari uko egin ondoren, ANEIS patronalak bere "azken proposamenean" adierazi du negoziazioa "agortuta" dagoela, eta, beraz, “oso-osorik onartu edo baztertu" baino ez dela egin behar.

Ez da serioa ANEISek hori esatea oraindik negoziazio-mahaian jorratu ez diren eta posta elektronikoz soilik trukatu diren puntu asko geratzen direnean. Halaber, sindikatuen eskakizunei erantzun positiboa ematen dietela adierazi dute azken proposamenean, baina hori ez da egia. Zertara jolasten ari dira?

ANEISen proposamena
Hona hemen gure eskakizunak betetzen ez dituzten edo negoziatu ez diren artikuluetako batzuk:
• Hitzarmena berehala aplikatuko da, soldatei buruzko kontu guztiak izan ezik, plegu edo dirulaguntza berriak sartu arte. Epe horretan, hitzarmena ez aplikatzeko klausula (enpresak hitzarmena betetzeari uztea) nahitaezko arbitrajearen bidez erabakiko da (kanpoko agente batek erabakiko du), eta hori beti plantillen kalterako izaten da. Beraz, berehala aplikatzeaz zero, ongi dakigulako enpresak berehala baliatuko direla ez aplikatzeko klausula horretaz.
Hileko % 0,92ko soldata-igoera (13 € inguru), lanaldiarekiko proportzionala, baldintza-agiri edo dirulaguntza berriak sinatu arte.
Hilero, ia 1000 euroko osagarria zuzendarientzat. Non ikusi da holakorik?
Gaur egun dauden antzinatasun kontzeptu guztiak kentzea eta hirurtekoak sortzen hastea 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera.
Gauak: nahitaez itzarrita egon behar izatea, arrazoirik egon ez arren.
Kontingentzia arrunten ondoriozko baja kasuetan, soldata-osagarri guztiak kentzea, eta gehieneko ordainketa bosgarren baja-egunetik aurrera ezartzea.
Kontratazioa: kooperatibek ez dute legea bete beharko.

Zergatik ezin dugu proposamen hau onartu?
ANEISek lan baldintzak hobetzeko hitzarmena lortu nahi du, batez ere, zuzendarien eta aginte-katean dauden gainerako buruen baldintzak hobetzeko. Gainera, ez dakigu noiz hasiko liratekeen hitzarmen hori aplikatzen, eta, bien bitartean, langileen prekarietatea beste lau urtez mantenduko lukete. Aldi horretan ANEISek bake soziala bermatuta izango luke. Baina ez, ez gara proposamen honen konplize izanen, iraingarria baita eta sektoreko plantilletan prekarietatea sustatzen lagunduko baitu.

LAB sindikatuaren jarrera
Ez dugu onartuko ez inposiziorik, ez xantaiarik, ezta horrelako ultimatumik ere. LABek azkeneraino aztertuko ditu hitzarmen duin bat lortzeko aukerak, eta ez dugu onartuko ez hitzarmen faltsurik, ez txeke zuririk. Negoziazioak jarraitu eta amaitu egin behar du. Puntu guzti-guztiak negoziatu behar dira. Izan ere, ANEISek nahi duen gauza bakarra da bere neurrira egindako jantzi bat inposatzea, baina oraindik partida ez da bukatu, eta langileok asko dugu esateko oraindik.

Bagenekien ez zigutela ezer oparituko, baina hortik Gobernua eta patronala hartzen ari diren jarrerara... Ozen eta argi entzun behar dute zein haserre gauden. Sektoreko langileok errespetua merezi dugu, desberdintasunak ongi azpimarratu behar ditugu, eta gure ustez duina dena exijitu. Ez dugu onartuko albo batera utzi nahi izatea. Udazkenean, gure lanaren, ahaleginaren eta eskubideen garrantziaz baliatuko gara. Betebehar guztiak betetzea nahi dute, baina eskubiderik gabe. Aski da, honaino iritsi gara! Arrazoiei erantzuten ez badiete, kaleetan ikusiko dugu elkar.

Nola lortuko dugu hori?
Irailean, sektoreko LABeko ordezkarien batzar bat eginen dugu, eta afiliatuekin ere beste bat eginen dugu. Bilera horietan erabakiko ditugu hitzarmena sinatu arteko estrategiak eta egin beharreko ekintzak. Hori guztia dela eta, langileak animatzen ditugu sindikatuan afiliatzera, bat eginik mantentzera, goiari eustera, une honetan bizi dugun egoera hil ala bizikoa dela argi izatera eta eginen diren mobilizazioei begira adi egotera.

Informazio gehiago jaso nahi baduzu, bete ezazu galdetegi hau: www.labur.eus/EHSdifusioa

ANEIS pretende dar por agotada la negociación sin ni siquiera haber negociado todos los puntos

Intervención Social 2020/07/30

Situación actual
Tras la negativa del Gobierno de Navarra a financiar el I Convenio Sectorial de Intervención social de Navarra, la patronal ANEIS afirma en su “propuesta final” que la negociación “está agotada, por lo que únicamente procede su aceptación o rechazo en bloque”.

No es serio que ANEIS afirme esto cuando todavía quedan muchos puntos que no se han abordado en la mesa negociadora y que únicamente se han intercambiado por email. Asimismo, afirman en su última propuesta que dan respuesta positiva a las exigencias de los sindicatos, algo que no es cierto. ¿A qué están jugando?

Propuesta de ANEIS
Estos son algunos de los artículos que no cumplen nuestras demandas o que no se han llegado a negociar:
Aplicación inmediata del convenio, excepto todo el tema salarial, hasta la entrada de los nuevos pliegos o subvenciones. Periodo durante el cual el descuelgue (que la empresa deje de cumplir el convenio) se haría mediante arbitraje obligatorio (que decida un agente externo), y esto siempre perjudica a las plantillas. Por tanto, de aplicación inmediata nada, ya que las empresas se descolgarían inmediatamente.
Subida salarial del 0,92% mensual (unos 13€), proporcional a la jornada, hasta la firma de los nuevos pliegos o subvenciones.
Complementos de Dirección de casi 1000 euros mensuales. ¿Dónde se ha visto?
Eliminar todas las antigüedades existentes y empezar a generar trienios a partir del 1 de enero de 2019.
Noches: Que se deba estar obligatoriamente en situación de vigilia aunque no haya motivo.
Eliminar todos los complementos para bajas por contingencias comunes al 100%, estableciendo el pago máximo a partir del quinto día.
Contratación: que las cooperativas no cumplan la ley.

¿Por qué no podemos aceptar esta propuesta?
ANEIS pretende tener un convenio para mejorar las condiciones laborales, sobre todo las de los directores y demás cadenas de mando. Un convenio fantasma que no sabemos cuándo empezaría a aplicarse, y que mientras tanto, perpetuaría la precariedad de las trabajadoras durante los 4 años de vigencia que proponen. En este periodo ANEIS tendría garantizada la paz social. No vamos a ser cómplices de esta propuesta que supone un insulto y sigue incentivando la precariedad en las plantillas del sector.

Postura del sindicato LAB
No vamos a aceptar imposiciones, chantajes ni ningún ultimátum como éste. Desde LAB vamos a explorar hasta el final las posibilidades para lograr un convenio digno, pero no vamos a aceptar ni convenios fantasma ni cheques en blanco. La negociación debe proseguir y finalizar. Todos y cada uno de los puntos deben ser negociados. Lo único que quiere ANEIS es imponer su traje a medida, pero aún queda partido por jugar y las plantillas tenemos mucho que decir todavía.

Sabíamos que no nos iban a regalar nada, pero de ahí a la actitud que están adoptando Gobierno y patronal... Deben oír alto y claro lo enfadadas que estamos. Las plantillas del sector debemos hacernos respetar, marcar la diferencia y exigir lo que consideramos digno. No vamos a aceptar que se nos quiera ningunear de esta manera. En otoño vamos a hacernos valer: la importancia de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestros derechos. Porque aquí lo que pretenden es que tengamos todas las obligaciones y ningún derecho, ¡hasta aquí hemos llegado! Si no atienden a razones, nos veremos en las calles.

¿Cómo lo vamos a conseguir?
En septiembre hemos convocado asamblea de delegadas de LAB del sector, y también haremos otra para la afiliación, donde decidiremos la estrategia hasta la firma del convenio y las acciones a desarrollar para su consecución. Animamos a las plantillas a afiliarse al sindicato, a mantenernos unidas, a ser fuertes, a tener muy clara la situación crucial en la que nos encontramos en este momento y a estar atentas a las movilizaciones.

Si quieres recibir información, rellena este formulario: www.labur.eus/EHSdifusioa

ADMope

Aurrera doaz administrari laguntzaileen eta haur-hezitzaileen oposizioak

Administrazioa 2020/07/30

Bestalde, abuztuaren 17an, hautapen prozesu hauei buruzko nobedadeak izanen dira: laneko arriskuen prebentzioko erdi mailako teknikariak, liburutegiko arduradunak eta 1. mailako eta mantentze-lanetako ofizialak.

Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiak bi ebazpen eman zituen atzo, uztailak 29, administrari laguntzaileen eta haur-hezitzaileen oposizioei buruz:

 • Administrari laguntzaileen oposizioa: epea ireki da prozesua gainditu duten izangaiek baldintzak betetzen dituztela frogatzeko agiriak aurkez ditzaten.
 • Haur-hezitzaileen oposizioa: epea ireki da prozesua gainditu duten pertsonek lanpostua aukera dezaten.

Horrez gainera, iragarri digute abuztuaren 17an prozedura hauei buruzko zenbait nobedade argitaratuko direla Nafarroako Aldizkari Ofizialean:

 • Erdi mailako teknikarien oposizioa (Laneko arriskuen prebentzioa): izendapen proposamena argitaratuko da, eta, horrekin batera, 30 eguneko epea irekiko da izendapena egiteko beharrezkoa den dokumentazioa aurkezteko.
 • Liburutegiko arduradunen oposizio-lehiaketa: onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda argitaratuko da.
 • 1. mailako ofizialen eta mantentze-lanetako ofizialen lekualdatze-lehiaketa: lehiaketa bukatutzat eman eta lanpostuak esleitzen dituen ebazpena argitaratuko da.

Siguen adelante las oposiciones de auxiliar administrativo y educador infantil

Administrazioa 2020/07/30

Asimismo, el 17 de agosto habrá novedades respecto a los procedimientos de ingreso en los cuerpos de Técnico de Grado Medio de Prevención de Riesgos Laborales, de encargado de biblioteca y oficial de 1ª y oficial de mantenimiento.

La Dirección General de Función Pública hizo públicas ayer, 29 de julio sendas resoluciones referidas a las oposiciones de auxiliar administrativo y de educador infantil:

 • Oposición de auxiliar administrativo: Resolución por la que se abre el plazo para la acreditación de requisitos por las personas aspirantes aprobadas.
 • Oposición de educador infantil: Resolución por la que se abre el plazo para la elección de las plazas de oposición por las personas aspirantes aprobadas.

Del mismo modo, se anunció que el próximo 17 de agosto el BON recogerá novedades respecto a los siguientes procedimientos:

 • Oposición de TGM (Prevención Riesgos Laborales): la propuesta de nombramiento y apertura del plazo de 30 días para presentar la documentación necesaria para el nombramiento.
 • Concurso-Oposición de Encargado de Biblioteca: la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
 • Concurso Traslado Oficial 1º y Oficial Mantenimiento: la resolución que pone fin al concurso y adjudica las plazas.

OSAseñal

Txaloetatik zaplaztekoetara IV: erabaki desegokiak Osasunbidean Covid krisian zehar

Osasunbidea 2020/07/29

Coviden krisiaren ondorioz Osasunbidean hartutako antolaketa-erabakiek arazo ugari sortu dituzte herritarrei arreta emateko orduan, eta zalantza handiak eragin dituzte langileengan; izan ere, Covid estrategiaren aitzakiaz baliatuz, erabaki gehiegi hartzen ari dira langileekin adostu eta ondorioak egiaztatu gabe.

Osasunbideko kudeatzaileek azken hilabeteetan Covidek sortutako osasun-krisiari aurre egiteko hartu dituzten erabakiek UPNren gobernuen garaian diseinatutako eredu teorikoak aplikatzen dizkiote oraingo errealitateari. Oso eredu korporatibistak dira, benetako konponbide gutxi eskaintzen dituztenak. Gainera, ematen duenez, gure kudeatzaileen nahia neurri hauek luzaroan gera daitezen da.

Erabaki horiek funtsezko arlo batzuk ukitu dituzte, eta LABek hori salatu nahi du; izan ere, halako aldaketak, gure ustez, langileriarekin negoziatzeko dauden esparruetara eraman beharko lirateke.

- Oinarrizko osasun laguntza: oinarrizko osasun laguntzaren erreforma izaten ari da punturik gatazkatsuenetako bat. Egitura horren bunkerizazioa ondoeza sortzen ari da profesionalen eta herritarren artean. Ezohiko egoera bat aprobetxatu da Marta Veraren garaian diseinatutako eredu bat aplikatzeko, zerbitzu publikoen pribatizazioaren norabidean doana. Onartezina da plantillaren barruan gatazkak sortzea Oinarrizko Osasun Laguntzako Zuzendaritzak eta Ospitalez Kanpoko Larrialdietako Zuzendaritzak hartzen dituzten erabakiengatik.

Duela aste batzuk azaldu genuen bezala, oinarrizko osasun laguntzak eredu berri bat behar du, birdimentsionatua eta diziplina anitzekoa, herritarren eskaera nagusiei esparru publikotik estaldura emanen diena (hazia: oinarrizko osasun laguntza erreformatzeko proposamena).

- Lan-osasuna: gaur egun, langileak muga-mugako egoeran daude, izan dituzten lan-osasuneko arazoengatik (kutsatuen kopuru handia) eta gure arduradunek emandako irizpide nahasien ondorioz.

Deskonfinamenduan zehar kutsatzeak ez dira gelditu, eta profesionalen artean ehunetik gora kasu daude. Onartezina da Covid-19a gaixotasun profesionaltzat hartu nahi ez izatea eta, hori gutxi balitz bezala, langileari kutsatze-bektore izatearen errua egozten saiatzea.

Sekulako desinformazio-ekaitza izan dugu, eta, horren ondorioz, egoera ezin bereziagoak sortu dira krisian zehar. Konparazio batera: gaur egun, maskaren erabilera komunitarioa ezarri da, baina aurreko faseetan murriztu egin zen ospitaleratze-solairuetan, kaltegarria zelakoan.

Espero dezagun, kutsatuen tasak berriz ere gora eginez gero, egoera horiek ez errepikatzea. Profesionalen artean gertatu diren kutsatze kasu asko gure arduradunek ezarritako irizpideen etengabeko aldaketaren ondorio izan dira.

- Kontratazio-politikak: Coviden krisiak eraginda, edozein gauza onartzen da. Eta horren ondorioz arazo ugari sortzen ari dira, Profesionalen Zuzendaritzak irizpide argirik ez duelako, kontratazio-protokoloak ez baitira bateratu indarrean dagoen araudiak ezartzen duen bezala.

Kontratazioen kudeaketa hainbat burutzatan eskuordetu izanak gatazka ugari sortu ditu, kontratatzeko eskumena modu arbitrarioan aplikatu baita, irizpide bateratu bati eta indarreko araudiari erantzun gabe.

Antzeko zerbait gertatzen ari da lanaldiko planillekin; izan ere, burutza batzuek uko egiten diote lanaldiaren berri emateari, langile guztiak etengabe prest izateko helburu bakarrarekin.

Gainera, kontuan izan behar dugu Osasunbideko profesionalen lana ez dela aintzat hartu edo konpentsatu, oso kasu puntualetan izan ezik. Antolaketa faltaren ondorioz, aparteko orduengatik produktibitate asko eta asko ordaintzen ari zaizkio epe laburrean ondorioak izanen dituen lan-erritmo jasanezina daraman plantillari.

- Zuzendaritza krisia: osasun krisi honek utzi digun beste ondorioetako bat kargu-uzteen eta dimisioen ekaitza izan da. Nabarmenena, argi eta garbi, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko kudeatzailearena izan da, baina ez dugu ahaztu behar Ospitaleguneko Zainketen zuzendariarena. Azken hori Ospitaleguneko erizaintzako tarteko burutzetan izandako kargu-uzteen eta dimisioen ondoren gertatu da.

LABek bost urte daramatza Nafarroako Ospitaleguneko Zainketen Zuzendaritzak eraman duen kudeaketa-eredua kritikatzen; izan ere, agerian gelditu da egitura atzerakoia eta neurriz gainekoa dela, eta ez duela balio antolaketa-egitura eta plantillaren kudeaketa egokitzeko, parametro parte-hartzaile, demokratiko eta gardenak oinarri harturik.

LAB sindikatutik eskatzen dugu, beraz, Coviden krisia aprobetxa dadila osasun publikoaren benetako eraldaketa egiteko, modu horretan herritarrei arreta ezin hobea bermatzeko eta langile guztiei lan-baldintza duin eta seguruak bermatzeko, baldintza egokietan lan egin dezaten.

LAB osasun publikoaren alde.

De los aplausos a los sopapos IV: decisiones inadecuadas en Osasunbidea durante la crisis de la Covid

Osasunbidea 2020/07/29

Las decisiones organizativas llevadas a cabo por la crisis de la Covid en Osasunbidea están generando numerosos problemas en la atención a la ciudadanía además de una gran incertidumbre a las trabajadoras y trabajadores, que ven cómo se están tomando demasiadas decisiones no consensuadas ni contrastadas escudándose en la estrategia Covid.

Las decisiones que los gestores de Osasunbidea han adoptado durante los últimos meses para intentar hacer frente a la crisis sanitaria originada por la Covid aplican a nuestra realidad actual modelos teóricos diseñados en la época de los gobiernos de UPN, y tienen mucho de corporativismo y poco de solución real. Además, todo apunta a que el deseo de nuestros gestores es que estas medidas hayan llegado para quedarse.

Desde LAB queremos denunciar algunos de los puntos fundamentales alterados con las citadas decisiones, pues a nuestro entender deben ser llevados a los marcos de negociación con la plantilla.

- Atención primaria: La reforma de atención primaria está siendo uno de los puntos más conflictivos. Su bunkerización está generando malestar entre profesionales y ciudadanos. Se ha aprovechado una situación excepcional para aplicar un modelo diseñado en tiempos de Marta Vera que va en la dirección de la privatización de los servicios públicos. No se puede permitir que se creen conflictos dentro de la plantilla por las decisiones que toman la Dirección de Atención Primaria y la de Urgencias Extrahospitalarias.

Como expusimos hace semanas, la atención primaria debe tener un modelo nuevo, redimensionado y pluridisciplinar, que dé cobertura a las principales demandas de la ciudadanía desde el ámbito público (hazia: una propuesta para reformar atención primaria).

- Salud laboral: Los problemas de salud laboral que ha experimentado la plantilla (con un alto número de contagios) unido a los criterios equívocos de nuestros responsables, han sobreexpuesto a todas las trabajadoras y trabajadores.

Durante la desescalada han continuado los contagios, llegando así a superar la centena de casos entre las y los profesionales. Es inadmisible que no se pretenda considerar la Covid como enfermedad profesional y que se intente culpar al empleado de ser vector de contagio.

Hemos sufrido una tormenta de desinformación que ha generado situaciones tan rocambolescas como que actualmente se haya instaurado el uso comunitario de las mascarillas mientras en fases anteriores se llegó incluso a restringir el uso de las mismas en las plantas de hospitalización por considerarse perjudiciales.

Esperemos que, en caso de nuevos repuntes, no se vuelvan a reproducir estas situaciones. Gran parte de estos contagios entre profesionales se debe al continuo cambio de criterios marcados por nuestros responsables

- Políticas de contratación: El todo vale desatado por la crisis de la Covid está originando multitud de problemas derivados de la falta de un criterio claro por parte de la Dirección de Profesionales, ya que los protocolos de contratación no se han unificado tal y como establece la normativa vigente.

El hecho de que hayan delegado la gestión de la contratación en diversas jefaturas ha generado multitud de conflictos, ya que la capacidad de contratación ha sido aplicada de forma arbitraria sin responder ni a un criterio unificado ni a la normativa vigente.

Algo parecido ocurre con las planillas de jornada, puesto que diversas jefaturas se niegan a facilitarla con el único objetivo de tener a la totalidad de la plantilla a su entera disposición.

Además, debemos tener en cuenta que el trabajo de las y los profesionales de Osasunbidea no ha sido, salvo en casos muy puntuales, reconocidos ni compensados. La falta de organización está derivando en la necesidad de pagar productividades por horas extraordinarias a la plantilla, que lleva un ritmo de trabajo que tendrá sus consecuencias a corto plazo.

-Crisis de dirección: La escalada de ceses y/o dimisiones está siendo otra de las consecuencias que nos está dejando esta crisis sanitaria. La más notoria es, a todas luces, la del propio gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, pero tampoco debemos olvidar la de la Dirección de Cuidados del CHN. Ésta última ha tenido lugar tras la cascada de ceses y dimisiones ocurridas en el seno de las jefaturas intermedias de enfermería del CHN.

Desde LAB llevamos cinco años criticando el modelo de gestión que ha llevado la Dirección de Cuidados del CHN, ya que ha demostrado ser una línea retrógrada y sobredimendisionada incapaz de adaptar la estructura organizativa y la gestión de la plantilla a unos parámetros participativos, democráticos y transparentes.

Desde el sindicato LAB pedimos, por lo tanto, que la crisis de la Covid sea aprovechada para realizar una verdadera transformación de la sanidad pública que garantice una atención óptima a la ciudadanía y, a toda la plantilla unas condiciones laborales dignas y seguras para poder realizar su trabajo en condiciones.

LAB por la defensa de la sanidad publica.