Share

Andacelay

Hauteskunde sindikalak Andacelay

Andacelay 2018/04/12
Apirilaren 19an ordezkatuko gaituzten sindikatuko kideak hautatuko ditugu,  5 ordezkari alegia. Hauek arduratuko dira hitzarmena eta gure lan baldintzak betearazteaz. Arduratuko dira ere, guk baldintzarik galdu ez izateaz, eta batez ere, gure lan baldintzak hobetzeaz. Kudeaketa publikoa duen enpresa bat gara eta hiru helburu ditugu: garbiketa, familiei arreta eta haur eskolak

Elecciones sindicales en Andacelay

Andacelay 2018/04/12
El 19 de abril vamos a elegir nuestra representación sindical para cuatro años, un comité de empresa formado por 5 delegadas y delegados sindicales, quienes se encargarán de que se cumplan nuestras condiciones de trabajo y tratar de mejorarlas, atender las peticiones de la plantilla y trasladarlas al Ayuntamiento. Es una labor importante en la que LAB está comprometida y nos vamos a ocupar de hacerlo.   Somos una empresa de gestión pública con tres objetivos: limpieza, atención a la familia y escuelas infantiles.
Share

IZEA Berotik hotzera

tokiantoki 2018/03/07

Urtea agurtu genuen, INFOaren amaieran esanez.... urtea bero samar hasiko zela. (Artikulu osoa irakurri)


SCPSA Del calor al frío

tokiantoki 2018/03/07

Nos despedíamos del año con un INFO que en su parte final decía "el año va a comenzar calentito". (leer artículo completo)


Share
Tere Rosano Iosu Urrutia

LAB exige una mesa de negociación para todo el personal de entidades locales

tokiantoki 2018/02/22

descargas de archivos.orig PDF INFOtokiantoki

LABek toki erakundeetako langile guztientzako negoziazio-mahai bat exijitzen du

tokiantoki 2018/02/22

descargas de archivos.orig PDF INFOtokiantoki

Share

Tokiko Mapa berritzeaz egin bileraren laburpena

Tokiantoki 2018/02/10

Behin Tokiko Mapa berritzeko aurre-proiektua aurkeztu dela, eta duela urtebete ez dugula parte hartzen hartan, gure sindikatuko ordezkaritza deitu dute txertatu diren berrikuntzak argitu nahian eta gure ekarpenak jasotzeko.

Resumen de la reunión sobre la reforma del Mapa Local

Tokiantoki 2018/02/10

Una vez presentado el anteproyecto que reforma el Mapa Local, y después de casi un año sin contar con nuestra nuestra participación, se nos ha convocado a la representación sindical para explicar las novedades introducidas y recoger nuestra aportaciones.

Share
no conforme

Behin -behineko kontratua dutenei
premiazko oharra

Udalak 2017/10/26

LABek kontratu amaieretako jakinarazpenetan aldaketa garrantzitsuak eman direla jakin du. Zehaztearren, orain, jakinarazpen hauetan honakoa jasotzen da: “Kontratua amaituko zaionean, likidazio edo KITAPEN kontzeptuan ondoren adierazi kopuruak ordainduko zaizkio...”.
Eta jarraian aipatzen dira kobratzeke dauden lan egindako egunak, oporren eta aparteko sariaren zatiki proportzionala, baina hala ere, ez da iraizpen edota kontratu amaitzeari egoki dakiokeen aipamena egiten.

Etorkizunean iraizpenaren aurkako edota kontratu amaitzearen harira egin erreklamazioetan  sor litezkeen lege arazoak saihesteko, LABek aholkatzen dizue, kontratu amaierako jakinarazpena sinatuko bazenute, ondoan idatzi dezazuela eskuz, EZ NATOR BAT esaldia.

Aviso urgente
para personal contratado temporal

Udalak 2017/10/26

LAB ha tenido conocimiento de cambios importantes en las notificaciones de las finalizaciones de contratos. En concreto ahora se recoge en estas notificaciones lo siguiente “A la finalización de su contrato se le abonará en concepto de liquidación o FINIQUITO del mismo las siguientes cantidades…”.
Y se nombran los días trabajados pendientes de cobro, la parte proporcional de vacaciones y de la paga extraordinaria, pero no se hace referencia a la posible indemnización por despido o finalización de contrato.

Para evitar que surjan problemas legales en futuras reclamaciones por despido o fin de contrato desde LAB os aconsejamos que siempre que firméis una notificación de fin contrato, añadáis a mano al lado de la firma la frase de NO CONFORME.

Share

30 ju

LAB exige medidas para acabar con la precariedad y estabilizar el empleo

Administrazioa 2017/06/30

LABek, gaurko egunez, giza-katea egin du Nafarroako Gobernuaren egoitza eta Gobernuaren Ordezkaritza lotuz, behin-behinekotasun tasa handiekin amaitu eta kalitateko enplegua sortuko dituzten neurriak eskatzeko.
Ekitaldi amaieran irakurri den adierazpenean nabarmendu dira iragankortasun portzentaje handiak (administrazioan, %30a baino gehiago) eta gobernuek kalitateko enplegua sortzeko agertu duten gogo eza.
PPk eta PSOEk, Estatutik, neurriak gaitu dituzte behin-behinekotasuna orokortu nahian: birjarpen-tasa, gastu-muga, defizit publikoaren muga, autogobernuan murrizketak,... Neurriok estatu mailako legeak eta Europako zuzentarauak urratzen dituzte. Nafarroan, Geroa Bairen Gobernuak, otzan agertuz, Madrilen sortu ildoak onartzen ditu.
Gobernuak eta UGT, CCOO eta CSIF sindikatuek “enplegua sortzeko akordio” izenekoa sinatu izanak Administrazio Publikoek egin ditzaketen Lan Eskaintza Publikoei egin murrizketei eusten eta prekarietatean sakontzen lagundu du.

LAB exige medidas para acabar con la precariedad y estabilizar el empleo 

Administrazioa 2017/06/30

LAB ha realizado hoy una cadena humana que ha unido las sedes del Gobierno de Navarra y la Delegación del Gobierno para exigir medidas que terminen con las altas tasas de temporalidad y se cree empleo de calidad.
Al finalizar el acto se ha leído un comunicado en el que se han destacado los altos porcentajes de temporalidad (más del 30% en la Administración) y la nula voluntad de los gobiernos para crear empleo de calidad.
PP y PSOE, desde el Estado, han ido habilitando medidas para generalizar la temporalidad: tasa de reposición, techo de gasto, límite del déficit público, recortes en el autogobierno… Estas medidas se saltan las leyes estatales y directivas Europeas. En Navarra, el Gobierno de Geroa Bai acepta sumiso las directrices de Madrid.
La firma del llamado “Acuerdo para la creación de empleo” por parte del Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, permite mantener la restricción sobre las OPEs que puedan realizar las Administraciones Públicas y profundizan en la precariedad.

Share

SCPSA

Damos la cara

SCPSA 2017/06/30

 

Se acercan las vacaciones de verano y no queríamos dejar pasar la oportunidad de ponernos en comunicación con la plantilla.

A través de unas preguntas al equipo que conforma la Representación de LAB os damos a conocer sus opiniones/reflexiones sobre la actualidad sindical una vez pasados 100 días  desde las elecciones sindicales.

Share

zorionak eguesibar

LAB indarrez sartzen da Eguesibarren 5 delegatuekin

Udalak 2017/07/16

Emaitza onak eman ditu LABek  Eguesibarreko udalean egindako lanak.
Eguesibarko Udala 2017an:
Funzionarioak LAB 2, ELA 2, CCOO 2  eta UGT 1
Laboralak LAB 3

LAB irrumpe con fuerza en el Ayto de Egüés con 5 delegadas

Udalak 2017/07/16

El trabajo realizado por las personas de LAB en el ayuntamiento de Eguesibar ha dado sus frutos.
Ayuntamiento de Egüés en el 2017:
Funcionarios-as LAB 2, ELA 2, CCOO 2 y UGT 1
Laborales LAB 3