unbuenejemplo

Burutzak Suhiltzaileetan

NLA 2016/03/11

Suhiltzaileetan Administrazio osorako nahi ditugun burutzen motaren adibide ona badaukagu.

Jefaturas Bomberos

ANE 2016/03/11

En Bomberos tenemos un buen ejemplo del tipo de jefaturas que queremos para toda la Administración.

JOXE PAULOSHezkuntzako zentroetako langileen lan baldintzak 

2016/03/10 | Joxe Paulos Delegado de LAB | Hezkuntzako zentroetan ari diren zaintzaileen afera dugu alde batetik, Hezkuntza Behar Bereziak dituzten ikasleekin dauden langileena.

Hauek elkartzen eta mugitzen hasi-ak dira, urtarrilaren hasieran Batzar bat egin zuten LABek deituta. On-doren langile batzuek lantalde bat sortu zuten euren aldarrikapenak argitara emateko, sindikatu guztien laguntza zein hainbat erakundeena (Parlamentua, Nafarroako Eskola Kontseilua) eta Hezkuntza arloko elkarte edo erakundeena ere jasotzeko intentzioarekin. 

Besteak beste galdegiten dute  2109/2012 Ebazpena,  langile hauen eta fisioterapeuten eta OLT (ATS) lanaldia arautzen duena, bertan behera uztea (eguneko 9 lanordu arteko lanaldia ezartzen zitzaien); euren lanbidera, heziga-rria izanik hein handi batean, sar-tzea beharrezko formazio edo titu-lazioarekin, orain funtzio hauek egiteko ez baita titulazio berezirik eskatzen, beste erkidegoetan Hezkuntza Laguntzako Espezialista deitzen zaie; Hitz batean esanda, beharrezko prestakuntza, ikasle-ekin egiten den lana eta zerbitzua, beharrezko kalitatearekin egin eta emateko. 

Aipatu behar da langile hauen aldarrikapenen dokumentua urtarrilaren 12an egin zen Nukleo Mahai Sektorialean Administra-zioari eman zitzaiola.  

Administrazioak aipatu zuen gaia aztertuko zuela, baita konpromisoa hartu ere, langile hauen gaiekin zein Hezkuntzako zentroetan gauden gainerako langileen (garbi-tzaileak, zerbitzu orokorrekoak, atezainak, administrariak, manteni-mendukoak,...) lan baldintzetaz eztabaidatzeko Mahai Sektorialeko bilerak deitzeko, Administrazioaren deiaren zain gaude.

zaintza2

LAB sindikatuaren langileek 11.258 sinadura aurkeztu dizkiote Nafarroako Gobernuari gizarte-zerbitzuetan langile gehiago eskatzeko

ANADP 2016/02/29

Otsailaren 3an “Zaintza Zaindu. Más personal mejor servicio" lemarekin kanpaina hasi zuen LAB sindikatuak,  209/1991eko Foru Dekretua, langile kopurua jasotzen duen dekretua, berehala indargabetzea eskatzeko helburuarekin.

Trabajadoras-es del sindicato LAB entregan 11.258 firmas al Gobierno de Navarra para pedir más personal en los servicios sociales

ANADP 2016/02/29

El 3 de febrero LAB comenzó la campaña bajo el lema “Zaintza zaindu. Más personal mejor servicio” con el objetivo de pedirle al Gobierno de Navarra que derogue inmediatamente el D.F. 209/1991, en el que se recoge la cantidad de personal para los diferentes recursos de los Servicios Sociales como son residencias de personas mayores, menores y personas con discapacidad.

isabel Blanco
No basta con tener razón, sin lucha no se consigue nada

Astean zehar San Jose Zentroko zaintzaileok urteko 1.457 orduko jardunaldia berreskuratu ahal izan dute, hiru hamarkadatan zehar egiten zen jardunaldi mota hau 2014 urtean UPNk aldebakarrez aldatu zuen. LABek borroka horretan eta horren lorpenean parte hartu du, gaiari eutsi ahal izan dioten langileak mobilizatuz, berriro erakutsiz “ez da aski arrazoia izatea, borrokarik gabe ez da deus ere lortzen”, Isabel Blancok, zaintzailea eta PAGNAn LABeko delegatuak laburbiltzen duen moduan.

El personal cuidador de entre semana del Centro San José ha conseguido recuperar la jornada de 1.457 horas anuales que había venido realizando durante tres décadas hasta que UPN la modificó de forma unilateral en 2014. LAB ha participado activamente en esta pelea y en la consecución final del éxito, movilizando a una plantilla que ha sabido resistir y demostrar una vez más que “no basta con tener razón, sin lucha no se consigue nada”, como resume Isabel Blanco, cuidadora y delegada de la LAB en la ANADP.

senecesitanbomberos

LEP Suhiltzaileak. Ez ditugu aldi baterako kontrataziorik nahi

NLA 2016/02/11

Suhiltzaileen LEPari PPek jarritako helegitearen aurrean LABek adierazi nahi du ez dugula onartzen funtzionarioak izan beharko liratekeen langileak ordezkatzeko kontratazio zerrendak egitearen aukera. Gure elkartasuna azaltzen dugu kaltetuak izan diren pertsonekin eta Nafarroako Gobernuari galdegiten diogu 2016an gutxieneko 55 lanpostuko LEP.

OPE Bomberos No aceptamos las contrataciones temporales

ANE 2016/02/11

Ante el recurso del PP a la OPE de bomberos, desde LAB queremos manifestar que no aceptamos la posibilidad de crear listas de contratación para sustituir personal que debería ser funcionario. Nos solidarizamos con las personas que se han visto perjudicadas y pedimos al Gobierno de Navarra una OPE de al menos 55 plazas en 2016.

OPEsuhiltzaileak

LEPa geldiarazteko aukeraren aurrean suhiltzaileak mobilizatu dira

NLA 2016/02/04

Babes Zibil eta Nafarroako Suhiltzaileen Langileen Batzordetik gure ezinegona adierazi nahi dugu Nafarroako gizarteari:

Los bomberos se movilizan ante la posible paralización de la OPE

ANE 2016/02/04

Desde la Comisión de Personal del Servicio de Protección Civil - SOS Navarra y del Servicio de Bomberos de Navarra y ante la sociedad navarra, queremos manifestar lo siguiente:

stress

Osasunari eragindako kalteen handitze ikaragarria zerbitzu sozialetako langileen artean

Sozio-komunitarioa 2016/02/01

Duela hiru urte, jada, arrisku handiko arloa ginela adierazi zen.

Nafarroako Lan Osasunaren Institutuak 2012an arlo sozio-komunitarioan lan jatorriko kalteez egin eta argitara eman zuen ikerlan bat. Ikerlan honetan, arloari “arrisku handikotzat” aitortzen zitzaion, eta adierazten zen arloko langileen osasun fisiko eta mentala gainerako lan jardunena, industriakoena eta eraikuntzakoena barne, baino okerragoa zela  (arazo muskulu-eskeletikoak, estresa, antsietatea eta depresioa besteak beste).

Fuerte incremento de los daños a la salud entre el personal de los servicios sociales

Socio-comunitario 2016/02/01

Hace tres años ya se nos señaló como un sector de alto riesgo.

El Instituto Navarro de Salud Laboral, realizó y publicó en el 2012 una investigación sobre los riesgos y daños de origen laboral en el sector socio-comunitario. En dicho estudio, se declaraba al sector como de “alto riesgo”, y señalaba que la salud física y mental de las trabajadoras y trabajadores del sector es mucho peor que en el resto de actividades laborales incluyendo la construcción e industria (trastornos  músculo-esqueléticos, estrés, ansiedad, y depresión entre otros).

cactus

LAB detecta un incremento notable de las agresiones en los servicios de políticas sociales

Socio-comunitario 2016/01/26

Los/as trabajadores/as del sector sufren en su día a día agresiones constantes tanto psicológicas como físicas. LAB en breve activará diferentes iniciativas ante este grave problema.

Los responsables del sector socio-comunitario, después de analizar el informe diagnóstico de fin de año del sector, quieren encender todas las alarmas ante la cantidad y tipos de agresiones que se están dando hacia las/os trabajadoras/es.

LABek politika sozialen zerbitzuetan erasoen handitze izugarria antzeman du

Sozio-komunitarioa 2016/01/26

Arloko langileok euren egunerokoan etengabe erasoak jasaten dituzte, bai psikologikoak nola fisikoak. LABek arazo hauei aurre egiteko hainbat ekimen jarriko ditu martxan.

Sozio-komunitario arloko arduradunak, urte bukaeran arloan egindako diagnosia behin aztertuta, alarma guztiak piztu beharrean daude langileek pairatutako eredu eta kopuru askotariko erasoen aurrean.