Share

isabel Blanco
No basta con tener razón, sin lucha no se consigue nada

Astean zehar San Jose Zentroko zaintzaileok urteko 1.457 orduko jardunaldia berreskuratu ahal izan dute, hiru hamarkadatan zehar egiten zen jardunaldi mota hau 2014 urtean UPNk aldebakarrez aldatu zuen. LABek borroka horretan eta horren lorpenean parte hartu du, gaiari eutsi ahal izan dioten langileak mobilizatuz, berriro erakutsiz “ez da aski arrazoia izatea, borrokarik gabe ez da deus ere lortzen”, Isabel Blancok, zaintzailea eta PAGNAn LABeko delegatuak laburbiltzen duen moduan.

El personal cuidador de entre semana del Centro San José ha conseguido recuperar la jornada de 1.457 horas anuales que había venido realizando durante tres décadas hasta que UPN la modificó de forma unilateral en 2014. LAB ha participado activamente en esta pelea y en la consecución final del éxito, movilizando a una plantilla que ha sabido resistir y demostrar una vez más que “no basta con tener razón, sin lucha no se consigue nada”, como resume Isabel Blanco, cuidadora y delegada de la LAB en la ANADP.

Share

senecesitanbomberos

LEP Suhiltzaileak. Ez ditugu aldi baterako kontrataziorik nahi

NLA 2016/02/11

Suhiltzaileen LEPari PPek jarritako helegitearen aurrean LABek adierazi nahi du ez dugula onartzen funtzionarioak izan beharko liratekeen langileak ordezkatzeko kontratazio zerrendak egitearen aukera. Gure elkartasuna azaltzen dugu kaltetuak izan diren pertsonekin eta Nafarroako Gobernuari galdegiten diogu 2016an gutxieneko 55 lanpostuko LEP.

OPE Bomberos No aceptamos las contrataciones temporales

ANE 2016/02/11

Ante el recurso del PP a la OPE de bomberos, desde LAB queremos manifestar que no aceptamos la posibilidad de crear listas de contratación para sustituir personal que debería ser funcionario. Nos solidarizamos con las personas que se han visto perjudicadas y pedimos al Gobierno de Navarra una OPE de al menos 55 plazas en 2016.

Share

OPEsuhiltzaileak

LEPa geldiarazteko aukeraren aurrean suhiltzaileak mobilizatu dira

NLA 2016/02/04

Babes Zibil eta Nafarroako Suhiltzaileen Langileen Batzordetik gure ezinegona adierazi nahi dugu Nafarroako gizarteari:

Los bomberos se movilizan ante la posible paralización de la OPE

ANE 2016/02/04

Desde la Comisión de Personal del Servicio de Protección Civil - SOS Navarra y del Servicio de Bomberos de Navarra y ante la sociedad navarra, queremos manifestar lo siguiente:

Share

Sinatu! Nafarroako gobernuari adinekoen, adin txikikoen eta aniztasun funtzionala dutenen zentruetan plantilak handitzea eskatzeko

descargas de archivos PDF SINADURAren esku orria. Fotokopiatu, bete eta eraman LABeko bulegoetara edo zure delegatuaru.(IRUÑEA Arga Ibaia kalea, 12-14-behera)

descargas de archivos PDF ZABALDU. Esku orria. Prekarietatearekin ez dago kalitaterik. Langile gehiago, zerbitzu hobea!

descargas de archivos PDF ZABALDU. Taula. Salatzen dugu. Aldarrikatzen dugu.

¡Firma! para exigir al Gobierno de Navarra el aumento de las plantillas en los centros y servicios para personas mayores, menores y con diversidad funcional

descargas de archivos PDF Hoja de recogida de FIRMAS. Fotocopia, rellena y entrega en cualquier sede de LAB o a tu delegada-o. (IRUÑEA Arga Ibaia kalea, 12-14-behera)

descargas de archivos PDF DIFUNDE. Hoja informativa. No hay calidad con precariedad. ¡Más personal, mejor servicio!

descargas de archivos PDF DIFUNDE. Tabla. Denunciamos. Reivindicamos. 
Share

stress

Osasunari eragindako kalteen handitze ikaragarria zerbitzu sozialetako langileen artean

Sozio-komunitarioa 2016/02/01

Duela hiru urte, jada, arrisku handiko arloa ginela adierazi zen.

Nafarroako Lan Osasunaren Institutuak 2012an arlo sozio-komunitarioan lan jatorriko kalteez egin eta argitara eman zuen ikerlan bat. Ikerlan honetan, arloari “arrisku handikotzat” aitortzen zitzaion, eta adierazten zen arloko langileen osasun fisiko eta mentala gainerako lan jardunena, industriakoena eta eraikuntzakoena barne, baino okerragoa zela  (arazo muskulu-eskeletikoak, estresa, antsietatea eta depresioa besteak beste).

Fuerte incremento de los daños a la salud entre el personal de los servicios sociales

Socio-comunitario 2016/02/01

Hace tres años ya se nos señaló como un sector de alto riesgo.

El Instituto Navarro de Salud Laboral, realizó y publicó en el 2012 una investigación sobre los riesgos y daños de origen laboral en el sector socio-comunitario. En dicho estudio, se declaraba al sector como de “alto riesgo”, y señalaba que la salud física y mental de las trabajadoras y trabajadores del sector es mucho peor que en el resto de actividades laborales incluyendo la construcción e industria (trastornos  músculo-esqueléticos, estrés, ansiedad, y depresión entre otros).

Share

cactus

LAB detecta un incremento notable de las agresiones en los servicios de políticas sociales

Socio-comunitario 2016/01/26

Los/as trabajadores/as del sector sufren en su día a día agresiones constantes tanto psicológicas como físicas. LAB en breve activará diferentes iniciativas ante este grave problema.

Los responsables del sector socio-comunitario, después de analizar el informe diagnóstico de fin de año del sector, quieren encender todas las alarmas ante la cantidad y tipos de agresiones que se están dando hacia las/os trabajadoras/es.

LABek politika sozialen zerbitzuetan erasoen handitze izugarria antzeman du

Sozio-komunitarioa 2016/01/26

Arloko langileok euren egunerokoan etengabe erasoak jasaten dituzte, bai psikologikoak nola fisikoak. LABek arazo hauei aurre egiteko hainbat ekimen jarriko ditu martxan.

Sozio-komunitario arloko arduradunak, urte bukaeran arloan egindako diagnosia behin aztertuta, alarma guztiak piztu beharrean daude langileek pairatutako eredu eta kopuru askotariko erasoen aurrean.

Share

112

La tercera ambulancia SVA pasa a los servicios públicos

ANE 2016/01/14

La tercera ambulancia SVA (Soporte Vital Avanzado o Medicalizada) de Pamplona y Comarca pasa a los servicios públicos. El servicio de bomberos de Navarra se hace cargo de este servicio que hasta ahora prestaba la DYA.

Hirugarren BEA anbulantzia zerbitzu publikoen esku

NLA 2016/01/14

Iruñerriko hirugarren BEA anbulantzia (Bizi Euskarri Aurreratua) zerbitzu publikoen esku gelditzen da. Nafarroako suhiltzaileen zerbitzuak hartu du orain arte DYAk ematen zuen zerbitzu honen ardura.

Share

liburua

La gestión de la biblioteca de San Francisco, de nuevo pública

Administrazioa 2016/01/03

Con agrado hemos leído la noticia de la firma, en el penúltimo día del año, del convenio entre el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona. Por medio de este convenio la gestión de la Biblioteca del Casco Viejo S.Francisco pasará a ser pública de nuevo. El convenio firmado tiene la duración de un año y el coste del personal que se contrate (según ha aparecido, dos bibliotecarios o bibliotecarias a jornada completa, otras dos con 25 horas además personal de apoyo) irá a cargo del Ayuntamiento de Pamplona, aunque la contratación se pretende realizar desde la lista que existe en el Gobierno de Navarra al no tener el Ayuntamiento ninguna lista con este tipo de personal.

Es motivo para alegrarse ver que se le dará un nuevo impulso a la Biblioteca del Casco Viejo de Iruñea. Desde LAB esperamos que esto no sea sino el principio y que se aproveche este tiempo para que esta Biblioteca se convierta no solo en la biblioteca de barrio que debe ser, sino también en la Biblioteca de ciudad de Iruñea. En este tema mucho tiene que decir, con sus propuestas, el Grupo de Trabajo por una Biblioteca Pública en el Casco Viejo. Este grupo de trabajo ha dejado en manos del Ayuntamiento el profundo trabajo que han realizado sobre el tema.

Cuando conozcamos mejor los entresijos del convenio podremos realizar una valoración más profunda así como recordar la lucha sindical y ciudadana que se llevó a cabo durante años a favor de la Biblioteca de Navarra, cuando estaba en San Francisco, cuando el Gobierno comandado por UPN quiso cerrarla.

San Francisco liburutegian, berriro kudeaketa publikoa

Administrazioa 2016/01/03

Gogo onez irakurri dugu Nafarroako Gobernuak eta Iruñeko Udalak urteko azkenaurreko egunean sinatu duten hitzarmenaren berria. Honen bitartez Iruñeko Alde Zaharreko S.Frantzisko Liburutegiak berriz ere kudeaketa publikoa izanen du. Sinatutako hitzarmenak urte bete inguruko iraupena izanen du eta Iruñeko Udalak bertan arituko diren langileen kostua jasoko du (agertu denez bi langile jardunaldi osoz, beste bi 25 ordukoak eta laguntza langile zenbait), nahiz langile hauen kontratazioa Nafarroako Gobernuak daukan zerrendatik eginen omen den, Udalak horrelako langileak dituen zerrendarik ez baitu.

Poztekoa da ikustea nola Iruñeko Alde Zaharreko Liburutegiari bultzada berria emanen zaion. LABen espero dugu hau hasiera baizik ez izatea eta denbora tarte hau aprobetxatzea Liburutegi hau auzo liburutegi ez ezik Iruñea hiriko Liburutegia berriz ere izateko. Gai honetan asko du esateko, bere proposamenekin, Alde Zaharrean Liburutegi Publikoaren Aldeko Lan Taldeak. Talde honek, jada, honen inguruan egin duen proiektu mamitsua udalean aurkeztua du.

Hitzarmenaren nondik norakoak zehatzago ezagutuko dugunean balorazio sakonago bat eginen dugu baita oroitarazi ere urtetan Nafarroako Liburutegiaren alde, hau San Frantziskon zegoela, burutu zen borroka sindikala eta herritarra, garaiko UPNren Gobernuak hau itxi nahi izan zuenean.