Share

zaintza2

LAB sindikatuaren langileek 11.258 sinadura aurkeztu dizkiote Nafarroako Gobernuari gizarte-zerbitzuetan langile gehiago eskatzeko

ANADP 2016/02/29

Otsailaren 3an “Zaintza Zaindu. Más personal mejor servicio" lemarekin kanpaina hasi zuen LAB sindikatuak,  209/1991eko Foru Dekretua, langile kopurua jasotzen duen dekretua, berehala indargabetzea eskatzeko helburuarekin.

Trabajadoras-es del sindicato LAB entregan 11.258 firmas al Gobierno de Navarra para pedir más personal en los servicios sociales

ANADP 2016/02/29

El 3 de febrero LAB comenzó la campaña bajo el lema “Zaintza zaindu. Más personal mejor servicio” con el objetivo de pedirle al Gobierno de Navarra que derogue inmediatamente el D.F. 209/1991, en el que se recoge la cantidad de personal para los diferentes recursos de los Servicios Sociales como son residencias de personas mayores, menores y personas con discapacidad.

Share

ANADP 2016/02/18 “ZAINTZA ZAINDU. Langile gehiago, zerbitzu hobea” izenarekin zerbitzu sozialetako ratioak eta arreta hobetzeko kanpaina martxan dugu LABen. Kanpaina honekin adinekoen, adin txikikoen eta aniztasun funtzionala dutenen zentroetan arreta duintasunez eman ahal izateko langile gehiagoren beharra azaleratzen ari gara. Ratioak handitzea ezinbestekoa da, eta instituzioei hori exijituz sinadura bilketa bat jarri dugu martxan. Otsailaren 19a sinadura bilketaren egun handia izango da, eta guztion parte hartzea ezinbestekoa zerbitzu sozialen defentsan. Animatu eta otsailaren 19an SINATU zerbitzu sozialen defentsan.

Share

isabel Blanco
No basta con tener razón, sin lucha no se consigue nada

Astean zehar San Jose Zentroko zaintzaileok urteko 1.457 orduko jardunaldia berreskuratu ahal izan dute, hiru hamarkadatan zehar egiten zen jardunaldi mota hau 2014 urtean UPNk aldebakarrez aldatu zuen. LABek borroka horretan eta horren lorpenean parte hartu du, gaiari eutsi ahal izan dioten langileak mobilizatuz, berriro erakutsiz “ez da aski arrazoia izatea, borrokarik gabe ez da deus ere lortzen”, Isabel Blancok, zaintzailea eta PAGNAn LABeko delegatuak laburbiltzen duen moduan.

El personal cuidador de entre semana del Centro San José ha conseguido recuperar la jornada de 1.457 horas anuales que había venido realizando durante tres décadas hasta que UPN la modificó de forma unilateral en 2014. LAB ha participado activamente en esta pelea y en la consecución final del éxito, movilizando a una plantilla que ha sabido resistir y demostrar una vez más que “no basta con tener razón, sin lucha no se consigue nada”, como resume Isabel Blanco, cuidadora y delegada de la LAB en la ANADP.

Share

senecesitanbomberos

LEP Suhiltzaileak. Ez ditugu aldi baterako kontrataziorik nahi

NLA 2016/02/11

Suhiltzaileen LEPari PPek jarritako helegitearen aurrean LABek adierazi nahi du ez dugula onartzen funtzionarioak izan beharko liratekeen langileak ordezkatzeko kontratazio zerrendak egitearen aukera. Gure elkartasuna azaltzen dugu kaltetuak izan diren pertsonekin eta Nafarroako Gobernuari galdegiten diogu 2016an gutxieneko 55 lanpostuko LEP.

OPE Bomberos No aceptamos las contrataciones temporales

ANE 2016/02/11

Ante el recurso del PP a la OPE de bomberos, desde LAB queremos manifestar que no aceptamos la posibilidad de crear listas de contratación para sustituir personal que debería ser funcionario. Nos solidarizamos con las personas que se han visto perjudicadas y pedimos al Gobierno de Navarra una OPE de al menos 55 plazas en 2016.

Share

OPEsuhiltzaileak

LEPa geldiarazteko aukeraren aurrean suhiltzaileak mobilizatu dira

NLA 2016/02/04

Babes Zibil eta Nafarroako Suhiltzaileen Langileen Batzordetik gure ezinegona adierazi nahi dugu Nafarroako gizarteari:

Los bomberos se movilizan ante la posible paralización de la OPE

ANE 2016/02/04

Desde la Comisión de Personal del Servicio de Protección Civil - SOS Navarra y del Servicio de Bomberos de Navarra y ante la sociedad navarra, queremos manifestar lo siguiente:

Share

Sinatu! Nafarroako gobernuari adinekoen, adin txikikoen eta aniztasun funtzionala dutenen zentruetan plantilak handitzea eskatzeko

descargas de archivos PDF SINADURAren esku orria. Fotokopiatu, bete eta eraman LABeko bulegoetara edo zure delegatuaru.(IRUÑEA Arga Ibaia kalea, 12-14-behera)

descargas de archivos PDF ZABALDU. Esku orria. Prekarietatearekin ez dago kalitaterik. Langile gehiago, zerbitzu hobea!

descargas de archivos PDF ZABALDU. Taula. Salatzen dugu. Aldarrikatzen dugu.

¡Firma! para exigir al Gobierno de Navarra el aumento de las plantillas en los centros y servicios para personas mayores, menores y con diversidad funcional

descargas de archivos PDF Hoja de recogida de FIRMAS. Fotocopia, rellena y entrega en cualquier sede de LAB o a tu delegada-o. (IRUÑEA Arga Ibaia kalea, 12-14-behera)

descargas de archivos PDF DIFUNDE. Hoja informativa. No hay calidad con precariedad. ¡Más personal, mejor servicio!

descargas de archivos PDF DIFUNDE. Tabla. Denunciamos. Reivindicamos. 
Share

stress

Osasunari eragindako kalteen handitze ikaragarria zerbitzu sozialetako langileen artean

Sozio-komunitarioa 2016/02/01

Duela hiru urte, jada, arrisku handiko arloa ginela adierazi zen.

Nafarroako Lan Osasunaren Institutuak 2012an arlo sozio-komunitarioan lan jatorriko kalteez egin eta argitara eman zuen ikerlan bat. Ikerlan honetan, arloari “arrisku handikotzat” aitortzen zitzaion, eta adierazten zen arloko langileen osasun fisiko eta mentala gainerako lan jardunena, industriakoena eta eraikuntzakoena barne, baino okerragoa zela  (arazo muskulu-eskeletikoak, estresa, antsietatea eta depresioa besteak beste).

Fuerte incremento de los daños a la salud entre el personal de los servicios sociales

Socio-comunitario 2016/02/01

Hace tres años ya se nos señaló como un sector de alto riesgo.

El Instituto Navarro de Salud Laboral, realizó y publicó en el 2012 una investigación sobre los riesgos y daños de origen laboral en el sector socio-comunitario. En dicho estudio, se declaraba al sector como de “alto riesgo”, y señalaba que la salud física y mental de las trabajadoras y trabajadores del sector es mucho peor que en el resto de actividades laborales incluyendo la construcción e industria (trastornos  músculo-esqueléticos, estrés, ansiedad, y depresión entre otros).

Share

cactus

LAB detecta un incremento notable de las agresiones en los servicios de políticas sociales

Socio-comunitario 2016/01/26

Los/as trabajadores/as del sector sufren en su día a día agresiones constantes tanto psicológicas como físicas. LAB en breve activará diferentes iniciativas ante este grave problema.

Los responsables del sector socio-comunitario, después de analizar el informe diagnóstico de fin de año del sector, quieren encender todas las alarmas ante la cantidad y tipos de agresiones que se están dando hacia las/os trabajadoras/es.

LABek politika sozialen zerbitzuetan erasoen handitze izugarria antzeman du

Sozio-komunitarioa 2016/01/26

Arloko langileok euren egunerokoan etengabe erasoak jasaten dituzte, bai psikologikoak nola fisikoak. LABek arazo hauei aurre egiteko hainbat ekimen jarriko ditu martxan.

Sozio-komunitario arloko arduradunak, urte bukaeran arloan egindako diagnosia behin aztertuta, alarma guztiak piztu beharrean daude langileek pairatutako eredu eta kopuru askotariko erasoen aurrean.