LOGO mahai orokorra

Funtzio Publikoak 725 lanpostuko LEP bat proposatu die sindikatuei
Mahai Orokorra, laburpena

Administrazioa 2019/10/20

Joan den ostiralean, Funtzio Publikoaren eta sindikatuen ordezkariak biltzen dituen Negoziazio Mahai Orokorrak bilera egin zuen, eta, bertan, zuzendari nagusiak 2019ko lan-eskaintza publikoaren proposamen bat aurkeztu zien sindikatuei. Proposamen horretan, guztira, 725 lanpostu biltzen dira, birjarpen-tasak ahalbidetzen duen gehieneko kopurua, hain zuzen. Bestalde, 2020ko lan egutegia arautuko duen foru agindua azken ukituaren zain gelditu zen.

2020ko lan egutegia  Zenbait bilera egin ondoren, oraindik ezin izan zaio foru aginduari azken oniritzia eman. Bileran, Funtzio Publikoak testu bat proposatu zien sindikatuei beti arratsaldeko txandan lan egiten duten pertsonentzat uztailaren 6a jaieguna izateko izan diren arazoak saihesteko asmoz.

LABek duela aste batzuk ohartarazi zuen Osasunbidean beti arratsaldeko txandan lan egiten duten langileek uztailaren 6an jasan ohi duten bidegabekeria, eta orain espero dugu foru aginduaren idazketa berri honekin auzi hori konpontzea.

2019ko LEPa  Aurreko astean Funtzio Publikoak iragarri zuen 2019ko LEPak 725 plaza jasoko zituela, hau da, birjarpen-tasaren % 100. Orain, Administrazioak deialdiko lanpostuen lehen proposamena eta lanpostu horiek aukeratzeko erabilitako irizpideak aurkeztu ditu.

Administrazio Errora 169 plaza bideratuko dira, honela banatuta: Nafarroako Zerga Ogasuna, suhiltzaileak, foruzainak, liburutegietako arduradunak, mantentze-lanetako ofizialak, 1. mailako ofizialak, APTak (arlo juridikoa), zerbitzu orokorretako langileak, aholkulari juridikoak, arkitektoak, telekomunikazioetako ingeniariak eta enpresa zientzietako diplomadunak. Hautaketa hori egiteko erabili diren irizpideak hauek izan dira: lehentasuna ematea iruzur fiskalaren aurkako borrokari, ordezkapen-zerrendarik ez duten lanpostuak, aspaldi deitu ez diren eta behin-behineko langileak aspalditik dauden lanpostuak, betetze-tasa handienak dituzten lanpostu hutsak eta, azkenik, aurreko LEPak osatzeko direnak.
LABek suhiltzaileen zerbitzuan erabili diren egitura- eta erreklutamendu-orduen kopurua eskatu du, datu hori jakitea ezinbestekoa iruditzen zaigulako behar diren suhiltzaile-plazen kopurua zehazteko. Izan ere, guk egiten ditugun estimazioen arabera, 50 lanpostu inguru beharko dira zerbitzu horretan, Funtzio Publikoak aurkeztutakoak (7) baino askoz ere gehiago. Era berean, azpimarratu dugu ez dela beharrezkoa foruzain gehiago egotea, gaur egun hainbat agente bulegoko lanak egiten ari baitira, baita, jakin ahal izan dugunez, Nafarroako Gobernuko goi-kargudunen txofer lanak ere.

Osasunbidera 215 plaza bideratuko dira guztira, ia guztiak maila gorenetako osasun langile espezialistenak. Mahaian esan zen bezala, proposatutako plazen aukeraketak irizpide politikoei erantzuten die argi eta garbi.
Horrela, baieztatua gelditu da Indurain kontseilariak SMN sindikatuaren aurrean amore emango zuelako susmoa. 215 plazetatik 86 espezialitate medikoetarako dira, gainerako kolektiboen egonkortze-beharrak baztertuz. Osasunbidearen proposamen honek espezialitate medikoen alde egiten du nabarmen, bestelako kategoriek eta lehen osasun laguntzako medikuen kolektiboak dituzten beharrak ez baitira neurri berean asetzen. Erantzun gisa, LABek bere proposamena aurkeztuko du, plantillaren behin-behinekotasun tasa handienak zuzentzeko irizpidea oinarri harturik. Ohartarazi nahi dugu, gainera, LEPera atera behar diren lanpostuei buruzko erabaki hori erabat kontraesankorra dela kontseilariak lehen osasun laguntza indartzeko orain arte plazaratu duen diskurtsoarekin.

Era berean, LABek salatu nahi du Nafarroako Ospitaleguneko sukaldeko plazak lanpostu huts bihurtzeko eta, hala, LEPera atera ahal izateko dagoen gogo falta.

Eta, amaitzeko, 337 irakasle plaza betetzeko deialdia egitea proposatu zuten. Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusi Begoña Unzuék adierazi zuenez, ikusi ondoren aurreko haur hezkuntzako eta lehen hezkuntzako deialdian zeudenak baino plaza gehiago atera zirela, une honetan Hezkuntza Departamentua egiaztatzen ari da LEP honetarako iragarritako plazak ez direla benetako plaza hutsen kopurua baino gehiago. Lan horrekin bukatu bezain laster, proposamena Mahai Orokorrera ekarriko dutela gaineratu zuen.

Bestalde, zalantzak eragin zituen beste kontu bat jorratu zen bileran, hots, genero-indarkeriaren biktimentzako LEPean sartzen diren plazen% 2ren erreserba zehaztea. Hori ikusita, Funtzio Publikoak iragarri zuen aste honetan beste LEP proposamen bat helaraziko zigula sindikatuei. Adierazi zutenez, deialdi honetan 15 plaza atera behar dira helburu horretarako, baina plaza horiek banatzeak nahasmena sortu zuen, oso zaila delako lanpostu horiek berdintasunez banatzea Nafarroako Administrazioko eremu guztiak eta langileen lau mailak aintzat hartuta.

Galde-erreguak Puntu horretan, Funtzio Publikoak iragarri zuen onartu dutela gidariak kontratatzeko zerrenda bat egitea.

LABek, bere aldetik, bi gairi buruz galdetu zuen. Batetik, Nafarroako Zerga Ogasunean instalatutako presentzia-kudeatzailearen funtzionamenduari buruzko informazioa eskatu zuen, hainbat kexa jaso baititugu presentziak eta absentziak parametrizatzeko moduari buruz.

Bigarrenik, euskararen dekretu berri bat idazteko helburuarekin sortu den lantaldeari buruz galdetu genuen. Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak erantzun zuen talde horrek "euskararen araudia aldatzeko lantalde" izena jaso duela, eta, egin duten lehenengo bileran, Lehendakaritzak eskatu diela foroko parte-hartzaileei proposamen bat egin dezatela. Esan zuen, orobat, oso zaila dela konponbide bat lortzea, baina komeni dela auzia lehenbailehen konpontzea, epe laburrera onetsi nahi diren deialdiak geldiarazi behar ez izateko eta plazak galtzeko arriskurik ez izateko (deialdiak ezin badira onetsi).

Informatzen jarraituko dugu.

Función Pública propone a los sindicatos una OPE de 725 plazas
Resumen Mesa General 

Administrazioa 2019/10/20

El pasado viernes tuvo lugar la Mesa General de Negociación que aglutina a Función Pública con los sindicatos, y en la misma la Directora General presentó a los sindicatos una propuesta de OPE de 2019 que recoge un total de 725 plazas, las máximas que permite la tasa de reposición. Por otro lado, quedó a falta de la última aprobación la orden foral que regirá el calendario laboral del 2020.

Calendario laboral del 2020 Tras varias sesiones, aún no se ha podido dar el visto bueno final a la orden foral. En esta última Función Pública propuso a los sindicatos la redacción que servirá para evitar los problemas que han tenido las personas que trabajan en turno fijo de tarde para que se les considere el día 6 de julio como festivo. 

LAB ya avisó de hace varias semanas del agravio que sufría el personal que trabaja en Osasunbidea en el turno fijo de tardes el día 6 de julio, y ahora confiamos que con esta nueva redacción se solucione.

OPE 2019 En este apartado, tras el anuncio la semana pasada de que la OPE 2019 recogería 725 plazas, el 100% de la tasa de reposición, la Administración presentó la primera propuesta de los puestos que serían convocados y los criterios utilizados para elegirlos.

A núcleo se destinarán un total de 169 plazas
divididas entre Hacienda Tributaria de Navarra, bomberos, policía foral, personal encargado de bibliotecas, oficiales de mantenimiento y de 1ª, TAP jurídico, Servicios Generales, asesores jurídicos, arquitectos, ingenieros de telecomunicaciones y diplomados en empresariales. Los criterios usados para realizar esta selección han sido los de priorizar, la lucha contra el fraude fiscal, los puestos donde no hay lista de sustitución, los puestos que no se han convocado hace tiempo y la temporalidad es muy antigua, puestos que tengan un mayor número de vacantes ocupadas y los que completan las OPEs anteriores.
Desde LAB hemos solicitado el número de horas estructurales y de reclutamiento que se han utilizado en bomberos, pues creemos imprescindible conocer ese dato para concretar el número de plazas de bombero necesarias. Esto se debe a que las estimaciones que nosotras manejamos, nos hace pensar más en 50 plazas que en las 7 presentadas por Función Pública. Asimismo, hemos recalcado nuestra opinión de que no hace falta más personal de policía foral, debido a que actualmente hay varios agentes realizando labores de oficina, y según hemos podido saber, incluso también de chófer de altos cargos del Gobierno de Navarra.

A Osasunbidea se destinarán un total de 215 plazas, prácticamente todas de personal sanitario especialista de los niveles más altos. Como se dijo en la Mesa, la selección de plazas propuesta responde claramente a criterios políticos.
En LAB vemos confirmada nuestra sospecha de que la consejera Induráin iba a ceder ante el SMN. De 215 plazas 86 se quedan para especialidades médicas, obviando las necesidades de estabilización del resto de colectivos. La propuesta de Osasunbidea se ve sesgada hacia las especialidades médicas en clara desproporción respecto al resto de categorías y respecto al colectivo médico de atención primaria. Como respuesta, LAB propondrá una alternativa basándose principalmente en el criterio prioritario a nuestro entender de corregir las mayores temporalidades de la plantilla. Advertimos, además, que esta decisión acerca de los puestos que se deben sacar a OPE no deja de ser totalmente contradictoria con el discurso mantenido hasta ahora por la consejera de reforzar la atención primaria.

Asimismo, desde LAB denunciamos la poca celeridad que se está dando en el caso de la conversión en vacantes de las plazas de cocina del CHN para poder sacarlas a OPE.

Y para finalizar, se propusieron convocar 337 plazas de docentes. La Directora General de Recursos Educativos Begoña Unzué señaló que tras ver cómo en la pasada convocatoria de infantil y primaria se sacaron más plazas que las que había, en estos momentos Educación se halla verificando que las plazas anunciadas para esta próxima OPE no superan el número real de vacantes. Añadió que en cuanto finalicen con ese trabajo traerán la propuesta a Mesa General.

Por otro lado, hubo un elemento que trajo la duda e hizo que Función Pública anunciase que trasladaría una nueva propuesta de OPE a los sindicatos durante esta semana. Esa fue la reserva del 2% de las plazas que se incluyen en la OPE para personas víctimas de la violencia de género. Concretaron que en esta convocatoria corresponde sacar un total de 15 plazas reservadas a ese fin, pero el reparto de las mismas creó confusión, ya que repartirlas de manera igualitaria en los diferentes ámbitos teniendo en cuenta los cuatro niveles del personal de la Administración navarra es muy complicado.

Ruegos y preguntas En este punto la desde Función Pública se anunció que han aprobado elaborar una lista de contratación de personal conductor.

LAB, por su parte, preguntó acerca de dos cuestiones. Por un lado, pidió información acerca del funcionamiento del gestor de presencia instalado en Hacienda Tributaria de Navarra, debido a que hemos recibido varias quejas por cómo están parametrizadas las presencias y las ausencias.

En segundo lugar, preguntamos sobre el grupo de trabajo que se ha creado con el objetivo de redactar un nuevo decreto del euskera. La Directora General de Función Pública respondió que ese grupo ha recibido el nombre de "Grupo de trabajo para la modificación normativa del euskera" y que en la primera reunión que han mantenido desde Presidencia se les ha solicitado a los participantes en el foro una propuesta. Añadió, además, que llegar a una solución es muy complicado, pero que conviene dar con ella cuanto antes para no tener que paralizar las inminentes convocatorias y correr el riesgo de se pierdan las plazas por no poder convocarlas.

Seguiremos informando.

   
 LOGO LAB NA
LAB Administrazioa Nafarroa Tfno 848 427 106 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Lizarra kalea, 3-1. IRUÑEA