ETT

Lortua: Nafarroako enpresa publikoek ez dute ABLE bidez kontratu berririk eginen

Enpresa Publikoak 2018/11/23

LABek salatu zuen jarduera hori eta eskatu izan genuen kontratazioak berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioetan oinarrituz egin behar zirela.

Joan de abuztuan, LABek salatu zuen Nafarroako Enpresa Korporazio Publikoak (CPEN) argitaratu zuela Kontratazio Zerbitzuaren lizitazioa ABLE bidez. (Ikusi) Behin LABek salaketa aurkeztu zuela, eta hainbat kudeaketa egin ondoren, lortu dugu CPENren Administrazio Kontseiluak atzera egin dezala, eta aurrerantzean, debeka dadila ABLE bidez kontratatzea hartan sartu elkarte publiko guztietan.

Gure salaketan eskatzen genuen erakunde publikoek merezimendu eta gaitasunen araberako deialdien bidez egin zitzala kontratazioak, eta inondik inora ez zedila ABLE bidez egin, haien iragankortasun, behin-behinekotasun eta lan baldintzen okertze ondorioak direla-eta. Horrez gain, salatzen genuen langileen bizkar erabaki zela, eta enpresa batzordeei jakinarazi ez zitzaiela ere.

LAB pozten da garaipen honekin, frogatzen baita sindikatuen salaketa baliagarria dela. Adi iraunen dugu langile orori lan baldintza duinak berma dakizkion.

Erlazionatutako artikulua:
LOTSAGARRIA: Nafarroako Gobernuaren Enpresa Publikoak ABLEen bidez kontratzen hasiko dira

Conseguido: Las Empresas Públicas de Navarra no harán más contratos a través de ETT

Empresas Públicas 2018/11/23

Desde LAB habíamos denunciado esta práctica y exigido que las contrataciones se realizaran siguiendo los principios de igualdad, mérito y capacidad.

El pasado mes de agosto, desde LAB denunciamos que la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN) había publicado el anuncio de licitación del Servicio de Contratación a través de ETTs. (Ver)  Tras la denuncia de LAB, y diversas gestiones, hemos conseguido que el Consejo de Administración de la CPEN dé marcha atrás y que a partir de ahora se prohíba hacer contrataciones a través de ETTs en todas las sociedades públicas integradas en la misma.

En nuestra denuncia, exigíamos que las empresas públicas hicieran las contrataciones mediante convocatorias por mérito y capacidad y que bajo ningún concepto se hiciera a través de ETTs debido a las consecuencias de temporalidad, precariedad y empeoramiento de las condiciones de trabajo que suponen. Asimismo, denunciábamos que esa decisión se había tomado a espaldas de la representación de los trabajadores y trabajadoras y sin siquiera ponerlo en conocimiento de los diferentes comités de empresa.

Desde LAB celebramos esta victoria que demuestra que la denuncia sindical funciona. Continuaremos vigilantes para garantizar unas condiciones dignas de trabajo para todo el personal.

Artículo relacionado:
VERGONZOSO:Las Empresas Públicas del Gobierno de Navarra van a empezar a contratar vía ETT