112ambulancia

Larrialdiko Garraio Sanitarioa: UGT eta UTESNA urduritzen ari dira

NLA 2018/06/14

Ikasturte amaiera bero samarra suertatzen ari da, Garraio Sanitarioaren arautzeari dagokionez, kontuan hartuz UGT-SECTOR DE AMBULANCIASek LAB Suhiltzaileak/Bomberos de Navarraren aurka egin dituen salaketa korporatibista.

Gai hau behin eta berriz errepikatzen da; sektorean lan egiten duten profesional batzuk, UTESNAn antolatuak, haien lan baldintzak baliarazi dituzte Nafarroako Suhiltzaileen eskuduntzen kaltean. Xede horretan, sindikatuen plataformak darabiltza, UGTk adibidez. Sindikatu horrekin, Nafarroak profesional balioaniztunez osatu eredu eredugarrian larrialdiko garraioa baliabidetzat hartuta, erabateko sintonia izan dugu beti anbulantzien alde egiteko.

Gezurretan ari garela leporatzen digute, baita legeaz eta erakundeez iseka egitea eta suhiltzaileen kopuruak artifizialki puztea ere. Diotenez, Larrialdi Sanitarioetako Teknikaria titulua oparitzen digute,... Zehaztearren, Herri Defendatzailea eta Osasungintza aipatzen dute. Urduritu egin dira. Dirudienez, iraganeko kontua da aurten erabili duten isiltasun estrategikoa.

Hotsak hots, hau dena oso soila da, eta gizarteak ezin hobeki ulertzen du, termino egokietan proposatzen bada:
• Suhiltzaileen zerbitzua, 60. hamarkada geroztik, erakunde bakarra da non sektore publikoak anbulantzien zerbitzua eskaintzen duen.
• Iruñerrian bi anbulantzia medikalizatuei eusten diegu, eta Nafarroako geografian sakabanatuak dauden hainbat parketan, hamar oinarrizko anbulantziei.
• Hezkuntza sailak arautu du behar den prestakuntza suhiltzaile hasi berriek legearen arabera lan sanitarioa egiten utziko dien betebeharreko heziketa erdietsi dezaten. Dirudienez, UGTk-Corporación de ambulancierosek ez dute gogo-onez onartzen legeria; esan genezake ere, erakundeekiko jarrera lotsagabea erakusten dutela.
• Osasunbideak, arduraduna izaki, oraindik ez du Larrialdiko Garraio Sanitarioa Suhiltzaileetan aritzen ginenon araudia egin. Eskatzen ari garen hori, zalantzarik gabe, urduritzen ari da presio talde pribatu hori.
• Nafarroako Suhiltzaileok Langile-kopurua Berritzeko Ituna sinatu genuen. Hartan ezartzen zen Nafarroan, langile-kopurua 388 beharginetan finkatuko zela, eta sindikatu guztiek, UGT barne eta aho batez, bat etorri ginen. Aspaldi zenbakiak ez direla osatzen, eta horrek hainbat arazo eragiten digu parketan, egunero, gutxiengo langile-kopurua betetzeari dagokionez. Datuak datu dira, eta kopuruak artifizialki puzten saiatzen ari garela esatean gezurra diote. Argitara daitezkeen Lan Eskaintza Publikoetan parte hartzera gonbidatzen zaituztegu, gainerako lehiakideekin lehia zaitezten.
• LAB Suhiltzaileak/Bomberosek Nafarroako Herri Defendatzailearengana jo du kexua agertuz, Osasunbideak behin betikoz arautu eta gaitu ditzan langileak. Jakina, aipatu irudia errespetatzen dugu, eta horrengatik espero dugu haien bitartekaritzarekin legeria beteko dela.

LAB-NLAk beti defendatu izan du eta aurrerantzean defendatuko dugu suhiltzaileek aspalditik egin duten lana, honekin gainerako garraio sanitarioarekin kontra egiten ez dugula. Edonola ere beti defendatuko dugu garraio sanitario publikoa.

Behin, gai honi buruzko kontu batzuk argitu ditugula, LABek ez du inor ezetsi nahi. Adierazi nahi dugu UGT-Corporación ambulancierak irizten badio korporatibismoa publikoaren defentsari, gogo jardunak egin ditzala.

Transporte Sanitario Urgente: UGT y UTESNA se ponen nerviosos

ANE 2018/06/14

El final de curso está siendo calentito en lo referente a la regulación del Transporte Sanitario habida cuenta de las acusaciones de corporativismo que UGT-SECTOR AMBULANCIAS ha dirigido sobre LAB Suhiltzaileak/Bomberos de Navarra.

Es ya un tema recurrente que una porción de profesionales del sector, agrupados en torno a UTESNA, quieran hacer valer sus reivindicaciones laborales a costa del menoscabo de las competencias de Bomberos de Navarra. Para ello utilizan plataformas sindicales como es el caso de UGT con  la que siempre hemos mantenido total sintonía en nuestra Comisión de Personal en la defensa de la ambulancia como herramienta de transporte de urgencia dentro del ejemplar modelo que Navarra tiene de profesionales polivalentes.

Nos acusan de mentir, de burlarnos de la ley y de las instituciones y de abultar artificialmente las cifras de bomberos. Dicen que el título de Técnico/a de Emergencias Sanitarias (TES) se nos regala… Concretamente aluden al Defensor del pueblo y a Salud. Se han puesto nerviosos. Parece que ha quedado atrás el silencio estratégico que han mantenido en este año.

Más allá del ruido, es muy simple y la sociedad lo entiende perfectamente si se plantea en sus justos términos:
• El servicio de Bomberos es el único organismo que  hace ambulancia desde el sector público desde los años 60.
• Mantenemos dos ambulancias medicalizadas en la Comarca de Pamplona y diez básicas distribuidas por la geografía navarra en otros tantos parques.
• Educación ha regulado la formación necesaria para que los nuevos bomberos obtengan la formación prescriptiva que les permite hacer trabajo sanitario de acuerdo a ley. Parece ser que UGT- corporación de ambulancias no acepta de buen grado la legalidad y también podríamos decir que demuestran actitud irrespetuosa con las instituciones.
• Salud, como responsable, tiene pendiente una regulación de quienes en Bomberos hacían Transporte Sanitario Urgente y es lo que le estamos demandando y que sin duda pone nervioso a este grupo de presión privado.
• Bomberos de Navarra firmó un Acuerdo de Renovación de Plantilla que fija en 388 operativos la plantilla en Navarra con el acuerdo unánime de todos los sindicatos, incluido UGT. Hace tiempo que los números no dan y esto crea una seria problemática de cumplimiento de mínimos diarios de plantilla en los parques. Los datos son los datos y decir que tratamos de inflar artificialmente los números es faltar a la verdad. Os invitamos a tomar parte en las OPEs que puedan publicarse para que compitáis con el resto de opositores y opositoras.
• LAB Suhiltzaile/Bomberos ha recurrido al Defensor del Pueblo de Navarra para presentar una queja para que Salud regule de una vez por todas y habilite a la plantilla. Evidentemente respetamos esa figura y por ello esperamos que con su intermediación se haga cumplir la legalidad.

En LAB-ANE siempre hemos defendido y defenderemos el trabajo que se ha desarrollado desde hace tantos años por el personal de bomberos y ésto no entra en contradicción con el resto de transporte sanitario. En cualquier caso, siempre defendemos un transporte sanitario público.


Aclarados algunos términos en torno a esta cuestión  LAB no quiere caer en descalificaciones y solo queremos manifestar que si UGT- corporación ambulancias considera corporativismo la defensa de lo público, que se lo haga mirar.