Share
ANADP concentracin sanjose

San Josen ez dugu murrizketarik onartzen

PAGNA 2018/06/14

PAGNAko Langileen Batzordeak eta San Jose egoitzako langileek elkarretaratzea egin dute egoitzaren aurrean salatzeko PGNAk azkenaldian bat-batean eta narraskeriz beteriko langile politikan hartu dituen neurriak.

Hezitzaile teknikoen faltak, langile eskasak bai zerbitzu orokorretan eta bai zaintzaile arloan asteburuetan hala nola arratsaldez, gauez zein asteburuetan dagoen arduradun teknikoen gabeziak ez dute inolaz zuritzen Agentziaren jokaera.
Beharrak langile gehiagorekin bete beharrean, lanpostuak kendu nahi dituzte, bestelako batzuk sortu eta diren kontratu batzuk aldatu ere. Guzti guztia, jakina, ez langileekin ezta Langileen Batzordearekin ere kontatu gabe. Ez dute kontuan hartu ezta Zentroko koordinatzaileak ere.
Jakina da langileak behar direla baina ez inoren lepotik. PAGNAn ez da langile bat bera ere soberan, soberan daudenak buruzagi batzuk dira.

No aceptamos recortes de personal en San José

ANADP 2018/06/14

La Comisión de Personal de la ANADP y las trabajadoras y trabajadores del Centro San José se han concentrado hoy a las puertas del Centro en protesta por las últimas decisiones chapuceras e improvisadas que ha adoptado la ANADP.

La falta de personal técnico educativo, la escasa plantilla tanto de servicios generales como de cuidadoras y cuidadores los fines de semana y la inexistencia de personal técnico responsable a las tardes, noches y fines de semana, son hechos que no justifican la manera de actuar de esta Agencia.
En vez de cubrir estas necesidades contratando más personal, pretenden eliminar plazas, crear nuevas y modificar contratos existentes. Todo ello, por supuesto, sin consensuar ni con la plantilla, ni con la Comisión de personal, ni con sus propios coordinadores del Centro.
Desde luego que hace falta personal pero no a costa de nadie. En la ANADP no sobra plantilla, lo que sobran son jefaturas.