laparra

Gizarte-zerbitzu publikoa kudeatzeko Nafar Fundazioa: publifikatzen ez duen mauka berria

Administrazioa 2018/05/07

Geroa Bairen Gobernuak jakinarazi du fundazio bat sortuko duela gizarte eta lanerako hastea, haurtzaroaren eta nerabezaroaren eta genero-bortizkeriaren biktimen zaintza kudeatzeko eta zerbitzuak prestatzeko. Ohartarazpen honekin irudikatu nahi dute orain arte pribatizatuak iraun duten zerbitzu horien kudeaketa publikoa berreskuratu dela. Izatez, iruzur handi baten aurrean gaude, zerbitzu publikoen jardueratik at dagoen kudeaketa finkatzen duena; horrengatik kudeaketak pribatua izaten iraunen du.

Departamentuak asko nabarmentzen badu ere, fundazio batek gizarte-zerbitzuak kudeatzeak ez du esan nahi publikora leheneratzen denik. Egiazko lehengoratzeak ekarriko luke Departamentu berak kudeatuko lukeela, Funtzio Publikoaren Estatutuari lotuko zaizkion langileekin eta Nafarroako Gobernuaren organigraman eta plantilla organikoan txertatuko direnak. Gainerako guztiak txiringitoaren antza dauka. Zerbitzuen benetako kontrola Gobernuak berak egiten du, artekaririk gabe.

Gobernuek eta erakundeek erabili ohi dituzte fundazioak, publikoaren kontroletik at, itzal-gunea, gordetzeko gunea edota iruzurra egiteko gunea sortzeko.

Departamentuak adierazten dituen argudioak eznahikoak dira, irrigarriak ez direnean. Hitzez hitz dio: “Se pretende que la Fundación gestione y preste aquellos servicios públicos que por sus características específicas son de complicada gestión, por su especificidad, por la necesaria especialización y formación de las personas profesionales que trabajan en ellos, por la atención durante todas las horas del día y todos los días del año que requieren los servicios, etc.”  Argudio hori erabilita, Foru Administrazio osoa deusezta zezaketen eta Fundazioaren esku utzi. Argudio kaskarra da, Fundazio bat sortu behar dela zuritzeko, “hura kudeatzea korapilatsua” gerta daitekeela esatea. Askoz ere korapilatsuagoa da Osasungintzaren, Hezkuntzaren, Justiziaren nahiz Administrazio berak betetzen duen beste edozein zerbitzu kudeatzea, inongo fundaziorik sortu behar izan gabe.

Geroa Bairen Gobernuak eman azalpenak Administrazioan egin lana debaluatzen du, dirudienez, gaur egun, gauza ez delako ordutegiak, heziketa, egutegia edota berariazko lana bezalako “kudeaketa korapilatuak” bere gain hartzeko.

Gobernuak egin dituen aurreikuspenen arabera, fundazio berrian lan eginen luketen pertsonei ez litzaizkieke eraginen langile publikoen lan baldintzak, eta hortaz, ordain-sariak nahiz baldintzak okerragoak izanen lituzkete.

Ez dago inolako justifikaziorik aipatu fundazioa sortzeko, ez bada egiten zerbitzu publikoak debaluatzen dituen eta pribatizazioak sostengatzen dituen, mozorrotuak jakina, eredu baten alde.

LABek eskatzen du Gobernuak atzera egin dezala proposamen horretan eta ekin diezaiotela zerbitzu honen zein pribatizatu diren beste zerbitzuen egiazko lehengoratzeari.

Fundación Navarra para las gestión de los servicios sociales públicos: un nuevo chiringuito que no publifica nada

Administrazioa 2018/05/07

El Gobierno de Geroa Bai ha anunciado que va a crear una fundación para gestionar y prestar servicios de incorporación socio laboral, atención a la infancia y adolescencia y a víctimas de violencia de género. Este anuncio se presenta como una recuperación para la gestión pública de estos servicios que hasta ahora estaban privatizados. En realidad es un auténtico fraude que consolida una gestión ajena al funcionamiento de los servicios públicos, por lo que la gestión seguirá siendo privada.

Por mucho que insista el Departamento, gestionar los servicios sociales desde una fundación, no es una reversión a lo público. Una auténtica reversión supondría que se gestionara desde el propio Departamento, con personal sujeto al Estatuto de la función pública y que se incardinara en el organigrama y plantilla orgánica del Gobierno de Navarra. Lo demás nos suena a chiringüito. El auténtico control de los servicios se realiza desde el Gobierno, sin intermediarios.

Las fundaciones han sido habitualmente utilizadas por gobiernos e instituciones para crear un espacio de sombra, de ocultación o de fraude ajeno al control de lo público.

Los argumentos que da el Departamento son insuficientes, cuando no, directamente ridículos. Afirma que “Se pretende que la Fundación gestione y preste aquellos servicios públicos que por sus características específicas son de complicada gestión, por su especificidad, por la necesaria especializacióny formación de las personas profesionales que trabajan en ellos, por la atención durante todas las horas del día y todos los días del año que requieren los servicios, etc.”. Con este argumento podrían disolver toda la Administración Foral y dejarla en manos de una Fundación. Justificar la creación de una fundación en base a la “complicada gestión” es ridículo. Mucho más complicada es la gestión de la Salud, la Educación, la Justicia, o cualquier otro servicio que se viene prestando directamente desde la Administración sin necesidad de crear ninguna fundación.

La explicación dada por el Gobierno de Geroa Bai devalúa el trabajo que se viene haciendo desde la Administración porque resulta que ahora no es capaz de asumir “gestiones complicadas” como los horarios, la formación, el calendario o el trabajo específico.

Según las previsiones que maneja el Gobierno, el personal que trabajaría en la nueva fundación, no estaría sujeto a las condiciones laborales de los trabajadores y trrabajadoras públicas, por lo que, tanto las retribuciones como las condiciones, serían peores.

No hay ninguna justificación para la creación de esa fundación, como no sea el apostar por un modelo que devalúa los servicios públicos y por mantener las privatizaciones, eso sí, camufladas.

Desde LAB exigimos que el Gobierno dé marcha atrás a esta propuesta y acomenta una verdadera reversión a lo público de este y de otros servicios privatizados.