Share

Noizko zaintzaileen lekualdatzeak?

PAGNA 2018/03/21

descargas de archivos.orig PDF INFOadm San Jose  2009ko abuztuan (NAO 107) deitu zen San Jose Egoitzari eta Hezkuntza Sailaren berariazko programen bulegoari atxiki zaintzaileen lehen oposizioa (38 lanpostu).
San Jose egoitzarako deitu lanpostuak lanaldiaren %42koak ziren, eta dira guztiak.

2012ko abenduan (NAO 239) bete gabeko zaindarien azken lekualdaketak egin ziren, San Jose Egoitzakoak nahiz Hezkuntza Sailekoak. Ordurako esan zuten aipatu sailetan lanpostu hutsak sortuko balira berriro lekualdatzeei ekingo zietela.

Dagoeneko 5 urte igaro dira, bakante gehiago daude, ez dago lekualdatzerik eta aspalditik %42ko lanaldia betetzen ari direnek lan baldintzak hobetu nahi dituzte, horren beharra dute, eta hura egiteko aukera izan behar dute. ZAINTZAILEEN LEKUALDATZEAK ORAIN!

Traslados de personal cuidador ¿Cuándo?

ANADP 2018/03/21

descargas de archivos.orig PDF INFOadm San José En Agosto del 2009 (BON 107), se convocó la última oposición de cuidadores/as adscritas al Centro San José y al negociado de programas específicos del Departamento de Educación (38 plazas).
Las plazas convocadas del Centro San José eran y son todas del 42% de la jornada.

En Diciembre del año 2012 (BON 239) se prepararon los últimos traslados del personal cuidador con vacantes tanto del Centro San José como del Departamento de Educación. Ya entonces, se dijo que cuando hubiera vacantes en dichos departamentos, se volverían a ejecutar traslados.

Han pasado 5 años, hay más vacantes, los traslados no llegan y el personal que lleva tanto tiempo en una jornada del 42% necesita, quiere y debe poder mejorar sus condiciones de trabajo. ¡TRASLADOS DE PERSONAL CUIDADOR YA!