sos112

Nafarroako SOS-en Araudi berria

NLA 2018/03/12

Gehiengo sindikalak onartua martxoak 5 zituenean.

20 urte igaro behar izan dira, eta hainbat Zuzendaritza tartekatu dira Babes Zibileko eta Suhiltzaileen Zerbitzuen Sektoreko Mahaira (antzinako Nafarroako Larrialdi-Agentzia) eraman ahal izan dezagun Araudi berri baten proposamena, 112 Zentroa / SOS Navarraren eta haren langileen funtzionamendua arautzeko.

Langileen Batzordea osatzen duten sindikatuek etengabe, hainbat eskakizun egin dituzte, 1998. urtean onartu zen Araudi zaharkitua egunera zedin. Hainbat arrazoiengatik, beharrezkoa zen bil zitezela SOS Navarra Koordinatzeko Aretoan diharduten langileen birkokatzeak Foru Dekretu berri batean, 2011. urteko hasieran aldatuak; aurreikusi behar ziren ere zentroan dihardutenen lan baldintzekin zerikusia duten puntuak, adibidez, asteburuak libratzeko eskubidea, lekualdatzeak, lanpostuen hornikuntza,... operadoreei nahiz Areto-buruei dagokienez.

Sektoreko mahaiak egin zuen azken bileran, martxoak 5 zituenean egin zena, Araudi berria bozkatu zen. LABen aldeko botoekin (9 ordezkari) onartu zen, CC.OO.-ren abstentzioz (3 ordezkari) eta ELAren (3 ordezkari) eta UGTren (2 ordezkari) kontrako botoaz.

Zain gaude  Foru Dekretua onets dadin, non haren bidez Nafarroako Gobernuak Larrialdiak Kudeatzeko Zentroa, 112 SOS Navarra arautzen duen, eta horrela ezar dadin.

LABek onuragarria deritza araudi berriari; hala ere, ez diogu utziko historikoki zor zaiguna eskatzeari, halaxe onartu dutelako alderdi guztiek.  Aurrerantzean ere eskatuko diogu Nafarroako Gobernuari Madrileko PP-ren ministerioetako langileen interesak baino, bere langileenak zaindu ditzala.

Nuevo Reglamento para SOS Navarra

ANE 2018/03/12

Aprobado por la mayoría sindical el 5 de marzo

Han tenido que pasar 20 años y diferentes Direcciones para poder llevar a la Mesa Sectorial de los Servicios de Protección Civil y Bomberos/as (antigua Agencia Navarra de Emergencias) la propuesta de un nuevo Reglamento que regule el funcionamiento del Centro 112 / SOS Navarra y su personal.

Han sido continuas las reivindicaciones por parte de las centrales sindicales que componen la Comisión de Personal para que se actualizara un obsoleto Reglamento aprobado en 1998. Entre otros motivos, era necesario que se contemplaran en un nuevo Decreto Foral los reencuadramientos del personal de la Sala de Coordinación de SOS Navarra, modificados ya desde principios del 2011, así como diferentes puntos relacionados con las condiciones laborales del personal del centro, como el derecho a librar fines de semana, traslados, provisión de puestos de trabajo etc., tanto de Operadoras/es, como de Jefas/es de Sala.

En la última reunión de la Mesa Sectorial, que tuvo lugar el 5 de marzo, se llevó a votación el nuevo Reglamento, aprobándose con el voto favorable de LAB (9 delegadas/os), la abstención de CCOO (3 deleg.) y los votos en contra de ELA (3 delg.) y UGT (2 deleg.).

Queda a la espera de la aprobación del Decreto Foral por el que se regula el Centro de Gestión de Emergencias 112 SOS Navarra por parte del Gobierno de Navarra, para su aplicación.

Desde LAB valoramos positivamente la nueva regulación pero no vamos a dejar de exigir lo que históricamente se nos adeuda, como así se ha reconocido por todas las partes. También seguiremos demandando al Gobierno de Navarra que vele más por los intereses de sus trabajadores y trabajadoras que por los de los ministerios del PP de Madrid.