Share
ZANGOZA

LABek Zangozako ikastetxe publikoko eskolazain lanpostu baten oposizioaren kontra jarritako helegitea baiestatua

Administrazioa 2018/02/28

LABek Zangozako Luis Gil ikastetxe publikoko eskolazain lanpostu baten oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdiaren kontra helegitea aurkeztu zuen, Zangozako udalerrian bizitzeko betebeharraren kontra hain zuzen ere. Zangozako Udalak aitortzen du bizitzeko beharra ez dagoela justifikatua, ez lanpostuagatik ez bete beharreko eginkizunengatik ez eta lanaldiagatik ere. Helegitea baiesten du, deialdiaren oinarriak aldatzen ditu eta eskabideak aurkezteko epe berria, martxoaren 31a arte, irekitzen du. LOTURA

Estimado un recurso de LAB contra la oposición del puesto de Conserje del Colegio de Sangüesa

Administrazioa 2018/02/28

LAB interpuso un recurso de reposición frente a la convocatoria para la provisión por concurso-oposición de una plaza de Conserje del Colegio Público Luis Gil, concretamente contra el requisito  del deber de residencia en el municipio de Sangüesa. El Ayuntamiento de Sangüesa reconoce que no está justificado, ni por el puesto de trabajo, ni por las funciones a realizar, ni por la jornada de trabajo. Estima el recurso, modifica las bases de la convocatoria y abre un nuevo plazo de presentación de instancias hasta el 31 de marzo. ENLACE