Larrialdietako garraio sanitarioaren kudeaketa arrazionala

Administrazioa 2018/02/202

Nafarroako Suhiltzailetako LAB sindikatuak Larrialdietako Garraio Sanitarioaren kudeaketa exkasaz ohartarazi nahi dizue.
Asko izan dira foroak non Larrialdietako garraio Sanitarioaren afera aztertu den: ikerketak, lan mahaiak edota Legebiltzarreko partehartzetan. Horietan ikusi da, gure ustez, arlo honetan dagoen problematika eta erantzulea: Osasun Departamentua.      

Mahaigaineratu nahi dugu, egun, gure artean ematen ari den arazoa: Larrialdietako Garraio Sanitarioaren erabilpen kaxkarra dela eta, egunero suhiltzaileoi egiten zaigun demaseko eskakizuna. Ondorioz, herritarrok, erabilpen indiskriminatuagatik, benetako larrialdien aurrean errekurtsorik gabe gelditzearen arriskua dugu.                

Bereziki kezkagarria da arazo hau Lizarraldeako hegoaldean, Azkoien eta biziki Lodosako parkeen lan eremuetan. Eskualde honetan,  Osasunbidearen sareko Oinarrizko Bizi Soporteak ez dira nahikoak eta horregatik Bizi Soporte Aurreratuak erabiltzen ari dira  egunero zerbitzu publiko hau konprometituz.      

Deskribatu den panorama ez da berria eta Osasun Departamentua jakitun da. Parlametuaren aginduz eman den Larrialdietako Garraio Sanitarioaren Mahaian ateratako ondorioetan bazen arazo honen berri eta irtenbideak ere.         

Irtenbideen artean honakoak aipatzen dira: herritargoaren kontzientziatze kanpaina bat Larrialdiko garraioa zentzuz erabil dadin ez baita errekurtso infinito bat. Oinarrizko Bizi Soporte berri baten ezarpena Lodosaldean eta , halaber, hainbat hobekuntza orain dagoen anbulantzia hitzartuetan mugikortasuna eta banaketa geografikoari dagokionean.      

Osasun Departamentuaren honekiko duen inakzioa dela eta, LAB Suhiltzaileak  behartuta dago hau salatzera. Erabat baldintzatua dago larrialdien aurrean sistema publikoak duen erantzun denbora eta horrek ekar lezakeen erien asistentzia azkarra.      

LAB Suhiltzaile erakundetik egiten dugun zerbitzu publiko oso baten aldeko apostua dela eta, nabarmendu nahi dugu beste departamentuen defizientziek ezin dezaketela gurean, Nafarroako Suhiltzaileetan ematen dugun zerbitzuaren kalitatearen inflazio bat eta gure etorkizuna baldintzatu.

Emerjentziazko errekurtsoen erabilera arrazionala egin dadin lehenbaitlehen eta herritarrek merezi dituzten kalitatezko zerbitzu publikoak izan ditzaten aldarrikatzen dugu.

Gestión racional de los recursos de Transporte Sanitario Urgente

Administrazioa 2018/02/20

Desde LAB Bomberos de Navarra-Nafarroako Suhiltzaileak queremos alertar de la deficiente gestión que se está haciendo de los recursos de Transporte Sanitario Urgente.      
En los sucesivos estudios, mesas de trabajo, comparecencias parlamentarias y demás foros en los que se ha tratado el Transporte Sanitario Urgente se viene constatando las deficiencias en la prestación de este servicio, deficiencias cuyo responsable es el Departamento de Salud.         

Tenemos que poner encima de la mesa la mala utilización que se está haciendo del Transporte Sanitario Urgente, algo de lo que somos testigos diariamente, con requerimientos innecesarios que tienen como consecuencia el abandono al que se expone a la ciudadanía ante emergencia vitales realmente urgentes.      

Situación que llega a un extremo muy peligroso en la zona sur de Estella-Lizarra, muy especialmente en la zona de cobertura del parque de Lodosa y en menor medida Azkoien-Peralta, donde la falta de suficientes ambulancias Soporte Vital Básico de la red de Osasunbidea está comprometiendo casi a diario la cobertura que se ofrece como servicio público.      

Ambas situaciones han sido reconocidas por los máximos responsables del Departamento de Salud, plasmándose las soluciones en las conclusiones a las llegó la Mesa de Transporte Sanitario Urgente.        

Soluciones que pasan por campaña de concienciación entre el personal de Salud así como entre la ciudadanía para un uso realista y razonable de un recurso que no es infinito y por la implantación de una ambulancia Soporte Vital Básico en la zona de influencia de Lodosa además de mejoras en la movilización y en la distribución geográfica de las actuales ambulancias concertadas.

Como parece ser que el Departamento de Salud no es capaz de ofrecer soluciones, desde LAB Suhiltzaileak nos vemos en la obligación de denunciar públicamente esta situación que compromete seriamente la respuesta de los servicio públicos ante las emergencias produciéndose un abandono de las personas afectadas por una urgencia.       

Desde la apuesta de LAB por un servicio integral para la gestión de las emergencias queremos dejar claro que las deficiencias de otros departamentos del Gobierno de Navarra no pueden suponer un lastre en la calidad y viabilidad de Nafarroako Suhiltzaileak-Bomberos de Navarra.   

Exigimos que se implementen de manera inmediata medidas que conlleven un uso racional y sostenible de los recursos de emergencias y se ofrezca a la ciudadanía el servicio público de calidad que ese merece.