Share

PAGNA. Desgaitasuna egiazki integratu dadin

PAGNA 2018/02/15

descargas de archivos.orig PDF INFOadm  Berriro, ANADP-ren kudeatzaileek erakutsi digute ez dakitela ezer atxikitako zentroetan, zerbitzu orokorretan dihardutenen eginkizunez.  Berriro agerian utzi dute ezagutza eza El Vergel Egoitzari atxiki 2815 zenbakiko lanpostua adimen-desgaituak diren pertsonentzat egin oposizio mugatu batez bete behar dela proposatzean (11. NAO 2018ko urtarrilaren 16koa).

LABek ANADPen dituen ordezkariok (horien artean, desgaitasunen bat pairatzen duten pertsonak daude) ez dugu baloratuko Lan Eskaintza Publiko horretara aurkeztuko direnek eskatzen diren zereginak betetzeko duten gaitasuna, baina garrantzitsua irizten diogu enplegu publikorako aurreko deialdietan egin diren lardaskeriak zuzendu behar izateari.

Ez dugu inoiz zalantzan jarriko desgaitasunen bat pairatzen duten pertsonen eskubidea enplegua eskuratzeko funtzio publikoan; hala ere, eskatzen dugu hura duintasunez eman dadila, aurreikuspenez eta eskaintza honen helburuak betez. Gerentzia berriak ez ditu ezagutzen edota saihesten ditu zerbitzu orokorretako lanpostuetan egin ziren murrizketak, non geroztik, guztiz beharrezkoak direla frogatu diren, eta langileen mugikortasuna handiari gehituta, ardura handiak eta gaitasun txikia dakartzan, langile berrien harreran eta/edo prestakuntzan, desgaituak izan ala ez.

Ez dira betebeharrak zehazten ez eta apirilaren 15eko 13/2015 Foru Legean ezartzen diren laguntza neurriak betetzen ere:  "Desgaitasuna duten langileen egiazko integrazioa ziurtatzeko, lanpostuen benetako zereginak zehaztuko dira eta lanpostu horien eskatzaileen desgaitasunaren bakarkako balorazioa eginen da, halako moduz non desgaitasuna duen pertsona bakoitzak jakinen duen zer lanpostu eskura ditzakeen."  "Era berean, enplegu lagunduaren arloko neurriak ezarriko dira, baldin eta desgaitasuna duen pertsonak halakoak behar baditu lortutako lanpostura egokitzeko." 

Badakigu gaur egun baliagarritasun ekonomikoa badela, bi jubilazio suertatu direlako, bata C mailan, D mailako gisa birmoldatua, eta bestea D mailakoa, betetzeke dagoena. Horrengatik eskatzen dugu zerbitzu orokorretako lanpostu berria sortu behar dela, plantillakoaz gain, zentroan egiazko txertatzea erraztu dadin, prestakuntza eta laguntza egokia emateko aukeraz.

ANADP. Por una integración real de la discapacidad

ANADAP 2018/02/15

descargas de archivos.orig PDF INFOadm Una vez más, los gestores de la ANADP nos demuestran su absoluto desconocimiento en lo referente a las funciones que el personal de servicios generales desarrolla en sus centros adscritos.  Nos lo han vuelto a demostrar con la decisión adoptada de proponer que la plaza con nº 2815, adscrita a la Residencia El Vergel, sea cubierta en la oposición restringida para personas con discapacidad intelectual (Bon nº11 de 16 de enero de 2018).  

Las delegadas de LAB en la ANADP (entre ellas, personas con discapacidad) no entramos a valorar la capacidad de las personas que se presenten a esa OPE para desempeñar las funciones requeridas, pero sí consideramos importante que se corrijan chapuzas cometidas en anteriores convocatorias de  empleo público. 

No pondremos nunca en duda el derecho de las personas  con discapacidad al acceso al empleo en la  función pública pero sí queremos reclamar que éste se produzca de una forma digna, con previsión y cumpliendo los objetivos de esta oferta.  La nueva Gerencia, desconoce u obvia sucesivos recortes anteriores en puestos de servicios generales que, a posteriori, se han demostrado absolutamente necesarios y que sumados a la gran movilidad de personal, implican grandes responsabilidades y poca capacidad en la acogida y/o formación de nuevo personal, sea con discapacidad o no. 

No se definen funciones ni se cumplen las medidas de apoyo recogidas en la Ley Foral 13/2015 de 10 de abril:   "Para asegurar la integración efectiva del personal con discapacidad se realizará una definición de las funciones reales de los puestos de trabajo y una valoración individual de la discapacidad de quien lo solicite, de manera que cada persona con discapacidad sepa a qué puestos acceder."  Asimismo, "Se establecerán medidas de empleo con apoyo en los casos que sea necesario..." 

Sabemos que en la actualidad existe disponibilidad económica debido a que se han producido dos jubilaciones en el centro, una de nivel C reconvertida en D y otra del D, aún sin cubrir. Por todo ello solicitamos la creación de una nueva plaza de Servicios Generales, por encima de plantilla, para facilitar una inserción real en el centro, con posibilidades de una buena formación y acompañamiento.