Share
hielos.

Gobernuak Mahai Orokorrean 2.886 lanpostuko LEP iragartzen du eta KPIren azpiko "igoera" ere.

Administrazioa 2017/10/30

Gaurko Mahai Orokorrean Nafarroako Gobernuak iragarri du 2017ko eta aparteko edo egonkortze LEPen lanpostu kopurua. 556 eta 2.330 izanen dira, hurrenez hurren. Orain epea irekiko da negoziatzeko zein lanpostu zehatz aterako diren oposizioetara.

Egonkortze LEPari dagokionez (1.141 lanpostu) gehienbat funtzionario dozenteentzat eta osasun zerbitzuarentzat izanen da. Gainerakoa gizarte zerbitzuetarako (100), Zerga kudeaketarako (2), Ikuskaritza eta zehapenerako (32) eta Nafar Lansarerako (9). Lanpostu hauetatik 2.138 jardunaldi osokoak izanen dira eta 193 jardunaldi zati baterako.

2017ko LEPak irakasleentzako 191 lanpostu dakar, 221 lanpostu sanitarioentzako eta 154 administrazio nukleorako.

Bilera honetan bertan Gobernuak aipatu du aurrekontuen egitasmoan langile guztiontzat eta 2018. urterako %1,5ko soldata igoera sartu dela. Aipatu dutenez, Madrilek uzten dien igoerarik handiena da. LABek igoera hau arbuiatu du gutxiegi delako, kontuan hartuz aurreikusitako KPIren igoera %2 dela, hortaz jarraitzen dugu eros ahalmena galtzen. Hildo horri jarraiki dei egin diogu Gobernuari nola beteko duen Gobernu Akordioa gure eros ahalmenari dagokion arloa. LABek oroitarazi die aztertu daitezkeela eredu batzuk, diru osagarrien bidez edo ibilbide profesionalaren bidez, soldatak igo ahal izateko Madrilek ezartzen duena betez.

El Gobierno en la Mesa General anuncia OPEs de 2.886 plazas y una "subida" salarial por debajo del IPC

Administrazioa 2017/10/30

El Gobierno de Navarra ha anunciado hoy en la Mesa General el número de plazas de la OPE de 2017 y de la OPE extraordinaria o de estabilización. Serán 556 y 2.330 respectivamente. Ahora se abre un periodo para negociar qué plazas saldrán a oposición.

La OPE de estabilización afectará sobre todo a los funcionarios docentes (1.141 plazas) y a los servicios de salud (1.046). El resto irán destinados a los servicios sociales (100), Gestión tributaria (2), Inspección y sanción (32) y el Servicio Navarro de Empleo (9). Dentro de estas plazas, un total de 2.138 serán plazas a tiempo completo y 193 a tiempo parcial.

La OPE 2017 contempla 191 plazas de personal docente, 221 de sanitarios y 154 para administración núcleo.

En la misma reunión, el Gobierno ha anunciado que en el anteproyecto de presupuestos se ha incluido una subida salarial para todo el personal del 1,5% para 2018. Según han explicado, es la máxima subida que les permite Madrid. LAB ha rechazado esta subida por insuficiente teniendo en cuenta que se prevé una subida del IPC del 2% o superior, por lo que seguiremos perdiendo poder adquisitivo. En la misma línea, hemos emplazado al Gobierno a abordar de una vez cómo piensa cumplir el Acuerdo de Gobierno en lo que se refiere a la recuperación de nuestro poder adquisitivo. LAB les ha recordado que se pueden estudiar fórmulas vía complementos o carrera profesional que permitirían incrementar los salarios sin incumplir lo que Madrid obliga.