LABek egin eskariaren harira

Lan Ikuskaritzak San Jose Zentroan neurriak har zitzan eskatu zuen

ANADP 2017/09/12

Joan den maiatzean, LABek eskatuta, Lan Ikuskaritzak San Jose zentroa ikuskatu zuen bertako egoera, langileen segurtasunari eta osasunari dagokienez, zertan zen egiaztatzeko. Aipatu erakundeak ezagutarazi duen txostenean langileen segurtasuna bermatuko dituen eta arrisku egoerak aurreikusiko dituzten neurriak har daitezela agintzen da.

LABen salaketa, Lan Ikuskaritzak bidali zuen teknikarien bisita eragin zuena, zentroan suertatu erasoen kopurua izugarri hazi zelako egin zen. Langileen lan baldintzak egiaztatu ondoren, Lan Ikuskaritzak Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziara (ANADP) erasoak saihesteko eta aurre egiteko hainbat neurri bidali ditu.

Lehenengo eta behin, azpimarratu behar da, arriskuen ebaluazioak eguneratu eta berrikus daitezen Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzian egin den eskaera. Honez gain, hertsatzen da “langileen osasunari kalte eragin diezazkion kasu guztiak” ikertuak izan daitezela, “aipatu gertakarien zioak antzeman daitezen”.

Prebentzio neurri gisa, eskatu zen “San Jose zentroko zaintzaile guztiei nork bere burua babesteko eta defendatzeko alorrean, baita zailtasunez zaindu litekeen edota erasokor joka lezakeen pertsonak gobernatzeko helburuan, jarrera eta harreman teknikei buruz” irakats zedin. Helarazi zen ere langile beraiek eman dezaten kanpoko langileek edota egoiliarrek egin lezaketen edozein erasoen berri, protokoloa pitz dadin.

Jarrera erasokorrez diharduten egoiliarrek eragin arriskuei aurre egiteko prebentzio neurrien haritik, psikologoak landutako jarraibideak egunera daitezela eskatzen da, beti ere, beharrezkoa bada eta aste bateko gutxiengo maiztasunez. Psikologoak eguneratu dituen jarraibideak langileei jakinaraziko zaie, aste bateko gutxiengo maiztasunez ere, eta kasu hauen gainbegiraketa profesional adituek egin dezatela eskatzen da.

Azkenik, Lan Ikuskaritzak premiatu du “prebentzio jardueraren plangintzan adierazi behar direla bitartekoak, arduradunaren izena eta proposatu diren prebentzio neurriei ekiteko eta amaitzeko datak”.

Azpimarratu behar da proposamen hauetako batzuk honezkero ezartzen ari direla San Jose zentroan.

Ante la solicitud de LAB

Inspección de Trabajo pide tomar medidas en el Centro San José

ANADP 2017/09/12

El pasado mes de mayo, a instancias de LAB, Inspección de Trabajo realizó una visita al centro San José para comprobar la situación en el centro relativa a seguridad y salud del personal. Este organismo ha emitido un informe en el que insta a tomar diferentes medidas para garantizar la seguridad de la plantilla y prevenir situaciones de riesgo.

La denuncia de LAB, que propició la visita del equipo técnico de Inspección de Trabajo, venía motivada por el alarmante incremento de agresiones registrado en el centro. Tras comprobar las condiciones de trabajo del personal, Inspección de Trabajo ha trasladado a la ANADP una serie de medidas a tomar para prevenir y afrontar dichas agresiones.

En primer lugar destaca el requerimiento para que se lleven a cabo actualizaciones y revisiones de las evaluaciones de riesgos en la ANADP. Asimismo se insta a que sean investigados “todos los casos en que se produzcan daños a la salud de los trabajadores y trabajadoras a fin de detectar las causas de tales hechos”.

Como medida de prevención se requiere que se imparta “a todas las cuidadoras del centro San José formación en materia de medidas de autoprotección y defensa personal, así como, sobre técnicas conductuales y de comunicación para el manejo de la persona difícil o agresiva.” También se traslada la necesidad de que las propias trabajadoras comuniquen cualquier agresión por parte de personal externo o de las propias personas residentes a fin de activar el protocolo.

Siguiendo con las medidas preventivas frente a los riesgos derivados de personas residentes con comportamiento agresivo, se requiere a actualizar las pautas elaboradas por el psicólogo siempre que sea necesario y al menos con una frecuencia semanal. Las pautas actualizadas del psicólogo serán trasladadas al personal, también con una frecuencia al menos semanal y se requiere la supervisión de estos casos por parte de profesionaes expertos.

Por último Inspección de Trabajo insta a “indicar en la planificación de la actividad preventiva los recursos, el responsable y las fechas de inicio y fin para la implantación de las medidas preventivas propuestas”.

Hay que señalar que varias de estas propuestas ya se están implantando en el centro San José.