Share
ARG EPasa den otsailaren 10ean ANADPeko LABeko delegatuek kontzentzaio batean parte hartu zuten deialdiaren gaitegia aldatzeko. LABek E mailako deialdiaren kontra gorako helegitea aurkeztu zuen.
El pasado 10 de febrero delegadas-os de LAB en la ANADP se concentraron para exigir que se cambiara el temario de la convocatoria. LAB presentó recurso de alzada contra la convocatoria de nivel E.

Gobernuak gai-zerrenda zehaztuko du, eta eskariak aurkezteko epe berria zabalduko du

 LABek berariazko deialdia eskatu du E mailarentzat Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzian (ANADP) 
ANADP 2017/04/03

Nafarroako Gobernuak, neurri batean, aintzat hartu du LABek E mailako kontratazio-zerrenden harira egin den deialdiaren aurka aurkeztu duen gora jotzeko errekurtsoa. Funtsean, onartzen du gai-zerrenda aldatu behar dela eskatzen diren edukiak zehatz daitezen. 

Nafarroako Gobernuak E mailako lanpostuak deitzearen aurka LABek jarri zuen gora jotzeko errekurtsoari eman erantzunean onartzen da gai-zerrenda zehaztu behar izango dela eta eskariak aurkezteko epe berria zabaldu beharko dela. 

Gogoan izango denez, deialdiaren gai-zerrendan, bost gaietatik hiru sartzen ziren; haietan, generikoki aipatzen zen elektrizitateko, igeltserotzako, pinturako, zurgintzako, lorezaintzako, iturgintzako,... “oinarrizko ezagutzak” eskatuko zirela. LABek guztiz urriak irizten zion gaien definizioari, eta eskatzen zuen zehaztu zitezela zeintzuk ziren aipatu oinarrizko ezagutzak. 

Dena dela, gure errekurtsoari eman zitzaion erantzunean, badira gai batzuk aintzat hartu ez direnak; horrengatik, oraindik uste dugu deialdi honek ez duela balio Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzian (ANADP) lanpostuak bete daitezen. 

Horrengatik, eskatu dugu agentzia honetan, E mailako lanpostuentzat, beste hautapen prozesua deitu behar dela, non eskatuko den gai-zerrenda egokituko zaion Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzian (ANADP) egiten den egiazko lanari.  

Dena den, LAB adi egongo da deialdi honetan kontratatuko diren pertsonak E mailako eginkizunak betetzera esleituko direla, eta ez dadin suertatu maila honetako pertsonek maila handiagoko zereginak betetzen dituztela. Batez ere, D mailako mantentzeko laguntzaileen funtzioak ez ditzaten E mailako langileek bete. Hau dela eta, D mailako mantentzeko laguntzaile izateko beste hautatzea deialdi berezi bat eskatuko dugu.

El Gobierno concretará el temario y abrirá un nuevo plazo de presentación de solicitudes

 LAB ha pedido una convocatoria específica para nivel E en la ANADP 
ANADP 2017/04/03

El Gobierno de Navarra ha estimado parcialmente el recurso de alzada interpuesto por LAB contra la convocatoria de listas de contratación de nivel E. Lo fundamental es que reconocen que el temario debe ser modificado para especificar los contenidos exigidos. 

La contestación del Gobierno de Navarra al recurso de alzada interpuesto por LAB contra la convocatoria de puestos de nivel E admite que se deberá concretar el temario y que se deberá abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. 

Como se recordará, en el temario de la convocatoria se incluían tres temas de cinco en los que se citaba de un modo genérico que se exigirían “nociones básicas” de electricidad, albañilería, pintura, carpintería, jardinería, fontanería, etc. LAB consideraba absolutamente insuficiente la definición de los temas y pedía que se especificara qué son esas nociones básicas.

En cualquier caso, en la respuesta a nuestro recurso hay otras cuestiones que no han sido atendidas por lo que seguimos pensando que esta convocatoria no sirve para cubrir los puestos de trabajo en la ANADP. Por ello, hemos solicitado la convocatoria de otro proceso selectivo en esta agencia para puestos de trabajo de nivel E con un temario que se ajuste al trabajo efectivo que se realiza en la ANADP.  

En todo caso, LAB va a estar vigilante para asegurar que las personas contratadas en esta convocatoria sean destinadas a cubrir funciones de nivel E y que no se dé el caso de que personas de este nivel hagan trabajos de nivel superior. Especialmente que las funciones de auxiliar de mantenimiento de nivel D no sean cubiertos por personal de nivel E. Por ese motivo vamos a solicitar la convocatoria de otro proceso selectivo de personal auxiliar de mantenimiento de nivel D.