Share

inkesta nodocentes

LAB langile ez irakasleen problematika jasotzen ari da inkesta baten bidez

Administrazioa 2017/03/29

Nafarroako ikastetxe guztietan banatzen ari da inkesta.

LAB sindikatuko delegatu batzuk, ikastetxeetako administrazio eta zerbitzuetakoak, lanean jarri gara langile ez irakasleen lan baldintzak hobetzeko.

Horrelako langileok zenbait urte daramagu gure aldarrikapenak ez direla aintzat hartzen, atezaintzako D eta E mailetako langileen parekatzea dela, D eta C mailetako langile administrarien parekatzea dela, lan funtzioen zehaztapena dela edo langile guzti hauek egitan hezkuntza komunitatean sartzea edo kontutan hartzea.

Kolektibo honen egoeraren berri izateko prestatu ditugu inkesta batzuk eta  guztieei banatzen ari gara jakiteko zein den benetako egoera.
Inkestak  jaso eta  ondorioak ateratakoan  pasako dizkizuegu . Informazio horrekin Administrazioari   programa egokiak eta  irtenbideak ematea eskatuko  diogu.

LAB recoge a través de una encuesta la problemática del personal no docente

Administrazioa 2017/03/29

La encuesta se está repartiendo en todos los centros educativos de Navarra.

Representantes de LAB, del personal de administración y servicios y personal asistencial de los centros educativos, nos hemos puesto manos a la obra para mejorar las condiciones laborales del personal no docente.

Ya son muchos años los que este personal llevamos desatendidos en reivindicaciones tan claras como la equiparación de niveles D y E de los conserjes, niveles D y C del personal administrativo, en el caso del personal cuidador, el reconocimiento de las funciones educativas desarrolladas y el encuadramiento en el nivel C, así como la definición de funciones o la incorporación de este personal a la comunidad educativa.

Para ello hemos preparado unas encuestas que estamos haciendo llegar a todo el colectivo, con el fin de conocer las condiciones de todo el personal no docente.
Una vez recogidas las encuestas y extraídas las conclusiones, os pasaremos la información que nos servirá para exigir a la Administración soluciones y programas adecuados.