Share

kordobilla prentsaurrekoa dic 2014

Suhiltzaile plantilla berritzeko akordioa sinatua

Gobernua eta ordezkaritza sindikalaren artean, langileek berretsita, sinatu akordioak kalitatezko zerbitzua ematea ahalbidetuko du. LABen balorazioa

Administrazioa 2017/03/24

Ezer baino lehen heldu da momentua esker onez goza dezagun  erabili dugun konpromezu, elkartasun eta borrokak behingoz, saria eduki dutelako.

“Corralito Foral” basamortuaren barna egin dugun ibilbide luze honetan ez gara geldirik egon, non iritzi publikoarengana jo dugun okerren pasatzen direnen alde egon garelako, desarrollismoaren basakeria edota bankuen estafa salatzekotan… halaber, suhiltzaileon plantilaren edo bere funtzioen murrizteko asmoak salatu ditugu ere eta iragarri dugu ez dugula onartuko parkeen itxierarik edo pribatizaziorik gure arloan.

Era berean, lan txandak bete ditugu behar zen tokian, anbulantzia medikalizatu berria mantentzeko ahaleginak formakuntza zokoratuz… finean, gure konpromezu profesionala agerian utzi dugu.

Legegintzaldi honetan Nafarroako Larrialdietarako Ageztziaren desagerketa izan da itzalik handiena eta gaur egun ere ondorioak pairatzen ari gara. Zapore gazi-gozoa utzi digu iadanik dimitutako aurreko zuzendaritzaren esperientziak Suhiltzailetan orain jasotzen ditugun fruituak beraiek markatutako ibilbidearen bidetik doazelako eta gustatuko zitzaigukeen ikustea zer ez ote zuten beraiek egingo orain emango diren baldintzetan. Azkenik, argitze aldera, alde positiboan eman den negoziaketa eta lortu den Akordioa suhiltzaileon asanbladaren oneritziarekin aipatu behar da.

LABentzat akordio honek eragin positivo nabarmena dauka hiru mailatan:

Kolektibo mailan duen eragina: Akordioak 388 suhiltzailetan finkatzen du erreferentziazko zenbakia. 55 suhiltzaile lanpostu berri hurrengo hiru urteetan zehar eta jada marxan dauden . LEPekin, Akordio honen funtsa jotzen da, izan ere ahalbidetzen da oraingo parke sarea, eguneko gutxiengoak eta orain ditugun lan zereginak edo eduki ditzakegun berriak. Bigarren Jarduerako araudia ere aurtengo lehenengo erdian  zeratu behar da.

Zerbitzu mailan duen eragina:
Adosten diren neurriak, eguneroko krisitik emergentzien erronka berrien aurrean erantzunak bilatzera pasaraztea suposatuko digu. Zentzu honetan, akordioak  jasotzen du arlo sanitarioak gurean daukan garrantzia gure lanaren erdia anbulantziarekin egiten dugularik eta errekurtsoen aprobetxamendu nabarmena da administrazio publikoetarako. Ez hori bakarrik, gure eredu europearra eta integrala berresten da lobbie eta pribatizatzeko saiakeren aurrean indartuz. Finean, antolakuntza eta erakundea etorkizunaz, sustengarritasunaz eta bideragarritasunaz hornitzen da.

Gizarte mailako eragina:
LABen  iritziz, Nafarroako gizarteak Suhiltzaile zerbitzu integrala, publiko, kalitatezko eta populazio eta geografiarekin  proportzionatuta behar du.  
Akordio honetako neurri zuzentzaileak errealak dira eta etorkizuna ematen digute. Nafarroak merezi duen emergentzietarako erakundea izan edukiko du.

Se firma el acuerdo de renovación de la plantilla de bomberos 

Acuerdo entre el Gobierno y la parte sindical, avalada por el colectivo, que permitirá dar viabilidad a un Servicio de calidad. Valoración de LAB

Administrazioa 2017/03/24

Antes de nada ha llegado el momento de que nos felicitemos porque el esfuerzo, el compromiso, la solidaridad y la lucha han tenido, por fin, una deseada recompensa.

En esta larga travesía por el desierto del  “corralito foral“  hemos estado en la calle dirigiendo nuestro mensaje de denuncia a la opinión pública, conscientes de la crisis, solidarios/as con los y las que peor lo están pasando y sin dejar de bramar que no aceptábamos recortes en las políticas públicas, que no permitíamos la estafa del desarrollismo, del vaciamiento de las cajas de ahorros… y denunciando los intentos de limitar la plantilla de bomberos/as,  de delimitar sus competencias, de cerrar parques o de iniciar la privatización de nuestro sector.

También hemos estado cubriendo turnos allá donde había huecos, hemos hecho lo posible por mantener el servicio de nuestra segunda ambulancia medicalizada en detrimento de nuestras horas de formación…, en definitiva hemos demostrado compromiso profesional.

El tiempo transcurrido de la actual legislatura ha estado marcado por la sombra de la desaparición de la Agencia Navarra de Emergencias, que no deja de traernos disfunciones.   Pero este Gobierno del cambio, y sus responsables de Interior,  ha entendido que, de seguir como hasta ahora, nuestro Servicio estaba abocado a una muerte anunciada. Y, al fin, ha arrojado luz al negociar y llegar a un acuerdo con la parte sindical, aprobado en asamblea por el colectivo, respetando así la opinión mayoritaria, como habitualmente se ha venido haciendo.

Este Acuerdo de Renovación de Plantilla tiene para LAB un impacto positivo a tres niveles:

Impacto a nivel de colectivo: El Acuerdo recoge que el número de referencia de la plantilla de bomberos/as es de 388 y se compromete a mantener esa cifra. La provisión de 55 nuevas plazas para los próximos 3 años, junto con las OPEs en marcha, son la clave del Acuerdo puesto que garantizarán mantener la red de parques, los mínimos diarios  y la cartera actual de servicios o incluso ampliarla si, como fija el compromiso, se crea un Grupo técnico de rescate de montaña. En cuanto a la Segunda Actividad, se establece el compromiso de ser regulada en el primer semestre de 2017 y así deberemos exigirlo.

Impacto a nivel del Servicio:
Las medidas que se acuerdan supondrán para el Servicio pasar de gestionar una crisis diaria y permanente a anticiparse a los nuevos retos que nos planteen las Emergencias. En este sentido, el Acuerdo recoge la apuesta clara y decidida por nuestra labor sanitaria dentro del Transporte Sanitario de Urgencias, lo que supone una optimización de recursos para la sociedad navarra. Con las ambulancias nuestro Servicio toma el cariz de modelo  europeo e  integral más resistente a las presiones de lobbies y de la privatización. En definitiva, el Servicio se dota de futuro, se hace sostenible,  tiene viabilidad.

Impacto a nivel  social:
Las medidas correctoras que en este Acuerdo se firman son reales y nos hacen optimistas de cara al futuro. Nuestra Comunidad tendrá el Servicio de bomberos/as que se merece, un Servicio integral, público, de calidad y dimensionado a su población y a su geografía.