Share

Ayerdi

Igor Arroyo e Imanol Karrera. Responsables del sindicato LAB

Ayerdiren sailak UPNren prebentzio eredua berreskuratu nahi du

LABek Uxue Barkosek zuzendutako Gobernuari eskatzen dio aipatutako Erresoluzioa bertan behera utzi eta 850.000 euroko partidaren kudeaketa osoa Lan Osasuneko Nafarroako Zerbitzuaren esku utzi dezan
Nafarroa 2017/03/10

Politika Ekonomikoko Zuzendari Orokor Izaskun Goñik 173E/2017 Erresoluzioa onartu berri du, irabazi asmorik gabeko erakundeek lan arriskuen arloan egitasmoak egin ditzaten 850.000 euroko diru-laguntza deialdia eginez. LABen iritziz, aipatutako Erresoluzioaren bidez, Manu Ayerdik zuzendatutako Sailak UPN garaiko prebentzio eredua berreskuratu nahi du, hau da, UGT eta CCOOen lan osasuneko egiturak finantzatzea beste helbururik ez dauka. LABek Uxue Barkosek zuzendutako Gobernuari eskatzen dio aipatutako Erresoluzioa bertan behera utzi eta 850.000 euroko partidaren kudeaketa osoa Lan Osasuneko Nafarroako Zerbitzuaren esku utzi dezan.

UPN Gobernuan zenean, enpresei begirako hainbat prebentzio eginbehar azpikontratatzen ziren, CEN, UGT eta CCOOri urtero kasik 2 milioi euro emanez. Prestakuntzaren arloan bezala, Garapen Ekonomikorako Sailak hitzarmen bana egiten zuen aipatu eragileekin, nagusiki enpresa txikietan prebentzio lanak egin zitzaten. LAB oso kritikoa izan da eta bada eredu horrekin, honako lau arrazoi hauengatik:

1.Nafarroako Gobernuaren eskumenekiko utzikeria ulertezina suposatzen du. Gobernuak izan badu Lan Osasuneko Zerbitzu on bat eta egin beharko lukeena bertan inbertitzea da, lanpostu publikoak sortuz.

2. Hauteskundeetan lehiatzen diren eragileak, alderdi politikoak eta sindikatuak kasu, ez dira zerbitzu publikoak kudeatzeko egokiak, aipatutako zerbitzuak ematerakoan zuzenean edo zeharka promozio korporatiboa egiten dutelako. LAB ados dago sindikatu bakoitzeko prebentzio ordezkarien prestakuntza finantzatzearekin, baina enpresetan prebentzioaren jarraipena eta sustapena zuzenean Lan Osasuneko Nafarroako Zerbitzutik egin behar da.

3. Lan osasuneko jarduera azpikontratatuen ebaluaziorik ez da sekulan egin. Ez dago horiek eraginkortasuna frogatzen duen inongo daturik. Azken aldian, UGT eta CCOOk esan dute 2016an egondako lan istripuen hazkundearen kausa aipatutako programa azpikontratuen desagerpenean datzala. Alabaina, krisi ekonomikoaren urteetan izan ezik, gainontzeko urteetan lan istripuen kopurua berdin altua izan da, aipatutako programak martxan egon arren.

4. Nafarroan argitaratu diren azken informazioen arabera, UGT eta CCOOk bere antolakuntza eta ekintza sindikaleko egiturak ustez finantzatu zituzten prestakuntza eta bestelako zerbitzuetara bideratu beharko litzatekeen diru publikoaren bidez.

Nafarroako Gobernuak jarrera ezegonkorra izaten ari da afera garrantzitsu honetan. 2016An azpikontratatutako programak ezabatu zituen egun batetik bestera, Nafarroako Lan Osasuneko Zerbitzuan inbertsio esanguratsurik egin gabe.

UGT eta CCOOen presioen ondotik, 2017ko aurrekontuen egitasmoan "Proyectos de prevención de riesgos laborales" izeneko 1.100.000 euroko partida bat azaldu zen. Partida horrekin UGT eta CCOOren eskakizunen aurrean amore ematen ari zelakoan, hainbat eragilek kontrako jarrera azaldu genuen. Azkenik, Gobernua sostengatzen duten lau alderdiek 250.000 euro zuzenean Nafarroako Lan Osasuneko Zerbitzura bideratzea erabaki zuten, aipatutakl partida 850.000 eurotara murriztuz.

Duela aste batzuk, atxikitutako zirkularraren berri izan zuen LABek. Bertan, UGTko Federazio batek Nafarroako Gobernuaren dirua eskuratzeko konfiantza azaltzen du, Lan Osasuneko egitura korporatiboa finantzatzeko: “En relación a los Programas-Convenios de Salud Laboral, de momento no tenemos asignado ninguno y se espera para el mes de febrero, poder disponer de una estructura mínima de asesoramiento a través de un Convenio que se espera obtener con el Gobierno”

Martxoaren 2an, Politika Ekonomikoko Zuzendari Orokor Izaskun Goñik erresoluzio bat onartzen du, lan arriskuen prebentziorako 850.000 euroko diru-laguntza deialdia eginez. Jardueren zati bat finantzatzea planteatze da, %100era iritsi daitekeena, eta elkarte bakoitzak 70.000 euro jaso ahal izango du bakarka aurkezten bada eta beste 80.000 euro beste elkarte batekin baldin badoa. Alegia, UGT eta CCOOk, bakoitzak, 150.000 euroko diru-laguntza jaso ahal izango dute. Baina gainera, UGT eta CCOOeko Federazio bakoitzak bere nortasun juridiko propioa daukanez, Federazio ezberdinek egitasmoak aurkeztu ditzakete, sindikatu bakoitzeko jasoko litzatekeen kopurua handituz.

Argi dago UGT eta CCOO deialdiaren jakitun zirela eta kopuru esanguratsu bat eskuratzeko ziurtasuna ere bazutela, aipatutako Zirkularrak frogatzen duen bezala. Hainbesteko segurtasuna zuten, ezen lan osasuneko egitura Gobernuarekin egingo litzatekeen “Convenio” edo hitzarmen baten bidez finantzatzeaz mintzo baita Zirkularraren egilea, abenduan aurrekontuak onartu zirenetik hitzarmenak ez baizik diru-laguntza deialdi irekia egingo zela jakin arren. Alegia, deialdia tramite hutsa da Zirkularraren egilearentzat eta horregatik erabiltzen du “Hitzarmen” hitza.

Deialdiko beste ezaugarri batzuk UGT eta CCOOen aukerak indartzen dituzte. Esaterako, 20 eguneko epea ematen da egitasmoak aurkezteko, eta horrek aurretik egitasmoak prest zituzten horiei mesede egiten die; UGTren Zirkularren azaltzen den bezala, urtarrilaren 5etik ari ziren prestatzen, gutxienez. Bestetik, azken “hiru urteetako batean” (2014, 2015 eta 2016) lan osasuneko antzeko egitasmoak egin izana da deialdiaren beste irizpide bat; UGT eta CCOOek ez zuten 2016an egiterik izan, diru-laguntzarik egon ez zelako, baina bai beste bi urteetan, UPNren Gobernuarekin.

Larria da, halaber, diru-laguntzen deialdi hau Nafarroako Lan Osasuneko Kontseilua bazter utzita egin izana. 850.000 euro banatu nahi dira, azkar batean eta zuzenean Garapen Ekonomikoko Sailetik, lan arriskuen kontrako borrokaren lidergoa dagokion Lan Osasuneko Zerbitzua bigarren mailan utzita. Honako salaketa hau argitaratu ondotik, ziurrenik Gobernuak esango du Lan Osasuneko Zerbitzuko teknikoek parte hratuko dutela deialdiaren erresoluzioan. Hala balitz ere, gure salaketaren funtsa ez litzateke aldatuko: Garapen Ekonomikoko Saila lan osasuneko diru-laguntza bat kudeatzen ari da, ustez UGT eta CCOO finantzatzeko helburuaz.

Horregatik guztiagatik, LABek Uxue Barkosek zuzendutako Gobernuari eskatzen dio aipatutako Erresoluzioa bertan behera utzi eta 850.000 euroko partidaren kudeaketa osoa Lan Osasuneko Nafarroako Zerbitzuaren esku utzi dezan.

El departamento de Ayerdi pretende recuperar el modelo de prevención de UPN

LAB solicita al Gobierno presidido por Uxue Barkos que deje sin efecto la Resolución mencionada y deposite la gestión integral de la partida de 850.000 euros en el Servicio Navarro de Salud Laboral
Nafarroa 2017/03/10

La Directora General de Política Económica, Izaskun Goñi, ha aprobado la Resolución 173E/2017, de 2 de marzo, por la que se convocan subvenciones por un monto total de 850.000 euros a asociaciones sin ánimo de lucro para la ejecución de proyectos sobre riesgos laborales. En opinión de LAB, con dicha Resolución el Departamento dirigido por Manu Ayerdi recupera el modelo de prevención de la era UPN, es decir, no tiene otro fin que financiar los gabinetes de Salud Laboral de UGT y CCOO. LAB solicita al Gobierno presidido por Uxue Barkos que deje sin efecto la Resolución mencionada y deposite la gestión integral de la partida de 850.000 euros en el Servicio Navarro de Salud Laboral.

Durante el Gobierno de UPN, determinadas labores de prevención en las empresas se subcontrataban a CEN, UGT y CCOO por valor de cerca de 2 millones de euros anuales. Al igual que en el ámbito de la formación, el Departamento de Desarrollo Económico realizaba sendos convenios para que dichos agentes realizaran labores de prevención, especialmente en las pequeñas empresas. LAB ha sido y es muy crítico con este modelo de subcontratación por cuatro motivos:

1. Supone una dejación inexplicable respecto a las competencias propias del Gobierno de Navarra. El Gobierno dispone de un buen Servicio de Salud Laboral y lo que debería de hacer es invertir en el mismo, creando puestos de trabajo públicos.

2. Entidades que concurren en elecciones, como los sindicatos o los partidos políticos, no son indicados para gestionar servicios públicos, puesto que al prestar dichos servicios realizan proselitismo o promoción corporativa implícita o explícitamente. LAB esta de acuerdo con que se financie la formación en salud laboral de los delegados y delegadas sindicales de cada sindicato, pero el seguimiento y promoción de la prevención en las empresas debe ejecutarse directamente desde el Servicio (antes Instituto) Navarro de Salud Laboral.

3. Nunca se ha evaluado la incidencia real de las actividades de salud laboral subcontratadas. No hay ningún dato que avale su efectividad. Últimamente hemos escuchado de boca de UGT y CCOO que el repunte de los accidentes laborales en Navarra se debe a que en el 2016 se eliminaron los programas subcontratados; sin embargo, salvo en los años de crisis económica, los datos de siniestrabilidad laboral en Navarra han sido igualmente altos, a pesar de la existencia de dichos programas.

4. Las últimas informaciones publicadas en Navarra apuntan a la presunta financiación de las estructuras de organización y acción sindical de UGT y CCOO con fondos públicos de formación y otras partidas. Es decir, el dinero público que supuestamente debía destinarse a dar un determinado servicio público subcontratado, se habría desviado para fines corporativos.

El nuevo Gobierno de Navarra está teniendo una postura errática en este importante asunto. En el año 2016 eliminó de un plumazo los programas subcontratados, pero lo hizo sin incrementar sustancialmente los medios del Servicio Navarro de Salud Laboral.

Tras las presiones de UGT y CCOO, en el proyecto de presupuestos del 2017 apareció un partida denominada "Proyectos de prevención de riesgos laborales" y dotada de 1.100.000 euros. Ante las sospechas de que dicha partida estaba destinada a satisfacer las exigencias de UGT y CCOO, diferentes agentes nos opusimos frontalmente a la misma. Finalmente, los cuatro partidos que sustentan al Gobierno decidieron destinar 250.000 euros directamente al Servicio Navarro de Salud Laboral, por lo que la partida mencionada se quedó en 850.000 euros.

Hace varias semanas, LAB tuvo conocimiento de la circular que se adjunta, fechada el 5 de enero del presente año. En la misma, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT manifiesta su confianza en acceder a fondos del Gobierno de Navarra para mantener su estructura corporativa de Salud Laboral: “En relación a los Programas-Convenios de Salud Laboral, de momento no tenemos asignado ninguno y se espera para el mes de febrero, poder disponer de una estructura mínima de asesoramiento a través de un Convenio que se espera obtener con el Gobierno”

El 2 de marzo se aprueba una resolución de la Directora General de Política Económica, Izaskun Goñi, convocando un concurso para asignar los 850.000 euros mencionados a entidades sin ánimo de lucro. Se plantea subvencionar hasta el 100% de las actividades, con un máximo por asociación de 70.000 euros si se presenta de manera individual y otros 80.000 euros adicionales si lo hace en asociación. Es decir, UGT y CCOO podrían optar, cada organización, a 150.000 euros de esta partida. Ahora bien, como tanto en UGT como en CCOO cada Federación tiene personalidad jurídica propia, podrían presentarse programas de diferentes Federaciones, por lo que el monto total por cada organización podría ser mayor.

Parece evidente que tanto UGT como CCOO estaban al corriente de esta convocatoria y contaban con obtener una suma importante, como prueba la Circular antes mencionada. Era tal la seguridad con la que contaban, que el autor de la Circular comete una error significativo, ya que habla de las expectativas de tener estructura de salud laboral a través de un “Convenio” con el Gobierno, cuando en realidad se trata de una convocatoria abierta a la que pueden optar diferentes entidades. Es decir, la convocatoria, ya anunciada desde que se aprobaron los presupuestos en diciembre del año pasado, se percibe como un mero trámite, hasta el punto que se le denomina “Convenio” cuando en realidad no lo es.

El exiguo plazo de 20 días naturales que concede el Gobierno para presentar los proyectos, favorece a aquellos que, como UGT y CCOO, tienen el trabajo adelantado; tal y como prueba la Circular, UGT estaba preparándose al menos desde el 5 de enero. Así mismo, al establecer que las entidades que opten deben acreditar haber desarrollado actuaciones relacionadas en “uno de los tres años” (2014, 2015 y 2016) se está facilitando la adjudicación a UGT y CCOO, puesto que en el 2016 no pudieron hacerlo al no tener subvención pero sí lo hicieron en 2014 y 2015, con los Gobiernos de UPN.

Otro aspecto que añade gravedad al asunto es el hecho de que todo este proceso se está desarrollando al margen del Consejo de Salud Laboral de Navarra, que recientemente ha aprobado un Plan de Acción para los próximos años. Es decir, se pretenden asignar 850.000 euros vía expres y directamente desde el Departamento de Desarrollo Económico, al margen de la institución que debe liderar la lucha contra la siniestrabilidad, el Servicio Navarro de Salud Laboral. Tras la publicación de esta denuncia, a buen seguro el Gobierno argumentará que contará con los técnicos del Servicio Navarro de Salud Laboral para dirimir sobre la convocatoria; pero aunque así fuera, no restaría gravedad al hecho de que sea el Departamento de Desarrollo Económico el que gestiona una convocatoria de salud laboral y que dicha convocatoria tenga presumiblemente el fin de financiar a UGT y CCOO.

Por todo ello, LAB solicita al Gobierno presidido por Uxue Barkos que deje sin efecto la Resolución mencionada y deposite la gestión integral de la partida de 850.000 euros en el Servicio Navarro de Salud Laboral.