Share

ekaitza

Erasoetatik babes gaitezen Hemen eta orain Babes sozialerako euskal sistema publikoa

descargas de archivos PDF Esku orria

Administrazioa 2017/02/16

Gobernu espainolaren politikak gure pentsioak arriskuan jartzen ditu. Gobernuak eta bankuek ahalegin guztiak egin dituzte banaketa solidarioan oinarritutako sistematik, kapitalizazio sistemara salto egiteko. Honen guztiaren atzean helburu bakarra dago: langileek pilatutako aurrezkietatik irabazia ateratzea.
Orain, sistema publikoari behin betiko kolpea ematea da asmoa, eredu horren finantzaketa bideraezina dela esanez. Horretarako enpleguaren suntsiketa eta soldata txikiak bultzatzen dituzten politika publikoak martxan jarri dituzte, Gizarte Segurantzako erreserba-funtsa erabili dute, aurrekontu publikoekin ordaindu beharko liratezkeen enplegu politikak ordaintzeko eta erreserba-funtsa erabili
dute bankuak salbatzeko erabili diren milaka milioiek sortutako zor publikoa ordaintzeko.
Bankuen mesedeetara dauden gobernuek hartutako erabaki politikoengatik kolapsatuta dago Espainiako pentsio sistema makala, eta ez dizkigu euskal langileoi gure pentsioak bermatuko.

pentsioak... Babes gaitezen

Egoera errotik aldatzea posible da. Babes sozialerako euskal sistema publikoa eraikitzea da lan eta bizi baldintza duinak bermatzeko bide bakarra. LABen iritziz, euskal herritarrok behar dugun sistemak ondoko ardatzak bete behar ditu:

• Gizarte-segurantza sistema euskaldun bat
• Integrala
• Arautegi eta finantza kontuetan erabakitze gaitasun osoa
• Kalitatezko enplegua sortuko duen politika erreal eta eraginkorra
• Zerbitzu publiko gehiago eta hobeak
• Lan denboraren banaketa, soldaten murrizketarik gabe
• Bizitza eta lanaren arteko kontziliazioa
• Hobekuntzak soldaten ordainketetan eta egonkortasuna enpleguan
• Emakumeekiko soldaten diskriminazioa deuseztatzea
• Lanbide arteko gutxieneko soldata 1.200 eurokoa izatea
• Aurrekontu publikoekin ordaindutako zerbitzu sozial publikoen sarea sortzea
• Soldatak bermatzeko funts propioak sortzea Euskal Herriko lurralde desberdinetan
• Pentsio sistema propioa sortzea
• Jubilatzen diren pertsona guztiei 1.080 euroko pentsioa bermatzea
• Euskal eremua blindatzea
• Ikuskapenak areagotzea

Ardatz hauekin gure pentsioak bermatuta leudeke. Euskal gizarte aberatsago, solidarioago eta berdinago bat sortzeko diru nahikoa badago; gure pentsioak bermatzeko diru nahikoa dago; errentaren aitorpenetan aurkitzen ez badute, paradisu fiskaletan edo errentetatik bizi direnen poltsikoetan bila dezatela.
Gure etorkizuneko pentsioen gainean darabilten mehatxu berrien aurrean, mobilizatzea da gure aukera bakarra. Gu izango gara, hemen eta orain, gure pentsioak bermatuko ditugunak.

Defendámonos de los ataques Aquí y ahora Sistema público propio de protección social

descargas de archivos PDF Hoja

Administrazioa 2017/02/16

Las políticas del Gobierno español ponen en riesgo nuestras pensiones. Gobierno y gran banca han hecho todo lo que ha sido necesario para pasar de un sistema de reparto a un sistema de capitalización con el único fin de sacar beneficio del ahorro acumulado por las y los trabajadores.
Ahora se quiere dar un golpe definitivo al sistema público haciendo financieramente inviable el modelo. Para ello, han hecho políticas públicas de destrucción de empleo y bajos salarios, han utilizado el fondo de reserva de la Seguridad Social para pagar políticas de empleo que deberían ser pagadas por presupuestos públicos y han utilizado el fondo de reserva para comprar deuda pública generada por los miles de millones entregados para salvar bancos.
Nuestras pensiones no van a ser garantizadas por un sistema de pensiones español cada vez más raquítico, colapsado por decisiones políticas de gobiernos que están al servicio de la gran banca.


pentsioak...¡Pongámonos a cubierto!

Es posible cambiar la situación de raíz. El único camino posible que garantice unas condiciones de trabajo y de vida dignas pasa por construir un sistema público propio de protección social. Según LAB, el sistema debería de tener estas premisas:

• Un sistema de Seguridad Social Vasco
• Integral
• Con plena capacidad de decisión en materia normativa y financiera
• Una política real y efectiva de creación de empleo de calidad
• Más y mejores servicios públicos
• Reparto del tiempo de trabajo sin merma del salario
• Conciliación de la vida laboral y vital
• Mejora de las retribuciones salariales y la estabilidad en el empleo
• Eliminación de la discriminación salarial hacia las mujeres
• Salario Mínimo Interprofesional de 1.200 euros
• Creación de una red de servicios sociales públicos pagada por los presupuestos públicos
• Creación de un fondo de garantía propio en los diferentes ámbitos territoriales vascos
• Creación de un sistema de pensiones propio
• Garantizar a todas las personas que accedan a la jubilación una pensión mínima de 1.080 euros
• Blindar el ámbito vasco
• Aumento de las inspecciones

Con estas premisas, la garantía de nuestras pensiones está asegurada. Hay dinero suficiente para construir una sociedad vasca mucho más próspera, solidaria e igualitaria; hay dinero más que suficiente para garantizar nuestras pensiones; si no lo encuetran en las declaraciones de la renta, que lo busquen en los paraísos fiscales o en los bolsillos de los que viven de las rentas.
Ante las nuevas amenazas que se ciernen sobre el futuro de nuestras pensiones no nos queda otra que movilizarnos. Nosotras y nosotros , aquí y ahora, somos quienes vamos a garantizar nuestras pensiones.

Lotura interesgarriak

•Juan Francisco Martín Seco: La falacia de la hucha de las pensiones
•Vicenç Navarro: El ataque frontal a las pensiones públicas
•Mikel de la Fuente: Realidad y futuro de las pensiones públicas
•Miren Etxezarreta: "El Banco Mundial estableció una estrategia para que haya planes de pensiones privados"