8

Eros ahalmena galduko dugu aurrerantzean ere

2016. urtean %0,8a galdu dugu berriro

Administrazioa 2017/01/24


Nahiz eta 2016. urtean gure soldatak %1ean handitu ziren, azkenean, berriro galdu dugu eros-ahalmena, inflazioa %1,8koa izan zelako. LABek legegintzaldiko egitasmoa aldarrikatzen dirau, orain arte galdutako guztia berreskuratu ahal izan dezagun.

Iaz, 2016. urtean, langileen soldata %1ean handitu ziren. Hura ez zen LABek eskatzen zuena: azken urtetan galdutako eros-ahalmena berreskuratzeko plangintza egin behar zela geniolako. Dena den, berri ona izan da, urte askoan soldatak eguneratu gabe eusteko joera urratu delako.

Tamalez, Nafarroan inflazioak izan duen bilakaera gure soldatek izan duten hazkundea baino askoz handiagoa izan da: %1eko igoera, aldiz, inflazioa %1,8an handitu da. Hots, 2016. urtean %0,8an galdu dugu eros-ahalmena. Gutxi dirudi, baina kopuru hori gehitzen badiogu UPN/PSNrekin galdu genuen kopuruari, galera nabaria da.

Gure ustez, Nafarroako Gobernu honek, lau alderdiek lagunduta, diru-kopuru handiak itzuli ditu, adibidez, 2012ko abenduko ordainsaria, lanbide-karreraren atzerapenak, berriki, aldi batez dihardutenen familia-laguntzak,... Baina, hala ere, LAB sindikatuak ezinbestekoa deritza Nafarroako Administrazio Publikoetako langileen eros-ahalmenari eusten zaiola bermatzeari.

Gaur egun, Nafarroako Aurrekontu Orokorrei esleitu zaie partida bat soldatak 2017. urtean %1ean igotzeko, beti ere, Estatuak, haren aurrekontuetan, bere langileentzako igoera bera bideratuko balu. LABek ez du ulertzen, Nafarroako Gobernuak nahita bere burua mugatzea funtzio publikoen eskuduntzan; eskatzen diogu behar besteko neurriak bidera ditzala azken urtetan galdutako eros-ahalmena berreskuratzen dela berma dadin.

Seguimos perdiendo poder adquisitivo

En 2016 hemos vuelto a perder un 0,8%

Administrazioa 2017/01/24

Pese a que en 2016 nuestros salarios subieron un 1%, finalmente hemos vuelto a perder poder adquisitivo porque la inflación fue de 1,8%. Desde LAB seguimos reclamando un plan de legislatura para recuperar todo lo que hemos perdido.

El pasado año 2016 los salarios del personal se incrementaron en un 1%. No era lo que LAB había pedido, ya que defendimos que había que hacer una planificación para  recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años. De todos modos era una buena noticia porque suponía romper una tendencia de muchos años sin actualizar nuestros salarios.

Desgraciadamente la evolución de la inflación (IPC) en Navarra ha sido bastante superior a nuestra subida salarial: 1% de subida, 1,8% de incremento de la inflación. Es decir, hemos perdido un 0,8% de poder adquisitivo en 2016. Parece poco, pero si lo sumamos a las cantidades perdidas con UPN/PSN es una perdida considerable.

Entendemos que este Gobierno de Navarra, apoyado en el cuatripartito, ha devuelto importantes cantidades económicas como la paga de diciembre de 2012, los atrasos de la carrera profesional, ahora la ayuda familiar de las personas temporales… Pero, no obstante, el sindicato LAB considera imprescindible garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo del personal de las Administraciones Públicas de Navarra.

En estos momentos los Presupuestos Generales de Navarra tienen consignada una partida para subir los salarios en 2017 un 1% condicionado a que el Estado en sus presupuestos habilite la misma subida para su personal. Desde LAB no entendemos que voluntariamente el Gobierno de Navarra se autolimite en sus competencias sobre función pública y le solicitamos que habilite las medidas necesarias para garantizar la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años.