Share

Turismo pribatizazioa

Gobernuak baieztatu du Turismo zerbitzua pribatizatu duela

Administrazioa 2017/07/21

Dagoeneko ez dago zalantza izpirik. Nahas-mahasean ibili ondoren, Geroa Bairen Gobernuak berretsi du Turismoaren Marketing zerbitzua pribatizatzeko asmoa, enpresa publiko baten bidez. Zerbitzu publikoei egiten zaien eraso berri batez ari gara, non langileei eta herritarrei kalte egiten zaien.

Manu Ayerdik zuzentzen duen sailak ez du inoiz azaldu Nafarroako Gobernuaren Marketing zerbitzua edukiez eta zereginez husteko egon daitekeen premiaren edota egokitasunaren zergatia.  Zerbitzuari arintasun eta eraginkortasun handiagoz hornitzeko eta pribatizazio berri hau justifikatzeko arrazoi lausoak darabiltza soilik.

Ayerdi Sailburuak, arrazoi eta justifikaziorik izan gabe, zalantzan paratzen ari da egungo langileen profesionaltasuna. Ez egitekotan, ez ditu aztertuko zerbitzuan egon daitezkeen arazoak, ez eta haiek konpontzeko ezar litezkeen neurriak ere. Zuzenki hautatu du zerbitzua pribatizatuko duela enpresa publiko baten bitartez, jakin ez dakigunean nola arituko den, zenbat langile izanen duen eta langile berrien eta hauen kudeatzaileen gaitasuna zein izanen den. Ez du argitzen ere, egungo langileen, ez eta zerbitzu beraren geroa zein izanen den.

Baina are larriagoa da hura zuritzea, zerbitzua enpresa bati esleituz hura ez dela pribatizatzen eta haren zeregina sektore publikoak betetzen iraunen duela erranez. Hauxe dugu Geroa Bairen Gobernuak zerbitzu publikoak kudeatzeko darabilen eredua. Argudio hori erabilita Administrazioak egiten duen lan guztia enpresa publikoei eslei diezaiekete.

Azkenik, Manu Ayerdik mozorroa erantsi du, eta guztioi gogorarazten digu haren alderdia PNV dela. Eskuineko alderdi horrek berriki onetsi ditu Rajoyren aurrekontuak eta haren gastu-sabaia. Horrek berekin dakar zerbitzu publikoa ahultzen dela, prekarietateari eusten zaiola eta eros ahalmena galtzen iraunen dugula. Ez da harritzekoa orain Administrazioari eskuduntzak kentzen badizkio enpresa bati emateko, zeina publikoaren deitura izanagatik, errealitatean enpresa pribatua bailitzan diharduen. Halaxe egiten zuen lan UPNk agintzen zuenean Gobernuan. Eskuinaren eredu neoliberalaz ari gara, Geroa Bairen Gobernuak duen ereduaz hain zuzen.

El Gobierno confirma la privatización del servicio de Turismo

Administrazioa 2017/07/21

Ya no hay dudas. Después de semanas mareando la perdiz, el Gobierno de Geroa bai ha confirmado su intención de privatizar el servicio de Marketing de Turismo a través de una empresa pública. Se trata de un nuevo ataque a los servicios públicos que perjudica a la plantilla y a la ciudadanía.

El Departamento que dirige Manu Ayerdi en ningún momento ha explicado la necesidad o conveniencia de vaciar de contenido y funciones al servicio de Marketing del Gobierno de Navarra. Solamente se remite a unas vagas razones de dar más agilidad y eficiencia al servicio para justificar esta nueva privatización.

 El Consejero Ayerdi, sin ningún motivo ni justificación, está poniendo en duda la profesionalidad de la actual plantilla. Ni siquiera se plantea analizar los problemas que pueda haber en el servicio y las medidas que se podrían implantar para solucionarlos. Directamente opta por privatizar el servicio por medio de una empresa pública que no se sabe ni cómo va a funcionar, ni qué personal va a tener, ni la capacitación de esta nueva plantilla y de sus gestores. Tampoco aclara el futuro de las actuales trabajadoras ni del propio servicio público.

Pero lo más grave es que se justifica diciendo que sacar el servicio a una empresa no es privatizar el servicio y que va a seguir desempeñando su labor desde el sector público. Este es el modelo de gestión de los servicios públicos del Gobierno de Geroa Bai. Con este argumento pueden sacar a empresas públicas todo el trabajo que se hace desde la Administración.

Finalmente Manu Ayerdi se quita las caretas y nos recuerda a todos y todas que su partido es el PNV. Un partido de derechas que acaba de aprobar los presupuestos de Rajoy y su techo de gasto, lo que en la práctica supone el debilitamiento de los servicios públicos, mantener la precariedad y que sigamos perdiendo poder adquisitivo. No es extraño que ahora saque competencias de la Administración y las entregue a una empresa que, aunque tenga el apellido de pública, en la práctica funciona como una empresa privada. Así funcionaba UPN cuando estaba en el Gobierno. Es el modelo neoliberal de la derecha. Es el modelo del Gobierno de Geroa Bai.

 

Share

30 ju

LAB exige medidas para acabar con la precariedad y estabilizar el empleo

Administrazioa 2017/06/30

LABek, gaurko egunez, giza-katea egin du Nafarroako Gobernuaren egoitza eta Gobernuaren Ordezkaritza lotuz, behin-behinekotasun tasa handiekin amaitu eta kalitateko enplegua sortuko dituzten neurriak eskatzeko.

LAB exige medidas para acabar con la precariedad y estabilizar el empleo 

Administrazioa 2017/06/30

LAB ha realizado hoy una cadena humana que ha unido las sedes del Gobierno de Navarra y la Delegación del Gobierno para exigir medidas que terminen con las altas tasas de temporalidad y se cree empleo de calidad.

Share

no cambio

Mahai Orokorra. Eros ahalmena galtzen dugu, berriz ere

Administrazioa 2017/06/28

Nafarroako Gobernuak berretsi du gaurko Mahai Orokorrean langile guzioi %1 igoko digula soldata. Honek esan nahi du langileok aurten, beste behin ere, eros ahalmena galduko dugula.

Mesa General. Seguimos perdiendo poder adquisitivo

Administrazioa 2017/06/28

El Gobierno de Navarra ha confirmado hoy en Mesa General que aplicará una subida del 1% a todo el personal. Esto supone que los trabajadores y trabajadoras volvemos a perder poder adquisitivo este año.

Share

erregistro zibila

 

Erregistro Zibilaren isilpeko pribatizazioa

Justizia 2017/06/29

LABek arbuiatzen du, Espainiako estatuan, 2011. urteaz geroztik, hainbat lege aldatu eta/edo onartu ondoren, egiten ari diren isilpeko pribatizazioa.(Artikulua irakurri)


Privatización encubierta del Registro Civil

Justizia 2017/06/29

Desde LAB mostramos nuestro rechazo a la privatización encubierta que se está llevando a cabo desde el año 2011 en el Estado Español, con la modificación y/o aprobación de numerosas leyes. (Leer artículo)

Share

manuayerdi

Turismon pribatizazioak
Ayerdik ez ditu zalantzak argitzen

Administrazioa 2017/06/26

Gaur goizean Turismoko Marketing zerbitzuaren balizko pribatizazioari buruz aritzeko bilera egin da Manu Ayerdi kontseilaria eta Administrazio Nukleoko ordezkaritza sindikalaren artean. LABek bertan eskatu du zerbitzu horren pribatizazioa guztiz bertan behera uzteko. Manu Ayerdik aipatu duen gauza bakarra izan da aukera guztiak aztertzen ari direla eta ez dagoela deus ere erabakita.

Privatización en Turismo
Ayerdi no despeja las dudas

Administrazioa 2017/06/26

Esta mañana se ha celebrado una reunión entre el consejero Manu Ayerdi y la representación sindical de Administración Núcleo para tratar sobre la posible privatización del servicio de Marketing en Turismo. LAB ha acudido para pedir que se descarte rotundamente la posibilidad de que parte de este servicio sea privatizado. Manu Ayerdi se ha limitado a asegurar que están estudiando todas las posibilidades y que no hay nada decicido.

Share

itunpekoekaina17Bai

LAB eta beste sindikatuek uste dute gobernuak itunpeko irakaskuntza eta ikastoletarako akordio proposamenak langileen lan baldintzak okertzen dituela

Irakaskuntza 2017/06/27

LAB y el resto de sindicatos creen que la propuesta de acuerdo del gobierno para la concertada y las ikastolas empeora las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras

Irakaskuntza 2017/06/27
Share

Batzarra-bilkura Ekainak 30 Diputazioa 11:00

Batzar orduak eskatuak (10:30-12:30)

Asamblea-Concentración 30 de junio Diputación 11:00

Pedidas horas de asamblea (10:30-12:30)

LEP, Birjartze tasa eta behin-behinekotasuna

Cuentagotas1Administrazioa 2017/06/27

Foru Administrazioan lan egiten dugun 24.000 pertsonetatik 7.200-eri behin-behineko kontratuak ezartzen zaizkie. (Osasunbidean dagoen behin-behinekotasuna %42koa da).

OPE, Tasa de reposición y temporalidad

Cuentagotas2Administrazioa 2017/06/27

De las más de 24.000 personas que trabajamos en la Administración Foral 7.200 son contratadas temporales. (En Osasunbidea la temporalidad asciende al 42%).

 

Share

ayerdi

Ayerdiren departamentuak Turismo zerbitzua pribatizatzeko asmoa du LABek ez du onartuko

Administrazioa 2017/06/009

El departamento de Ayerdi pretende privatizar el servicio de Turismo LAB no lo va a aceptar

Administrazioa 2017/06/009