ADM 29191

San Jose Zentroa oporrak hartzeko eskubidea ukatzen ari zaie langileei

PAGNA 2020/01/13

descargas de archivos.orig PDF INFOadm

San Jose Zentroko langileak nozitzen ari dira beren lan-eskubideak, legez aitortuak, behin eta berriz urratzen ari direla argudio sendorik gabeko aitzakien pean.

El Centro San José está negando a la plantilla su derecho a disfrutar las vacaciones

ANADP 2020/01/13

descargas de archivos.orig PDF INFOadm

La plantilla del Centro San José está viendo cómo sus derechos laborales, reconocidos por ley, están siendo vulnerados una y otra vez bajo excusas y pretextos sin peso argumental.

 

Etxezain izateko oposizioaren behin betiko emaitzak argitaratu dira

Administrazioa 2019/12/10

Errekurtsoak baloratu ondoren, Nafarroako Gobernuko web orriak (www.navarra.es) argitara eman ditu behin betiko emaitzak. Hona hemen esteka:

Etxezain izateko oposizioaren behin betiko emaitzak

Publicados los resultados definitivos de la oposición a conserje

Administrazioa 2019/12/10

Tras valorar los recursos presentados, la página web del Gobierno de Navarra (www.navarra.es) ha publicado ya los resultados definitivos. He aquí el enlace:

Resultados definitivos de la oposición a conserje

ADMtutera grado

Nafar Gobernuko langileen prestakuntza beharrei buruzko galdetegia

Administrazioa 2019/12/10

NAPI Nafarroako Gobernuaren eta bere Erakunde Autonomoen langileen prestakuntza beharrak aurkitzeko lanean ari da, 2020ko formazio-jarduerak planifikatze aldera.

Cuestionario sobre las necesidades formativas de la plantilla del Gobierno de Navarra

Administrazioa 2019/12/10

El INAP está llevando a cabo la detección de necesidades formativas del personal del Gobierno de Navarra y de sus Organismos Autónomos de cara a planificar las acciones de 2020.

ADM SanJose

San Jose Zentroan esku hartzea

PAGNA 2019/12/09

NOPLOI institutuak arrisku psikosozialen azterketa bat egin du San Jose Zentroan, eta ondorioa izan da badirela hainbat arrisku-faktore lantokiko pertsonen arteko harremanei lotuak.

Intervención en el Centro San José

ANADP 2019/12/09

Un estudio de los riesgos psicosociales elaborado en el Centro San José por el ISPLN ha concluido que existen factores de riesgo asociados a las relaciones interpersonales en el trabajo.

ADMope

Haur-hezitzaile izateko oposizioarekin kezkatuta dago LAB

PAGNA 2019/11/25

Haur-hezitzaileen oposizioa hasi berritan, lehen proba gainditu duten pertsonen kopurua oso eskasa dela ikusita, LAB beldur da ez ote diren beteko deitutako hamaika plazak.

LAB muestra su preocupación respecto a la oposición de educadora infantil

ANADP 2019/11/25

Ante el reciente inicio de la oposición a educadora infantil y de las escasísimas personas que han aprobado la primera prueba, LAB muestra su temor a que no se lleguen a completar las once plazas convocadas.

ADM LEP2019

Desgaitasuna dutenentzat erreserbatutako plazen proposamena

Administrazioa 2019/11/14

Ostegun honetan bildu da desgaitasunen bat duten pertsonen enpleguaz arduratzen den Batzorde Mistoa, 2019ko LEPean langile horientzat erreserbatu beharreko plazen kopurua zehazteko.

Propuesta de plazas con reserva de discapacidad

Administrazioa 2019/11/14

Este jueves se ha reunido la Comisión Mixta de Promoción de Acceso al Empleo de las personas con discapacidad para definir las plazas del turno de reserva para este personal que corresponden a la OPE 2019.

ADM auxiliar

Administrari laguntzaileen oposizioko lehenengo probako azterketak

Administrazioa 2019/11/08

LABek erabaki du argitara ematea proba horretako bi ariketen emaitzak: gaitasun administratiboak neurtzeko ariketakoak (test psikoteknikoak) eta jarduera administratiboari eta araudiari buruzko ariketakoak.

Exámenes de la primera prueba de la oposición de auxiliar administrativo

Administrazioa 2019/11/08

LAB proporciona los dos ejercicios de aquella prueba: la parte de aptitudes administrativas (psicotécnicos) y la parte de actividad administrativa y normativa.
 

LOGO mahai orokorra

 2019ko LEPak sindikatuen oniritzirik gabe segitzen du aurrera

Administrazioa 2019/10/31

Irakasleen LEParen bozketa argia izan zen (aldeko sindikatu bakarrarekin), baina Osasunbideko deialdiaren bozketa erabatekoa izan zen, sindikatu guztiok agertu baikinen horren aurka.

La OPE de 2019 sigue adelante sin el visto bueno sindical

Administrazioa 2019/10/31

Si la votación de la OPE de docentes fue clara (con un único sindicato a favor), la de Osasunbidea fue rotunda, ya que todas las organización sindicales nos posicionamos en contra de la misma.