Share

Zerbitzu Orokorretako langileen lekualdatze lehiaketak

Administrazioa 2019/08/12

LABek jakitera ematen du zerbitzu orokorretako langileen lekualdatze lehiaketen deialdian ez direla zehazten zamak erabiltzea beharrezkoa duten lanpostu guztiak. Departamentu batzuek zehaztu dituzte, baina beste batzuetan ez.

Lekualdatzea gauzatzean ustekabe desatseginak saihesteko, eta laneko arriskuei aurrea hartzeko neurri gisa, eskatu dugu argi eta garbi zehaztu dezatela zein lanpostutan aurreikusita dagoen zamak erabiltzea, departamentu GUZTIETAKO lanpostuak kontuan hartuta.

Era berean, lekualdatze lehiaketan parte hartu behar duten langile guztiei eskatzen diegu, destinoa aukeratu aurretik, ongi informatu daitezela lanpostuaren ezaugarriei buruz.

Concurso de traslado de Servicios Generales

Administrazioa 2019/08/12

LAB informa que en la convocatoria del concurso de traslados de Servicios Generales no aparecen especificadas todas las plazas que requieren manejo de cargas. Hay Departamentos que sí las especifican y otros no.

Para evitar sorpresas desagradables a la hora de ejecutar el traslado y como medida de prevención de riesgos hemos solicitado que se especifiquen cuáles son las plazas con manejo de cargas de TODOS los Departamentos.

Asimismo, instamos a todas y todos las/os participantes en el traslado a que se informen bien de las características de las plazas antes de elegir destino.

 
Share
OSAsentenciajusticia

LABek gradua lortu du sindikatuko bi afiliaturentzat: UPNk eta gehiengo sindikalak 2002. urtean desegindakoa berregiteko beste urrats bat

Administrazioa 2019/08/01

Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak ekainaren 20an emandako epaiaren ondoren, Iruñeko Administrazioarekiko Auzien 1. Epaitegia hasi da administrazio-kontratudunendako graduari buruzko demandak ebazten, eta gaur, epaia eman du LABek Osasunbideko bi langileren izenean jarritako demandaren alde.

LAB consigue el grado para dos afiliados; un paso más para recomponer lo que UPN, y la mayoría sindical destruyeron en 2002

Administrazioa 2019/08/01

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 20 de junio, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pamplona está ahora resolviendo las demandas en torno al grado por parte del personal con contrato administrativo. Hoy ha fallado a favor de la demanda que LAB interpuso en nombre de dos personas trabajadoras de Osasunbidea.

 
Share

Nafarroako Enpresa Publikoetan ordezkaritza dugun sindikatuok ekimenez, negoziazio prozesu bat abian jarri zen CPEN-NEKPrekin eta Nafarroako Gobernuarekin (NG) enpresa publikoentzako hitzarmen bat lortzeko eta langileen lan baldintzak hobetzeko

Enpresa Publikoak 2019/07/03

LABen iritziz, bilera horrek bukaera ematen dio hasierako negoziazio faseari, eta orain NEKP eta NGrekiko harreman normalizatuen fase berri bat hasiko da.

Los sindicatos con representación en las Empresas Públicas (EEPP) de Navarra, conseguimos abrir un proceso de negociación con CPEN y Gobierno de Navarra (GN), con el objetivo de lograr un convenio y mejoras en las condiciones de las trabajadoras de las EEPP

Empresas Públicas 2019/07/03

El pasado 20 de junio, tuvimos la última reunión entre los sindicatos y CPEN/GN, con la que, en opinión de LAB, finaliza esta fase inicial de negociación y da comienzo a una nueva fase de relaciones normalizadas con CPEN/GN.

Share
 ADMlgbti1

Ekainak 28, sexu askatasunaren eguna

Administrazioa 2019/06/24

LGTBIQ+ hitza edo LGTBIQ+ fobia edo sexu-aniztasuna entzuten dugunean, batzuek “ZERTAZ ARI ZARETE?” galdetzen dute. “Honek ba ote du zerikusirik lan munduarekin edo sindikalismoarekin?” “Are gehiago afera hori gaindituta dago ezta?”

28 de junio, día de la libertad sexual

Administrazioa 2019/06/24

Cuando escuchamos LGBTI+, LGBTI+fobia, o diversidad Sexual, hay a quien le viene un ¿de qué me están hablando? o ¿esto que tiene que ver con el sindicato?. Incluso ¿eso ya está superado ¿no?.

 
Share
Justicia EU.orig

Nola jokatu Europar Batasuneko Auzitegiaren epaiaren ondoren?

Administrazioa 2019/06/24

¿Cómo actuar tras la sentencia del TJUE para cobrar el grado?

Administrazioa 2019/06/24


Share
ADM025

Nafarroako Gobernuko langileak Ministroen Kontseiluaren zain %0,25 gehiago kobratzeko

Administrazioa 2019/06/19

Nafarroak BPGren % 2,5 gainditu du, ezarritako defizit helburua betez. Beraz, enplegatu publikoek euren oinarrizko soldataren %0,25 gehiago jasotzeko eskubidea dute.

La plantilla del Gobierno de Navarra, a la espera del consejo de Ministros para cobrar el 0,25% adicional

Administrazioa 2019/06/19

Navarra ha superado el 2,5% de PIB, cumpliendo así con el objetivo de déficit establecido. Así pues, las empleadas y empleados públicos tienen derecho a percibir un 0,25% adicional de su sueldo base.

 
Share
ADMirresponsabilidadANADP2

Esklusibotasunaren osagarria = arduragabekeria?

Administrazioa 2019/06/17

LABetik oroitarazi nahi diogu Lizarrako Santo Domingo zahar etxeko zuzendariari, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen ordainsarien Erregelamendua onetsi zuen 158/1984 Foru Dekretuaren 21. artikuluaren arabera, esklusibotasunaren osagarria esleituko zaiela, bere eginkizunak direla eta, lana erabateko prestasunean eta arduraldi osoan egitea eskatzen duten lanpostuei.

¿Complemento de exclusividad = irresponsabilidad?

Administrazioa 2019/06/17

Desde LAB, queremos recordar a la directora de la Residencia Santo Domingo de Estella que el complemento de dedicación exclusiva, según el art. 21 del Decreto Foral 158/1984 “Se asignará el complemento de dedicación exclusiva a aquellos puestos de trabajo que, por el contenido de su función, impliquen (...) y la necesidad de que quienes lo desempeñen presten sus servicios en régimen de plena disponibilidad y absoluta dedicación”.

 
Share

Administrari laguntzaile izateko ehun eta hogeita hamasei lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdia

Administrazioa 2019/06/05

Gaurko NAOan (ekainak 5) administrari laguntzaileen 136 lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdia argitaratu da. D mailako azken deialdia izanen da. ESTEKA honetan, oposizioa prestatzeko materiala eta azterketak dituzu.

Convocatoria para la provisión, mediante oposición, de ciento treinta y seis plazas del puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo

Administrazioa 2019/06/05

Por su interés os enviamos el enlace al BON de hoy 5 de junio en el que se convocan 136 plazas en oposición para el puesto de auxiliar administrativo nivel D. Esta será la última convocatoria de nivel D. (Puedes encontrar material y exámenes en el siguiente ENLACE).