Share
maravillas

Geroa Baiko Gobernuak ondare publikoko administratzaile bezala dituen ardura eta erantzukinuzei uko egiten dizkio. Nahiago du eraikin hori suntsi dadila utzi, gazteek espazio integratzaile eta autokudeatua, gazte sektoreetatik aski eskatua, eraiki dezaten baimentzea baino. Eskari hau erakundeetatik ulertua ez ezik lagundua eta sostengatua izan beharko litzateke, Iruñean eta Nafarroan gazteentzako espazioa gehiago handitzera laguntzeko modu gisa bai eta erakundeetatik gazteei zuzentzen den eskariaren osagarri gisa ere.

Maravillas Gaztetxea hustutzeko mehatxua salatu du LABek, eta Geroa Bairi bere jarrera zuzentzeko eskatu dio

Administrazioa 2018/08/10

Maravillas Gaztetxea erabilerarik gabeko eraikin publiko batean sustatutako gizarte proiektu bat da, ehundaka gazteren ekarpen boluntarioari esker. Nafarroako Gobernuaren eraikin hau hutsik egon da urte luzez, eta gobernu desberdinek ez dute ezer egin hondatzen joan den denbora honetan guztian. Egun, Nafarroako gazteeentzat espazio ireki bat bihurtu da, gazteek eurek zaharberritu eta gero.

Geroa Baik espazio hau husteko duen grina ulertzea zaila da. Bakarrik uler daiteke ikuspuntu alderdikoi batetik. Alegia, Geroa Bairen jarreraren oinarrian ez dago nafarren interes orokorra, autogestionatutako gazteen proiektuen aurkako gorroto ideologikoa baizik.

Gaztetxea husteko erabakia bezain larria da indarra erabiltzeko erakutsitako asmoa. Nafarroako Gobernuak ez du akordio bat lortzeko inongo saiakerarik egin, eta epaitegian eskatu du eraikinaren hustea. Hori horrela izanik, indar polizialei argi berdea eman die esku hartzeko, horrek ekar ditzakeen ondorioekin.

Jarrera honek ez du zerikusirik aldaketaren alde egin zuen gehiengo sozialaren nahiarekin. Geroa Bairen jarrerak Alfredo Jaime eta Yolanda Barcinaren garaia ekartzen digu gogora, Euskal Jai Gaztetxea hustu zutenekoa.

LABek Maravillas Gaztetxearen defentsan eta bere hustearen aurka mobilizatzeko deia egiten die langileei. Ez dugu indarrez hartutako neurririk onartuko. LABek eraikina husteko agindua bertan behera uzteko eskatzen dio Nafarroako Gobernuari, eta elkarrizketaren bidezko irtenbide baten alde egin dezala.

El Gobierno de Geroa Bai está haciendo dejación de sus responsabilidades como administrador del patrimonio público. Prefiere dejar que se arruine ese edificio antes que permitir que los jóvenes construyan un espacio integrador y autogestionado, ampliamente demandado por sectores juveniles. Esta demanda debería ser entendida y apoyada desde las instituciones como una forma más de contribuir a ampliar el espacio juvenil en Iruñea y en Navarra y como complemento a la oferta juvenil que se ofrece desde otros ámbitos públicos.

El sindicato LAB denuncia la amenaza de desalojo del Gaztetxe Maravillas e insta a Geroa Bai a rectificar

Administrazioa 2018/08/10

El Gaztetxe Maravillas es un proyecto social puesto en marcha en un local público en desuso, propiedad del Gobierno de Navarra, gracias a la aportación voluntaria de cientos de jóvenes. Un local que durante largos años ha estado vacío y deteriorándose ante la pasividad de los diferentes Gobiernos y  que ahora ha sido rehabilitado y convertido en un espacio abierto para los y las jóvenes navarras.

Cuesta entender el empeño de Geroa Bai por desalojar dicho espacio, si no es por motivos estrictamente partidistas. Es decir, Geroa Bai no está actuando en base al interés general de los y las navarras, sino impulsado por sus fobias ideológicas respecto a los proyectos juveniles autogestionados.

Tan grave como la decisión de desalojar el Gaztetxe es la intención de hacerlo mediante el uso de la fuerza. El Gobierno de Navarra se ha negado a explorar cualquier tipo de acuerdo y ha reclamado en el juzgado el desalojo del edificio, con lo que da vía libre a las fuerzas policiales a que realicen una intervención de inciertas consecuencias.

Esta manera de actuar no tiene nada que ver con las aspiraciones de esa mayoría social que apostó por el cambio. La actuación de Geroa Bai recuerda más bien a la de Alfredo Jaime y Yolanda Barcina respecto al Gaztetxe Euskal Jai.

LAB insta a los trabajadores y trabajadoras a movilizarse en defensa del Gaztetxe Maravillas y en contra de su desalojo o de cualquier otra medida de fuerza. LAB exige al Gobierno de Navarra que retire la orden de desalojo y se avenga a una solución dialogada.

Share
ett

LOTSAGARRIA: Nafarroako Gobernuaren Enpresa Publikoak ABLEen bidez kontratzen hasiko dira

Administrazioa 2018/08/08

Nafarroako Gobernuaren kontratazio atariaren bidez jakin ahal izan dugunez, abuztuan eta langileon ordezkariok gai honi buruzko inolako berririk izan gabe, Nafarroako Enpresa Korporazio Publikoak (NEKP) “Nafarroako Gobernuaren Enpresa Publikoen langileon aldi baterako  kontratazioaren zerbitzua”-ren lizitazio iragarkia argitaratu du, honen helburua Nafarroako Gobernuaren Enpresa Publikoen aldi baterako langileon kontratazioa ardura izanen duen enpresa hautatzea helburua izanik.

VERGONZOSO: Las Empresas Públicas del Gobierno de Navarra van a empezar a contratar vía ETT

Administrazioa 2018/08/08

Según hemos podido saber a través del portal de contratación del Gobierno de Navarra, en pleno Agosto y sin que la representación de los trabajadores tengamos ningún tipo de conocimiento sobre este asunto, la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN) ha publicado el anuncio de licitación del “Servicio de contratación temporal de personal para las Sociedades Públicas del Gobierno de Navarra” cuyo objetivo es seleccionar a la ETT encargada del servicio de contratación temporal de personal para las Sociedades Públicas del Gobierno de Navarra.

Share
monedas

2018rako soldata igoera baieztatu da Nafarroako Gobernuan

Administrazioa 2018/07/23

Nafarroako Gobernuak baieztatu du %1,5eko igoera abuztuari dagokion ordainsarian jasoko dela; beste alde batetik, uztailetik aurrean aplikatuko litzatekeen erantsitako %0,25ari dagokionez, Nafarroako Gobernuaren asmoa da iraileko ordainsarian pagatzea, behin 2018.eko uztailaren 3an ospatu zen Ministro Kontseiluan hartu zen erabakiaren berri jasotzean, non aipatu soldata-igoeraren aplikazioa onartzen den.

Se confirma un incremento retributivo para el 2018 en el Gobierno de Navarra

Administrazioa 2018/07/23

El Gobierno de Navarra confirma que la subida del 1,5 % se materializará en la nómina correspondiente al mes de agosto; de otra parte, con respecto al 0,25% adicional que se aplicaría desde julio, es intención del Gobierno abonarlo en la nómina del mes de septiembre, una vez recibido el traslado del Acuerdo del Consejo de Ministros celebrado con fecha 3 de julio de 2018, por el que se aprueba la aplicación del referido incremento.

Share
Gobierno de Navarra

Ospatu diren Nafarroako Administrazio Publikoen eta Foru Administrazioaren Mahai Orokoren LABen balorazioa

Administrazioa 2018/07/04

Toki Administrazioaren Berrikuntza
Aukera historikoa galtzen ari da

Nafarroako Gobernuak gaur Nafarroako Toki Administrazioa aldatzeko Foru Legearen Aurreproiektua aurkeztu du Mahai Orokorrean.


Valoración de LAB de la Mesas Generales de las Administraciones Públicas de Navarra y del Gobierno

Administrazioa 2018/07/04

Reforma de la Administración Local
Se está perdiendo una oportunidad histórica

El Gobierno de Navarra ha presentado hoy en la Mesa General el anteproyecto de Ley Foral de reforma de la Administración Local de Navarra.


Share
 Agerraldia

Lantokietan sexu aniztasuna bermatzeko protokoloa berritu dugu

Administrazioa 2018/07/03

descargas de archivos.orig PDF Lantokietan sexu aniztasuna bermatzeko gida
Urteak dira LAB askatasun sexualarekin konprometituta dagoela eta aitzindaria izan da lantokietan aniztasun sexuala askatasunez bizi ahal izateko gida eta protokolo bat egiten, langileen ordezkariek tresna bezala lantokietan erabil dezaten.

Hemos renovado el protocolo para garantizar la diversidad sexual en los centros de trabajo

Administrazioa 2018/07/03

descargas de archivos.orig PDF Protocolo para garantizar la diversidad sexual en los centros de trabajo

Hace años que LAB es un sindicato comprometido con la libertad sexual y ha sido pionero en realizar una guía y un protocolo para poder vivir la diversidad sexual con libertad en los centros de trabajo, para que las y los representantes de los y las trabajadoras puedan utilizarla como herramienta.

Share

CONCENTRACIN ANADP

Concentración de la Comisión de Personal ANADP 2018-06-28

Lan-prekarietatea administrazioan Inoiz ikusi ez dena

PAGNA 2018/06/28

Erranen bagenizue Nafarroako egoitza batzuetan, ondoren adierazten diren bezalako lanaldiak betetzen direla:   

Precariedad laboral en la Administración Lo nunca visto

ANADP 2018/06/28

Si os contásemos que en alguna residencia de Navarra existen jornadas laborales tan extrañas como las que se especifican a continuación:   

Share
asamblea cuidadoras

Hezkuntzako zaintzaileen asanblada

Administrazioa 2018/06/28

Gaurkoan, ekainak 28, Hezkuntzako zaintzaile ugari elkartu dira Langileen Batzordeak eta langile hauen Talde Eragileak deitu duten Batzarran. Parte hartu duten langileak 140 inguru izan dira.

Asamblea del colectivo de personal cuidador de Educación

Administrazioa 2018/06/28

Hoy, 28 de junio, se ha reunido buena parte del colectivo de personal cuidador de Educación, convocados por la Comisión de Personal y el Grupo motor del citado colectivo. La asistencia ha sido superior a  las 140 cuidadoras.

Share

Nukleo Mahai Sektoriala

Administrazioa 2018/06/26

Nukleo Mahai Sektorialean langileei buruzko hainbat gai jorratu da eta langile talde batzuri eragiten dizkien aldaketak onartu dira, besteak beste, Basozainei, Liburutegietako arduradunei edota zaintzaileei.


Mesa Sectorial Núcleo

Administrazioa 2018/06/26

En la Mesa Sectorial de Núcleo se han tratado diferentes temas sobre el personal y se han aprobado modificaciones que afectan, entre otros, a Guarderío de Medio Ambiente, personal encargado de Bibliotecas y personal cuidador.