Share
LOGO OPEtx

Hezkuntza Departamentuak eginiko deialdia

Irakaskuntza 2019/02/05

Jatorrizko deialdia

Plazak gaineratu eta datak zehazteko erresoluzioa

Haur Hezkuntzarako programazio didaktikoari buruzko informazio osagarria (PDF)

Convocatoria del Departamento de Educación

Irakaskuntza 2019/02/05

Convocatoria original

Resolución con plazas definitivas y fechas

Información adicional sobre la programación didáctica en Educación Infantil (PDF)

 + Info

gorria button.orig Plazen jatorria eta behin-betiko banaketa Origen y distribución definitiva de plazas

gorria button.orig Behin-behineko langileen zerrendak kudeatzeko araudia Normativa para gestionar las listas del personal interino

gorria button.orig LEPak ulertzeko larrialdizko-gida  Guía de urgencia para comprender las OPE y las oposiciones

gorria button.orig Zer gertatuko oposizioetara aurkezten ez banaiz? ¿Qué ocurre si no me presento a las oposiciones?