Share


Ustez faltsututako sinadurak Nafarroako Administrazioko M-20ko hauteskunde sindikaletako posta bidezko bozkaren eskaeretanLABek epaitegietara eraman du afera
  Firmas presuntamente falsificadas en las solicitudes de voto por correo en las elecciones sindicales del 20-M en la Administración navarra

LAB lleva el asunto al juzgado

Administrazioa 20154/05/26

Duela egun batzuk adierazi genuen M-20ko Foru Administrazioko hauteskunde sindikaletan iruzurra prestatzen ari zelako susmoak gorpuzten ari dira eta irregulartasun larriak egiaztatzen ari gara, hortaz epaitegietara joko dugu berauek salatzera.

Lehenengo susmoen aurrean Hautes Mahai Koordinatzailearengana jotzea erabaki genuen, informazioa eskatzeko. Lehendabizi data hartara arte jasotako posta bidezko kopuruari buruz galdetu genuen. Gure arreta erakarri zuen lehenengo datua eremu gehienentan oso eskaera gutxi jaso zela izan zen (Foruzainetan 5, NPAAn 0, NFBI 0, eta abar) baina irakasleen artean ia 300 zegoen. Datu hau deigarri suertatzen zenez, hauteskunde sindikaletako bultzatzaile gisa dugun eskubidea baliatuz, dokumentazioa eskuratzea eskatu genuen. Hura aztertu eta gero ikusi genuen hurrengoa:

Artikulua irakurri: Ustez faltsutako sinadurak posta bidezko bozkaren eskaeretan 


Administrazioa 20154/05/26
 
Las sospechas que manifestamos hace unos días sobre que se estaba preparando un pucherazo en las elecciones sindicales a la Administración foral del 20-M van tomando cuerpo y estamos constatando graves irregularidades, por lo que vamos a acudir al juzgado a denunciarlas.

Ante los primeros indicios decidimos acudir a la Mesa electoral Coordinadora para pedir información. En primer lugar nos interesamos sobre la cantidad de solicitudes de votos por correo recibidas hasta la fecha. El primer dato que nos llamó la atención fue que había pocas solicitudes recibidas en la mayoría de los ámbitos (Policía foral 5, ANAP 0, INAFI 0, etc.) pero había casi 300 en personal docente. Como este dato resultaba llamativo solicitamos, en ejercicio de nuestro derecho como promotores de las elecciones sindicales, acceso a la documentación. Tras su estudio observamos lo siguiente:

Leer artículo: Firmas presuntamente falsificadas en las solicitudes de voto por correo

 

Share

resultado referendum
   Publikoa !!!
     ¡Público!

Udalak 2015/04/23
Lan istripuen eta gaixotasun laboralen ondorioz gertatzen diren ezintasun profesionalen osasun laguntza Mutua batek ala Osasun Sistema Publikoak ematearen inguruko erreferenduma Iruñeko Udalean behin amaituta, bozketa bultzatu dugun sindikatuok (LAB, ELA, APM, SPMP, CSIF, AFAPNA eta SPL) Iruñeko Udaleko langileon parte hartze altua eskertu nahi dugu.

Parte hartzea langileon erroldaren %45era hurbildu da. Bozketaren emaitzak oso argigarriak izan dira: 597 boto sistema publikoaren alde (% 92,55); 41 boto mutualitate batekin jarraitzearen alde (%6,35); 7 boto txuri (%1,08).

(Artikulua irakurri)
Udalak 2015/04/23
Una vez finalizado el referéndum en el Ayuntamiento de Pamplona en relación a la prestación sanitaria de las incapacidades profesionales ( accidente de trabajo y enfermedad laboral) por una Mutua o el Sistema Público de Salud, los sindicatos que hemos apoyado esta votación (LAB, ELA, APM,SPMP,CSIF,UGT,AFAPNA Y SIPL) queremos agradecer la alta participación por parte de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Pamplona.

La participación ha sido cercana al 45 %. Los  resultados de la votación han sido clarificadores: 597 votos a favor del sistema público (un 92,55% del voto emitido), 41 votos a favor de continuar con una mutua (6,35%) y 7 votos en blanco (1,08%)

(leer artículo) 

Share

sarriguren2015
Adreiluak dira falta direnak
  Faltan ladrillos

Irakaskuntza 2015/04/23
Atzo apirilak 22, Sarrigureneko eskolako Hezkuntza Komunitateak mobilizazio eguna izan zuen.

Hirugarren zabalkuntza eta eraikuntza berria egiten ari dira, baina hau ere txiki geratuko da eraiki aurretik. Datorren ikasturterako 10 gela berri betetzeko matrikulazioa izan dute eta eskola berria 9 gela berri besterik ez dituzte eraikiko. Arazoa leku faltatik haratago doa, masifikazioa, antolaketa arazoak eta abar, hezkuntza kalitatearen aurka zuzenean doazenak.

Han izan zen ordezkariak LABeko ordezkariak  bere begiz ikusi zuen nola ikastetxe honetako, ikasle, irakasle eta familiek sinbolikoki eskola berria eraiki zuten esne kutxak baliatuz.  LABek bat egiten du Sarrigurengo klaustroak egindako  adierazpenarekin adierazpena pdf atxikita doakizue.

PDF Sarriguren


Irakaskuntza 2015/04/23
Ayer 22 de abril, la Comunidad Educativa de la escuela de Sarriguren realizó un acto reivindicativo.

Están construyendo la tercera ampliación del colegio, y antes de terminarlo se esta quedando pequeño. El alumnado que se ha prematriculado para el curso que viene es tal que se preve que sean 10 aulas, y el nuevo edificio solo constara de 9 aulas. Pero el problema va más allá del espacio, masificaciones, dificultades en la organización, etc, que repercuten directamente en la calidad educativa.

La representante sindical de LAB que acudió al acto vio como el alumnado, profesorado y familias construían simbólicamente una nueva escuela con cajas de leche. LAB se suma a la declaración realizada por el claustro de Sarriguren (adjuntamos pdf).

PDF Sarriguren

 

Share

brindis
CCOO sindikatuak topa egiten du Patronalaren Mutualitateen alde

Edo...nola sektore publikoko sindikatu batek ez duen nahi lan-osasuna sektor publikoaren menpe egotera pasatzea
  CCOO brinda por las Mutuas Patronales

O como un sindicato del sector público no desea que la salud laboral se transfiera al sector público


Udalak 2015/04/21 

CCOOren Zerbitzu Publikoetako Federazioaren ustez, LABk hasita eta Udal Etxean ordezkaritza duten beste sindikatu batzuek babestutako kanpaina “kimera” bat da. Horrela hasten da CCOOk zabaldutako komunikatuan ostegun honetan Iruñeko Udal Etxean eginen den erreferendumaren aurka. Bere momentuan infoadm-k (artikulua irakurri) jakinarazi zuen bezala, aipatu erreferendumaren helburua plantilaren iritzia ezagutzea da, lan-istripuen kontingentziak eta lan-eritasunen kudeaketa Osasunbidetik eta ez patronalen mutualitateetatik egiteari buruz plantilak duen iritzia ezagutzea hain zuzen ere.

CCOOk langileei ukatzea bere iritzia hautestontzien bidez emateko aukera da harritzen gaituen lehendabiziko gauza. Egon daiteke alde hala kontran mutuen kontingentziak gizarte segurantzari transferitzearekin, baina plantilari hitza ukatzea sindikalgintzaren antitesia da, langileei ahotsa emateko jaio baitzen sindikalgintza.

(Jarraitu)

Udalak 2015/04/21 

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO entiende que la campaña iniciada por LAB y secundada por otros sindicatos con representación en el Ayuntamiento es un "brindis al sol". Así comienza el comunicado que ha difundido CCOO contra el Referéndum que se celebrará este jueves en el Ayuntamiento de Pamplona. Tal y como informó infoadm (ver artículo) el objetivo de dicho Referéndum es conocer la opinión de la plantilla sobre la conveniencia de que la gestión de las contingencias por accidente laboral y enfermedad profesional se realice desde el Servicio Navarro de Salud y no desde las mutuas patronales como hasta ahora.

Lo primero que sorprende es que CCOO niegue a los trabajadores y trabajadoras la posibilidad de expresar su opinión en las urnas. Se puede estar a favor o en contra de transferir la gestión de las contingencias de la mutua a la Seguridad Social, pero negar la palabra a la plantilla supone la antítesis del sindicalismo, que nace precisamente para dar voz a los trabajadores y trabajadoras.

(Continuar)
 

 

Share

 

cacicada
Giza Baliabideetako zuzendaritzaren azken jauntxokeria (edo Foru Kortijoaren azken kapitulua)
  Útima cacicada de la dirección de Recursos Humanos (u otro capítulo del Cortijo Foral)

Osasunbidea 2015/04/22

Pasa den apirilaren 20an, Sektore Mahaiaren azken deialdian Osasunbideko UPNko kudeatzaileek, hauteskunde aurreko azken “oparia” ekarri digute. Jauntxokeria berri bat: etorkizunean eman daitezkeen zerbitzu/unitate “itxieretan” (UPNk boterean jarraituz gero) langileak ateratzeko protokolo bat eta Osasunbideako kontratazioei buruzko araudia aldarazten duen Foru Agindu berria.

(Artikulua irakurri)

 


Osasunbidea 2015/04/22
 
Este 20 de abril, en la última convocatoria de Mesa Sectorial los gestores de UPN en Osasunbidea, nos han dejado su último “regalo” antes de las elecciones. Una nueva cacicada: la imposición de un protocolo para sacar al personal en los futuros “cierres” de servicios/unidades que se puedan dar (de seguir UPN en el poder) y una nueva Orden Foral que modifica la normativa sobre contrataciones en Osasunbidea.

(Leer artículo)


 

 

Share

 

diario de navarra
    Diario de Navarra difama a la plantilla de Gobierno de Navarra


“Es evidente que para quien tiene empleo asegurado no supone ningún riesgo faltar al puesto de trabajo, con o sin motivo”.
(Diario de Navarra, 19-4-2015, p.13)


Administrazioa 2015/04/21 Con esta frase Diario de Navarra resume la noticia, que con titular de portada, apunte en sección de opinión y artículo a doble página desarrolló en su edición del domingo 19 de abril, para abordar el tema del aumento de las bajas en la Administración Foral.

Basándose en las cifras más que interesadas que le facilitan los gestores de UPN en la Administración Foral, desarrollan un artículo que describe un aumento de los números y porcentajes del absentismo. En ningún momento se plantea un análisis crítico en el sentido de buscar las causas (le daremos algunas pistas: aumento de cargas de trabajo; envejecimiento de la plantillas; deterioro de instalaciones, de materiales y de herramientas de trabajo; carencias de los servicios de prevención de riesgos laborales; pésima organización del trabajo; alta precariedad y temporalidad...), por el contrario obviando dicho análisis, se limita a comparativas con el sector privado y a destacar los costes monetarios.

Nos encontramos ante otro intento de Diario de Navarra para desviar la atención de la opinión pública, de los verdaderos responsables de las carencias que la ciudadanía padece en la atención que recibe desde los servicios públicos, hacia quienes la tenemos que dispensar en situación precaria y sin los medios humanos, técnicos y materiales necesarios.
De nuevo el periódico al servicio de UPN intenta ocultar y manipular la realidad, aunque ello suponga difamar a toda la plantilla de la Administración Foral.


 

 

 

 

Share

escola berria
Joan den mendeko lege bat
  Una ley del siglo pasado

Irakaskuntza 2015/04/21
Ainara Artetxe | Gorka Bueno

XX. Mendean gertakari asko izan ziren mundu mailan, Euskal Herrian eta azken honen barruan Nafarroan. Gaurkoan Nafarroan onartu zen lege baten inguruan idazteko probestuko dugu. 1986 urtea zen eta Euskararen Foru Legea onartu zen, Nafarroa 3 eremutan banatu zen, eremu euskalduna, eremu mixtoa eta eremu ez- euskalduna, hau da, garbi esateko, eremu diskriminatuak sortu ziren non D ereduan ikasteko aukera ukatu egiten zitzaien Nafartarrei.

(Artikulua irakurri)

 PDF INFOadm Joan den mendeko lege batIrakaskuntza 2015/04/21
Ainara Artetxe | Gorka Bueno


Durante el siglo XX ocurrieron muchas cosas en el mundo, en Euskal Herria y en Navarra. Hoy aprovecharemos para hablar de una Ley que se aprobó en Navarra. Era el año 1986 cuando se implantó la Ley del Vascuence, dividiendo a Navarra en 3 zonas, la vascofona, la mixta y la no vascofona. Esto es, hablando claro, se crearon zonas discriminadas donde se negaba el derecho a estudiar en el modelo D a la ciudadanía navarra.

(Leer artículo)

PDF INFOadm Una ley del siglo pasado


 

Share

pared sanjose

San Jose zentroaren hondatzea
LABen salaketa eta gero instalakuntzetako kalteak konpondu dituzte

 

Deterioro centro San José
Tras la denuncia de LAB arreglan desperfectos en instalaciones


ANAP 2015/04/20

Duela egun batzuk LABek salatu zuen publikoki San Jose zentroko erabiltzaileak artatzen diren instalakuntzen egoera. Eraginkorra izan zen, zeren eta 48 ordu beranduago gela konponduta baitzegoen.

Gure artikuluan paretetatik sartzen zen ura ekiditeko paretak plastiko beltzekin estalita zituen gela bat erakusten genuen. Langile zaintzaileak, zentzu komun handiz, gauero ateratzen zituzten erabiltzaileak gela horretatik amankomuneko gela batera, hezetasun guzti horien artean lo egin zezaten ekiditeko.

(Artikukua irakurri)ANAP 2015/04/20

Hace unos días LAB denunció públicamente el estado de las instalaciones en que son atendidos los residentes en el Centro San José. Fue efectivo porque 48 horas después ya está arreglada la habitación.

En nuestro artículo mostrábamos una habitación con las paredes cubiertas de plásticos negros colocados para evitar la humedad que se filtraba por las paredes. El personal cuidador con gran sentido común, sacaba a los residentes de esa habitación todas las noches a una sala común para evitar que durmiesen entre humedades.

(Leer artículo)


 

Share

actualizacin listas
Puntuazioa egiaztatu
  Revisar puntuación

Osasunbidea 2015/04/17
 
LABen kontratazio zerrendetan lehentasun ordena konprobatzean azpiko postuetan eta beraiek zutena baino puntuazio txikiagoarekin aurkitzearen ezusteko txarra jaso duten zenbait pertsonaren abisuak jaso ditugu. Zehazki, aldaketa hauek TEAP, TEL eta beste kategoria batzuetako zerrendetan antzeman ditugu.

LAB zerrenden kudeatzaileekin kontaktuan jarri da eraldaketa hauetarako zein arrazoirik zegoen egiaztatzeko, eta jakinarazi digute datuak eguneratzean utzi dituztela zonalde mistoko euskeraren balorazioari dagozkion kodeak sartu gabe. Ziurtatu digute, baita ere, tramitatzen ari ziren kategoria hauetako iraupen luzeko kontratazioak geldiarazi dituztela eta ez direla eskaini behar akats hau konpondu arte, apirilaren 15ean zuzentzea espero dutena.

Haatik, LAB sindikatutik aholkatzen dizuegu kontratazio zerrendetako hautagai diren pertsona guztiei, zuen puntuazioa egiaztatzea, eta batez ere araudi berriak ekarri dituen aldaketa eta ondoriozko eguneraketak eta gero.

Edozein zalantzaren aurrean, LAB-Osasunbideari helarazi e-posta bat: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Osasunbidea 2015/04/17
 
En LAB hemos recibido varios avisos de personas que al comprobar su orden de prelación en las listas de contratación se han llevado la desagradable sorpresa de encontrarse en puestos inferiores, y con una puntuación menor de la que ellas tenían. En concreto, estos cambios los hemos detectado en la lista de TEAP, TEL y otras categorías.

LAB se ha puesto en contacto con gestión de listas para comprobar que motivos había para estas modificaciones, y se nos ha informado que al actualizar los datos se han dejado de introducir los códigos correspondientes a la valoración del euskera en la zona mixta. También nos han asegurado que han paralizado las contrataciones de larga duración en estas categorías que se estaban tramitando y que no se iban a ofertar hasta solucionar este fallo, que esperaban corregir el día 15 de abril.

No obstante desde el sindicato LAB aconsejamos a todas las personas candidatas de las listas de contratación, que reviséis vuestra puntuación y sobre todo tras los cambios sufridos con la nueva normativa y la consiguiente actualización.

Ante cualquier duda, mandarnos un e-mail al Sindicato LAB-Osasunbidea: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


Share

   Deterioro en el Centro San José
La dirección responde con medidas contra el personal del centro


una-todas

ANAP 2015/04/16
Contundente muestra de solidaridad de la plantilla de San José hacia su compañera

La Agencia Navarra para la Dependencia (ANAP) ha  abierto un procedimiento sancionador contra una trabajadora por supuestos insultos y amenazas hacia la directora del centro San José, Eva Mier. La trabajadora lo niega y la plantilla se moviliza en solidaridad con ella.

Mientras el Centro San José, único centro público de atención a personas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, se cae a pedazos, pese a ser una instalación nueva que costó casi 13 millones de euros, mientras algunos residentes se encuentran atendidos en condiciones tercermundistas (Centro San Jose: Situación tercermundista. Egoera negargarrian.), mientras se deteriora la calidad del servicio, mientras empeoran las condiciones de trabajo de la plantilla… la directora  Eva Mier se dedica a acusar a una trabajadora de supuestos insultos y amenazas que ésta niega rotundamente.

Eva Mier, directora de San José, nombrada a dedo y cuyo mayor mérito profesional es ser íntima amiga de la directora gerente de la ANAP Gemma Botín, en lugar de solucionar los graves problemas del centro insiste en buscar problemas con la plantilla. Nadie se cree la versión de Mier. La plantilla y delegadas de LAB, han manifestado frente al edificio de Políticas Sociales su solidaridad con la trabajadora mientras simultáneamente ésta declaraba en el procedimiento abierto.


 

Share

pucherazo
Posta-bidezko bozkan iruzurra ekidin dezagun
LABek prozedurari helegitea jarri dio mahai guztietan
  Evitemos el pucherazo en el voto por correo
LAB ha recurrido el procedimiento en todas las mesas

Administrazioa 2015/04/16

Administrazioko hurrengo hauteskunde sindikaletan posta-bidezko bozkan iruzurra prestatzen ari direneko beldur handia dugu. Prozedura bozka pertsonala, askea eta indibiduala izan dadila zaintzen duten Foru Dekretu batek eta Errege Dekretu batek ezin hobeki araututa dago baina Nafarroako Gobernuak, bere hurbilekoa den sindikaturen batekin elkar aditzen, erabaki du prozedura laxatzea kontrola galdu daitekeen eta bozkak manipulatu daitezkeen puntura arte.

Laburbiltzen, ontzat ematen dute bozkatu ahal izatea NANaren fotokopia bat eta sinadura bat erantsita, NAN horren jabeak libreki bozkatzen egotea bermatu gabe. Hau da, sindikatu batek lortzen baditu Administrazioko langileen NANen fotokopiak, sinadurak faltsutu ditzake eta langile horiek jakin gabe bozka eman dezake, edo langile horrek bere bozka emateko desira eta nori eman espreski adierazi gabe.

NANak lortzeko modua bide anitzetatik joan daiteke, besteak beste sindikatuak emandako ikastaroetako inskripzioak, kontsultak, prozedura legalak, eta abar.

Honengatik guztiagatik LABek Gobernuak onartutako posta bidezko prozedurari helegitea jarri dio mahai guztietan, erregulatzen duen araura ez lotzeagatik. Hartutako erabakia eraginik gabe uztea exijitzen dugu eta posta-bidezko bozka erregulatzen duen araudiak ezartzen duenari egokitzea.


 Administrazioa 2015/04/16  

Mucho nos tememos que se está gestando un auténtico pucherazo en el voto por correo de las próximas elecciones sindicales en la Administración. El procedimiento está perfectamente regulado por un Decreto Foral y un Real Decreto que velan por que el voto sea personal, libre e individual pero el Gobierno de Navarra, en connivencia con algún sindicato afín, ha decidido relajar el procedimiento hasta el punto de que se puede perder el control y se puedan manipular los votos.

En resumen, dan por bueno que se pueda votar adjuntando tan sólo una fotocopia del DNI y una firma, sin garantizar que el poseedor de ese DNI esté votando libremente. Es decir, si un sindicato consigue fotocopias de DNIs de personal de la Administración, puede falsificar la firma y emitir el voto sin que la persona interesada lo sepa, o sin que haya manifestado expresamente su deseo de votar y a quién votar.

El modo de conseguir DNIs puede ser por múltiples vías como inscripción en cursos impartidos por el sindicato, consultas, procedimientos legales, etc.

Por todo ello LAB ha recurrido en todas las mesas el procedimiento de voto por correo aprobado por el Gobierno por no ajustarse a la norma que lo regula. Exigimos que se deje sin efecto la decisión adoptada y se atenga a lo establecido en la normativa que regula el voto por correo.


 

Share

upna tabla
Pérdida salarial del PAS de la UPNA desde 2010
   NUPeko AZLk ordainsarietan 2010tik izan duen galera

UPNA 2015/04/0714

Desde el año 2010 y debido a la política de recortes, el PAS de la Universidad ha sufrido una notable pérdida de poder adquisitivo (bajada salarial del 2010 y  las posteriores congelaciones del 2011 hasta hoy).

•  Nivel E con 20 años de antigüedad y sin cargos de hijos o hijas (turno fijo) = 6.814,43 euros de pérdida salarial.

•  Nivel D con 10 años de antigüedad y con 2 hijos o hijas (turno rotatorio) = 8.313,5 euros de pérdida salarial.

• Nivel C con 18 años de antigüedad y con 2 hijos o hijas (jornada partida) = 13.104,52 euros de pérdida salarial.

•  Nivel B con 15 años de antigüedad y con 1 hijo o hija (turno fijo) = 17.739,11 euros de pérdida salarial.

•  Nivel A con 5 años de antigüedad y 2 hijos o hijas = 23.124,22 euros de pérdida salarial.

Si te interesa saber cuánto dinero has dejado de percibir desde 2010 hasta ahora, pincha en este enlace: 
•  PDF UPNA pérdida salarial completo
•  PDF UPNA pérdida salarial resumen


Viene el cambio y LAB forma parte de ese cambio

 


NUP 2014/04/14


2010 urtetik eta murrizpen politikari esker, Unibertsitateko AZLk eros ahalmenean galera nabarmena pairatu du (2010eko ordainsari jaitsiera eta ondorengo izozteak 2011tik orain arte).

•  E maila 20 urteko antzinatasunarekin eta seme alabarik gabe (txanda finkoa) = 6.814,43 euroko galera ordainsarian.

•  D maila 10 urteko antzinatasunarekin eta bi seme-alabarekin (txandaka) = 8.313,5 euroko galera ordainsarian.

•  C maila 18 urteko antzinatasunarekin eta bi seme-alabarekin (jardunaldi zatitua) = 13.104,52 euroko galera ordainsarian.

•  B maila 15 urteko antzinatasunarekin eta seme-alaba batekin (txanda finkoa) = 17.739,11 euroko galera ordainsarian.

•  A maila 5 urteko antzinatasunarekin eta bi seme-alabarekin = 23.124,22 euroko galera ordainsarian.

Jakin nahi baduzu 2010tik hona zenbat diru irabazteari utzi diozun, klikatu lotura honetan:
•  PDF NUP lansarien galera osoa
•  PDF UPNA lansarien galera laburpen

Aldaketa badator eta LAB horren parte da


 

Share

San Jose hezetasuna 1
¡¡TERCERMUNDISTA!!
  TAMALGARRIA!!

ANAP 2015/04/08

En estas lamentables condiciones se encuentran las personas internas en el centro San José. Las paredes rezuman humedad pese a haberse gastado una millonada en diferentes obras y ahora han tenido que colocar plásticos por las paredes para aislarlas. ¿Qué hemos hecho para merecernos estos nefastos gestores? Hay que echarlos cuanto antes. Les queda poco más de un mes. 

ANAP 2015/04/08

Horrelako egoera tamalgarrian daude San Jose zentroko egoilarrak. Hainbat lanetan dirutza xahutu ondoren paretetan hezetasuna dario eta plastiko batzuk ezarri behar izan dituzte paretak isolatzeko. Zer egin dugu horrelako kudeatzaile txar hauek izateko? Egotzi behar ditugu. Hilabetea eta zertxobait gehixeago gelditzen zaie.

Share

idisnaAcreditación del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra

Osasunbidea 2015/04/06

Se ha anunciado recientemente que comienza el proceso de acreditación del IDISNA ante el Instituto de Salud Carlos III de Madrid. En este sentido como sindicato de Osasunbidea, en la parte que afecta al personal del organismo autónomo que puede verse implicado en las líneas de investigación que se desarrollen, nos corresponde valorar dicho proceso.

Comenzaremos por analizar lo correspondiente a su proceso de constitución que supuso por un lado dar opción de veto a una entidad privada, la Universidad del Opus Dei y su Clínica, y por otro la anulación de la capacidad de liderazgo de las instituciones públicas, en un proyecto sustentado por fondos públicos. Ello tuvo como consecuencia que la principal institución pública docente e investigadora de Navarra, la UPNA, optase por no avalar un proyecto basado en semejante proceso constitutivo.

Resulta significativo como el gobierno de UPN ha seguido adelante cono el proyecto sin modificar posiciones ni un ápice, para garantizar tanto el liderazgo de las instituciones públicas de gestión, como de la UPNA.

Nos encontramos ante otra cesión de UPN quien convierte lo que debería ser un proyecto con fondos públicos liderado por las entidades públicas, en un proyecto “parasitado” por una entidad privada la cual va a ser la que tenga plena capacidad de decisión sobre fondos públicos.

Esa entidad privada no está pasando por sus mejores momentos, tanto en su actividad asistencial como investigadora, por lo que las “medidas de rescate” que realiza UPN mediante los conciertos y derivaciones de actividad de Osasunbidea hacia la CUN, se van a complementar con este “balón de oxígeno” a su actividad investigadora, que repetimos no pasa por sus mejores momentos. Además entendemos que se abrirá una vía de intromisión sobre los resultados derivados de la labor del personal con actividad asistencial de Osasunbidea que se vea implicado en el proyecto.


 

Share

referendumayto

    El Ayto de Iruñea abre un debate en torno a las mutuas
Udalak 2015/03/30

Alrededor de 100 personas se han reunido convocadas por los sindicatos del Ayuntamiento de Iruñea, excepto CCOO, para debatir cuestiones referentes a las Mutuas. El día 23 de Abril la plantilla municipal está llamada a elegir en referéndum si quiere que sus contingencias laborales sean gestionadas por una mutua o por el Sistema público de salud. Leer artículo 

 

Share

elizondo
Elizondoko Lanbide Heziketa Ikastetxea   Instituto de FP de Elizondo

Irakaskuntza 2015/03/28

Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Departamentuak alde batera utzi du guztiz Iruñetik iparraldera dagoen Lanbide Heziketa ikastetxe bakarra. Martxa honetan, lan formakuntza erreferntzia gabe utziko dute Nafarroako iparralde guztia. Artikulua irakurri

Irakaskuntza 2015/03/28

El único centro de FP al norte de Iruñea es abandonado a su suerte por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Un abandono y dejadez con el que van a conseguir dejar a este paso sin referencia formativa laboral a todo el norte de Nafarroa. Leer artículo