Share

 
   Iruñeko Haur Eskoletan langileen %89 lan osasuna publifikatzearen alde
     89% Escuelas Infantiles de Pamplona a favor de publificar la salud laboral

Irakaskuntza 2015/05/28

Iruñeko Udalean egin bezala, Iruñeko Haur Eskoletako Erakunde Autonomoko langileek herri galdeketa egin dute, lan osasuna mutuatik ala sistema publikotik kudeatzea nahi duten erabakitzeko. 213 pertsonetako erroldatik 180 pertsonek eman dute bozka, hau da erroldaren %84,5.

Hona hemen emaitzak:

Laneko gertaeren estaldura osasun sistema publikoak kudeatzearen alde 161 bozka izan dira (%89,4)

Laneko gertaeren estaldura mutualidade batek kudeatzearen alde 14 bozka izan dira (%7,7)

Bozka txuriak 4 izan dira (%2,2) eta baliogabeko bozka bakarra izan da (%0,5)

Argi eta garbi geratu da beraz zein den langileen hitza eta erabakia. Orain Iruñeko Udal berriari dagokio langileen eskaria aintzat hartu eta mutuatik sistema publikora igarotzeko tramiteak egitea.


 


Irakaskuntza 2015/05/28

Tal y como se hizo en el Ayuntamiento de Pamplona, la plantilla del Organismo Autónomo Escuelas Infantiles de Pamplona se ha pronunciado en referendum sobre el modelo de gestión de la salud laboral. Han votado 180 de las 213 personas del censo, es decir, el 84,5%.

He aquí los resultados:

Favorables a que las contingencias y accidentes laborales sean atendidos por el sistema público 161 votos, lo que supone el 89,4%.

Favorables a que las contingencias y accidentes laborales sean atendidos por la Mutua 14, lo que supone el 7,7%.

4 votos en blanco (2,2%) y 1 voto nulo (0,5%).

Por lo claro, por lo tanto, cual es la voluntad de la pantilla. Ahora corresponde al nuevo Ayuntamiento de Pamplona tomar en consideración dicha voluntad e iniciar los trámites para pasar de la mutua al sistema público.