Share

adi egon

Irakaskuntza


Esleipen telematikoak, abuztuaren bigarren hamabostaldian

Hezkuntza Departamentuak behin-behineko langileen datorren ikasturterako plazen esleipena datorren abuztuaren bigarren hamabostaldian egiteko asmoa du. Aurreko urtean bezala, prozesu hori telematikoa izango da eta Haur eta Lehen Hezkuntzari, Bigarren Hezkuntzari eta Lanbide Heziketari eragingo dio.


La adjudicación telemática, en la segunda quincena de agosto

El Departamento de Educación tiene previsto llevar a cabo en la segunda quincena de agosto la adjudicación de plazas para el profesorado interino del próximo curso. Dicho proceso se realizará telemáticamente, como el año pasado, e incluirá a Educación Infantil y Primaria, Secundaria y Formación Profesional.

Share

LABek Osasun arloko Mahai Sektoriala deitzeko exijitzen du

Osasunbidea 2019/05/27

Negoziazio orok prozesu garden eta kontrolatua jarraitu behar du, eta Administrazio Publikoan Mahai Sektoriala da hori bermatzen duena. Gai ekonomikoak, gainera, Mahai Orokorrean eztabaidatu behar dira.

Osasunbideko langileen lan baldintzak hobetzeko asmoz Departamentuak hasi duen hausnarketaren berri entzun ondoren, LABek honakoa exijitu nahi du: dei dezala legeak aurreikusten duen negoziazio foroa; hau da, Osasun arloko Mahai Sektoriala.

Negoziazioa modu garden eta legezko batean garatu behar dela ulertzen dugu LABen, Osasunbideko langileen ordezkaritza guztia kontuan hartuz. Eta negoziazio orok, horretarako, dagokion arloko indar sindikal guztiak biltzen dituen organotik pasa behar du, Mahai Sektorialetik alegia. Are gehiago, diru kontuekin loturiko gaiak Mahai Orokorrera eraman behar dira.

Aparteko orduak ordaintzeko produktibitate kontzeptuaren berrikuspena planteatzen baldin bada, prozedura horretan ordainketaren gardentasuna eta kontrola bermatzeko neurriak ere sartu beharko dira. Eta neurri horietako lehenbizikoa da negoziazioa legezko foro batera eramatea, eztabaidatuko den guztia idatzita gera dadin.

LAB exige la convocatoria de Mesa Sectorial de Salud

Osasunbidea 2019/05/27

Toda negociación debe seguir un proceso transparente y controlado, y en la Administración pública eso pasa por convocar la Mesa Sectorial. Los temas económicos, además, deben ser tratados en Mesa General.

Ante la noticia de que la Consejería de Salud estudia medidas para mejorar las condiciones laborales del personal de Osasunbidea, LAB exige que para ello se convoque el foro de negociación legalmente establecido; es decir, la Mesa Sectorial de Salud.

En LAB entendemos que la negociación se debe realizar de forma legal y transparente con toda la representación de la plantilla de Osasunbidea. Y para ello toda negociación debe pasar por el órgano en el que estén representadas todas las fuerzas sindicales del ámbito, que no es otro que la Mesa Sectorial. Además, hay que tener en cuenta que los temas de índole económico deben llevarse a la Mesa General.

Si se plantea una revisión del concepto de productividad para pagar horas extras, el procedimiento debe incluir medidas de transparencia y control del abono de dicha retribución. Y estas medidas empiezan por la negociación en un foro legalmente establecido y con reflejo en acta.

 
Share
Share

adi egon

Irakaskuntza


Haur hezitzaile izateko 11 plaza atera dituzte

ADI! Nafar Gobernuko haur hezitzaile izateko 11 plazako oposizio deialdia atera dute. Informazio guztia, honoko loturan:


11 plazas a concurso para educación infantil

El Gobierno navarro ha convocado oposiciones para cubrir 11 plazas de Educación infantil. Más información en este enlace:

Share
Irak HHSS Resultados IRAKASKUNTZA 2019

Denon artean lortu ditugu hauteskundeak irabaztea. Denon artean lortuko dugu eraldaketa bultzatzea.

Irakaskuntza 2019/05/23

Ez da legealdi erraza izan, ezta hauteskunde prozesu samurra ere. Konplexua izan da hezkuntzan ditugun aldaketa behar guztiak irmo salatzea eta aldi berean proposamenetan oinarritutako ekintza sindikala egitea. Kosta egiten zaigu inurri lan ilunari distira ematea; lelo errraz, antzu eta artifizialetan oinarritatutako aldarrikapen faltsuen gaindi jardutea; afiliatuak baino bezeroak dituen jardun sindikala agerian uztea; euren mesederako euskararen aurka aritzen direnen asmoa salatzea... Hala ere, lortu dugu. LAB, hirugarrenez, lehen indarra da Nafarroako Irakaskuntza publikoan. Balentria galanta da.

Gure proiektuari babesa eman diozuenei, eta oro har hezkuntza komunitate guztiari, eskerrak eman nahi dizkizuegu eta, hezkuntzan ere, aldaketa eraldaketa bidean jartzeko gure ahaleginik zintzoena egingo dugula berresten dizuegu. Gora eskola publiko komunitarioa!!

Hemos ganado las elecciones entre todas. Ahora pasemos del cambio a la transformación.

Irakaskuntza 2019/05/23

No ha sido fácil, ni la legislatura, ni el proceso electoral. Hemos tenido que gestionar la complejidad de denunciar las carencias que aún tenemos en el sector educativo y realizar, al mismo tiempo, un sindicalismo responsable basado en propuestas. Nos cuesta dar brillo al trabajo oscuro que realizamos día a día; actuar ajenas a la reivindicación facilona, estéril y artificial; destapar la acción sindical que promueve el clientelismo; denunciar las maniobras para distorsionar la realidad del euskera con fines maquiavélicos... Y aún así lo hemos logrado. LAB vuelve a ser la primera fuerza en la educación pública navarra. Todo un éxito.

Queremos agradecer el apoyo de todo el mundo que nos ha votado y de la comunidad educativa en general y reafirmamos nuestro compromiso más sincero en el proceso de transformación de nuestro sistema educativo. Gora eskola publiko komunitarioa!!

 Irak hauteskundeak Bultza eskola publikoa apaisatua MILA ESKER  Irak hauteskundeak Bultza eskola publikoa apaisatua MUCHAS GRACIAS
Share

adi egon

Irakaskuntza


Lekualdatze lehiaketa; Lehen Hezkuntzako BEHIN BETIKOAK

Behin betiko emaitzak argitaratu dira.


Concurso de traslados; DEFINITIVOS Infantil y Primaria

Se han publicado los resultados defintivos del concurso de traslados de Infantil y Primaria.

Share

LABek berretsi egin du Administrazio Publikoan zuen gehiengo sindikala bigarren indarraren ordezkari kopurua ia bikoiztuz

Administrazioa 2019/05/22

LAB reedita en la Administración pública la mayoría sindical con casi el doble de delegados que la segunda fuerza

Administrazioa 2019/05/22
 Resultados NAFAR GOBERNUA 2019 OK

Nafarroako Administrazio Publikoan gaur egindako hauteskundeetan LAB lehenengo indar sindikala izan da berriz ere, eta hori zuen konfiantzari esker izan da. Eskerrik asko bihotz-bihotzez! Hala, gure sindikatuak 2015ean lortutako garaipena berretsi du, eta argi gelditu da Nafarroako Gobernuko plantilla aldaketaren alde dagoela. Hona hemen gaurko emaitzak atalez atal:

Irakaskuntza arloan, LABek gora egin du bai ordezkarien kopuruan (11 izatetik 12 izatera pasatu gara), baita lortutako boto kopuruan ere. 900 bototik gora lortu ditugu lehenbiziko aldiz, emandako boto guztien ia % 20. Horri esker, irakaskuntza arloko lehenbiziko indarra izaten segitzen dugu.

Osasunbidean, lan kontratudunak kontuan hartu gabe (hauen hauteskundeak 2020an eginen dira), LABek duela lau urte lehen aldiz erdietsi zuen garaipena berretsi egin du. Ordezkari kopurua mantendu egin du (13 osotara), botoen %20tik gora lortuz.

Administrazioko gainerako eremuetan, hau da, Administrazio Erroan, PAGNAn, Babes Zibilean eta Suhiltzaileetan, Justizian, Ogasunean, Nafar Lansaren, Kirol eta Gazterian, NOPLOIn, Euskarabidean eta Foruzaingoan (azken honetan ekainean izanen dira hauteskundeak), 2015ean lortutako ordezkari kopuruari eutsi diogu: guztira, 42. PAGNAn eta Babes Zibila-Suhiltzaileetan gehiengo nabarmena lortu dugu. Aipagarria da, orobat, Euskarabidean lortutako emaitza, non jokoan zeuden 7 ordezkarietatik 5 lortu ditugun (eremu hori estreinako aldiz eratu da hauteskunde hauetan). Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuan ere zer ospatua badugu, bigarren indarra izatetik lehenengo indarra izatera pasatu baikara, eta NOPLOIn gehiengoari eutsi diogu. Jasotako boto kopuruak ere argi erakusten du LABek harrera ona izan duela Administrazioko langileen artean, guztira 156 boto gehiago lortu ditugulako: 2015ean 1041 boto lortu genituen, eta 2019an, berriz, 1197.

2015ean lortutako gehiengoa berrestea izan da hauteskunde hauetarako LABen helburu nagusia. Ordukoa liskar handiko unea izan zen, UPNk eta PSNk Administrazioko langile guztioi ezarri zizkiguten murrizketak zirela kausa. Orain, ordea, 2015ean lortu genuen sostengu handiari esker, egoera bideratzen hasi da: murrizketa askori buelta eman diegu, kolektibo asko mailaz igo dira, E maila desagertu da... Hori guztia, bistan da, ezinezkoa izanen zen babes itzel hura gabe, urteotan ere egunero-egunero zuengandik sentitu duguna.

Baina gure lana ez da hor bukatzen: lanean segitzen dugu Administrazioko langile guztien baldintzak hobetzeko asmoz. Eta hala segitu nahi dugu, garbi daukagulako gauza asko hobetu behar direla oraindik: langile guztiak 3 mailatan (A, B eta C) kokatuko dituen langileen estatutu berri bat erredaktatzea; lapurtu ziguten erosahalmena berreskuratzea, lanbide karrera maila guztietara hedatzea; langile finkoen eta behin-behinekoen soldatak parekatzea (gradua, lanbide karrera...), aldez aurreko erretiroa ezartzea, euskararen egoera Administrazioan normalizatzea, eta abar, eta abar.

Helburu horiek lortzeko, baina, legealdi honetan izan dugun Gobernuak erakutsitako sentiberatasun bera edo handiagoa duen gobernu bat behar dugu. Erabat etsigarria litzateke enplegatu publiko guztientzat UPNren garaietako gobernuaren ildo beretik jotzen duen beste gobernu bat aurkitzea, haren ekimenez gure erosahalmena % 15 inguru jaitsi baitzen.

Bukatu aurretik, berriz ere eskerrak eman nahi dizkizuegu LAB sindikatuari eta Nafarroako aldaketari eman diozuen babesagatik. Eta gauza bat berretsi nahi dugu: Nafarroako Administrazioetako langile guztien eskubideak defendatzen segituko dugula eta gure esku dagoen guztia eginen dugula 2015ean hasitako aldaketan sakontzeko; Nafarroak behar duelako.
Eskerrik asko guzti-guztioi, eta aurrera LAB!

LAB ha vuelto a erigirse, en el día de hoy, en la primera fuerza sindical de la Administración pública de Navarra, y ha sido gracias a la confianza que habéis vuelto a depositar en nosotras y nosotros. Eskerrik asko bihotz-bihotzez! Nuestro sindicato reedita, de esta forma, la victoria cosechada en 2015, y queda patente la apuesta de la plantilla del Gobierno de Navarra a favor del cambio. Los resultados del día de hoy los podemos desglosar de la siguiente manera:

En Irakaskuntza, LAB ha aumentado en número de representantes, pasando de 11 a 12, y también lo ha hecho en lo que al número de votos se refiere, superando por primera vez la barrera de los 900 y obteniendo casi el 20% de los votos escrutados. De esta forma, nos mantenemos como primera fuerza en el ámbito educativo.

En Osasunbidea, sin tener en cuenta el personal laboral (estos celebrarán las elecciones en una fecha aún sin determinar a lo largo del 2020), LAB ha vuelto a reeditar la mayoría que conquisto hace cuatro años por primera vez. Ha mantenido el número de representantes (un total de 13) obteniendo más del 20% de los votos.

En cuanto al resto de la Administración, donde entran los ámbitos de Núcleo, ANADP, Protección Civil y Bomberos, Justicia, Hacienda, SNE, Deporte y Juventud, ISPLN, Euskarabidea y Policía Foral (estos últimos celebrarán sus elecciones en junio), mantenemos el número de representantes que ya obtuvimos en 2015; un total de 42. En ámbitos como ANADP y Protección Civil y Bomberos hemos obtenido una amplia mayoría. Destacable es también el resultado de Euskarabidea, donde hemos obtenido 5 de los 7 delegados en juego en este ámbito que por vez primera conformaba un ámbito electoral propio. El Instituto Navarro de Deporte y Juventud también nos ha dado una gran alegría, ya que hemos pasado de ser segunda fuerza a ser la primera, y en el ISPLN mantenemos la mayoría. El número de votos recibidos también refleja la buena acogida de LAB por parte de la plantilla de la Administración, ya que hemos aumentado en más de 150 votos; en 2015 recibimos el apoyo de 1041 votantes, y en 2019 habéis sido 1197 los que habéis depositado vuestra confianza en nosotras y nosotros.

LAB se presentó a estas elecciones sindicales con el claro objetivo de poder revalidar la mayoría conseguida en 2015. Aquella fue una convocatoria marcada por un momento de gran conflictividad debido a los numerosos recortes que los gobiernos de UPN y PSN nos impusieron a toda la plantilla de la Administración. Ahora, y gracias a ese apoyo masivo que obtuvimos en la pasada cita electoral, la situación se está reencauzando: hemos podido revertir muchos de los recortes que nos obligaron a asumir, numerosos colectivos han subido de nivel, ha desaparecido el nivel E… Todo ello, que duda cabe, no habría sido posible sin el ingente apoyo que recibimos en 2015 y que seguimos recibiendo día tras día por parte de las empleadas y empleados públicos.

Pero nuestra labor no cesa; seguimos trabajando por mejorar la situación y las condiciones de toda la plantilla de la Administración. Y queremos seguir haciéndolo, pues tenemos claro que queda mucho en lo que mejorar: redactar un nuevo estatuto que encuadre a todo el personal en tres únicos niveles (A, B y C), recuperar el poder adquisitivo que nos robaron, ampliar la Carrera Profesional a todo el personal de todos los niveles, equiparar los salarios de fijos y temporales (grado, Carrera Profesional…), implantar la jubilación anticipada, normalizar la situación del euskera en la Administración, y un largo etcétera.

Para facilitar la consecución de estos objetivos, sin embargo, es imprescindible que la próxima legislatura tengamos un Gobierno tan sensible o más que el que hemos tenido estos últimos cuatro años. Sería fatal para las aspiraciones de todo el personal público que nos topásemos con un Gobierno parecido al de UPN, que nos llegó a quitar alrededor de un 15% de nuestro poder adquisitivo.

Así pues, eskerrik asko nuevamente por el apoyo que le habéis vuelto a mostrar a LAB y al cambio en Navarra. Por nuestra parte, únicamente nos queda confirmar que continuaremos defendiendo los derechos de toda la plantilla de las administraciones navarras y que haremos todo lo que esté en nuestras manos por asentar y ahondar en el cambio que tanto necesita Navarra y que ya se inició en 2015.
Eskerrik asko guzti-guztioi, eta aurrera LAB!

Resultados OSASUNBIDEA 2019 Resultados NUCLEO FUNCIONARIOS 2019
Resultados NUCLEO LABORALES 2019 Resultados IRAKASKUNTZA 2019
Resultados ANE 2019 Resultados JUSTICIA 2019
Resultados ANADP 2019 Resultados SNE 2019
Resultados EUSKARABIDEA 2019 Resultados ISPLN 2019
Resultados DEPORTE 2019  Resultados HACIENDA 2019
Share

adi egon

Osasunbidea


Graduari buruzko epaia. Argitaratze data

 

 • Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak ekainak 20ko 9:30etarako data finkatu du graduari buruzko epaia argitaratzeko.
 • Gure berri izango duzue edozein berritasunik badago.


Sentencia sobre el grado. Fecha Publicación

 

 • El T.J.UE ha fijado el 20 de junio, a las 9'30, para la publicación de la sentencia sobre el grado.
 • Pendientes de cualquier novedad al respecto, os mantendremos informadas.

 

Share

adi egon

Irakaskuntza


Hemen kontsulta dezakezu non bozkatu HHSSetan

Kaixo LABkide!

Azken txanpan eta oraindik ere bozkatzea non dagokizun garbi ez baduzu, honatx Nafarroako mahaien zerrenda eta kodea bai eta ikastetxe bakoitzari dagokion mahaiaren txantiloia eta errolda osoa:

Bide batez gogoratu ordutegia goizeko11:00etatik arratsaldeko 17:00etara izanen dela.

Maiatzaren 22an hurbildu zaitez eta ingurukoak ere animatu LAB bozkatzera. BULTZA ESKOLA PUBLIKO KOMUNITARIO EUSKALDUN, BURUJABE, FEMINISTA ETA HERRITARRA! BULTZA LAB!


Consulta aquí dónde votar en la elecciones sindicales

Kaixo LABkide!

En este último sprint antes de las elecciones sindicales, queremos darte a conocer el lugar concreto en el que deberás votar. Para ello adjuntamos el listados de centros electorales con su correnpondiente código así como el lugar que le corresponde a cada centro y el censo completo:

Recuerda que el horario de votación será entre las 11:00 y las 17:00.

El 22M acercate a votar y anima a la gente de tu entorno a votar a LAB. BULTZA ESKOLA PUBLIKO KOMUNITARIO EUSKALDUN, BURUJABE, FEMINISTA ETA HERRITARRA! BULTZA LAB!

Share

Administrazioko informazio osoa arloz arlo PDFan

Administrazioa 2019/05/20

Administrazioko liburuxka guztiak, formatu digitalean ere.

Azken lau urteotan Administrazioko langile guztien alde aritu gara lanean, eta hauteskunde kanpaina honetan egindako lan hori zuei helarazten saiatu gara. Horretarako, Administrazioak dituen lantoki guztietara joan gara gure liburuxkak banatzera.   Hala ere zure eskuetara iritsi ez bada, formatu digitalean doakizu orain. EGIN KLIK.

Información ámbito a ámbito de toda la Administración en PDF

Administrazioa 2019/05/20

Todos los cuadernillos de la Administración, ahora también en formato digital.

Tras cuatro años trabajando por todo el personal de la Administración navarra, durante esta campaña hemos ido centro a centro, recorriendo cada sede de la Administración, para hacerte llegar el cuadernillo que recoge ese trabajo realizado.  Si aún así no te ha llegado, te lo mandamos en soporte digital. HAZ CLIC.

  
ELECCIONES SINDICALES LAB ANADP descargas de archivos.orig ANADP PAGNA ELECCIONES SINDICALES LAB Bomberos SOS2 descargas de archivos.orig BOMBEROS SOS ELECCIONES SINDICALES LAB HACIENDA descargas de archivos.orig HACIENDA  ELECCIONES SINDICALES LAB INDJ descargas de archivos.orig INDJ NKGI ELECCIONES SINDICALES LAB ISPLN descargas de archivos.orig ISPLN NOPLOI ELECCIONES SINDICALES LAB JUSTICIA descargas de archivos.orig JUSTIZIA
ELECCIONES SINDICALES LAB NUCLEOdescargas de archivos.orig NÚCLEO ERROA ELECCIONES SINDICALES LAB OSASUNBIDEA descargas de archivos.orig OSASUNBIDEA ELECCIONES SINDICALES LAB SNE lansare descargas de archivos.orig SNE lansare HAUTESKUNDE SINDIKALAK LAB euskarabidea descargas de archivos.orig EUSKARABIDEA IRAKASKUNTZA CASTELLANO descargas de archivos.orig Enseñanza IRAKASKUNTZA EUSKERA descargas de archivos.orig Irakaskuntza
 
Share
ADM22M

Maiatzaren 22an zure botoa LAB

Administrazioa 2019/05/20
Gure lan-ildo garrantzitsuak biltzen dituen dekalogo hau 2019-2023 urteotarako prestatu dugu:

 • Estatutu berria Foru Administrazioko langile guztientzat, non langile guztiak hiru mailatan kokatuko baitira (A, B eta C mailak), Estatuko eta Europako araudiarekin bat.

 • Lanbide Karrerari/Garapenari buruzko Foru Legea, Nafarroako Gobernuko plantilla osoari eragingo diona.

 • Administrazioa gaztetzeko plana: erretiro partziala eta errelebo-kontratua.

 • Erosahalmena berreskuratzea: murrizketen ondoriozko zorra aitortzea, arrisku-plusa, txandakakoa...

 • Eskubide eta soldata berak langile guztientzat, izan funtzionarioa, lan-kontratuduna edo aldi baterako langilea (administrazio-kontratuduna).

 • Hizkuntza normalizazioa.

 • Lan eskaintza publikoen deialdiak egitea; deialdietan garbi azaltzea oposizioen egutegia eta ebaluaziorako irizpideak, eta gai zerrendako gaiak publikoak eta doakoak izatea.

 • Pribatizatutako zerbitzuak berreskuratzea.

 • Plantillako langile guztiak Gobernuaren erakunde autoaseguratzailean sartzea, ez Mutuan.

 • Aldi baterako langileak kontratatzeko araudia aldatzea, kontratu bukaerako kalte-ordaina jaso ahal izateko.

Proposatutako gai horiei guztiei bultzada bat emateko, oraindik ere indarrean dauden murrizketak bukatzeko, finkatu ditugun helburuak lortzeko, Administrazioko langile guztien lan baldintzak hobetzeko eta kalitatezko zerbitzu publikoak eskaini ahal izateko, berriz ere zure laguntza behar dugu, berriz ere zure botoa behar dugu. Horregatik guztiagatik,

Maiatzaren 22an, bozkatu LAB

Este miércoles 22 de mayo vota LAB

Administrazioa 2019/05/20
Decálogo que recoge nuestros principales ejes de actuación para la siguiente legislatura 2019-2023:

 • Nuevo estatuto para la plantilla de la Administración foral que encuadre correctamente a todo el personal en tres niveles: A, B y C, como recoge la normativa básica estatal y europea.

 • Ley Foral de Carrera/Desarrollo Profesional dirigido a toda la plantilla del Gobierno de Navarra.

 • Plan para rejuvenecer la Administración: jubilación parcial y contrato de relevo.

 • Recuperación del poder adquisitivo: reconocimiento de deuda por los recortes, peligrosidad, turnicidad…

 • Mismos derechos y salarios para todo el personal: funcionario, laboral o temporal (contratado administrativo).

 • Normalización lingüística.

 • Llamamiento de OPEs con información clara del calendario de oposiciones, temario propio, público y gratuito. Con criterios de evaluación.

 • Recuperación de los servicios privatizados.

 • Inclusión de toda la plantilla en la entidad autoaseguradora del Gobierno, y no en la Mutua.

 • Modificación de la normativa de contratación temporal, incluyendo la indemnización por fin de contrato.

Para poder impulsar todas las vías propuestas y revertir los recortes vigentes a día de hoy, para alcanzar los objetivos que nos hemos marcado, para poder mejorar las condiciones laborales de toda la plantilla de la Administración, para poder ofrecer unos servicios públicos de calidad, necesitamos tu ayuda una vez más, necesitamos tu voto. Por eso,

El 22 de mayo, vota a LAB

 
Share
ADM grado europa 1

Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak aldeko epaia emanez gero, LABek eredu bat eskainiko du graduaren ordainketa eskatzeko

Administrazioa 2019/05/21

Ekainaren 20an, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak epaia emanen du langile kontratudunek gradua kobratzeko duten eskubideaz planteatutako auziari buruz. Epaia goizeko 9:30ean emanen da aditzera. Horrela, bukaera emanen zaio zalantzaz beteriko itxaronaldi luzeari.

LABek defendatzen duen bezala, epaia aldekoa bada, gure webgunean www.infoadm.org eredu bat jarriko dugu, gradua kobratzeko eskaera oraindik egin ez duten langile kontratudunek hura deskargatu eta beren kabuz eskatu ahal izan dezaten.

Nolanahi ere, LABetik Administrazio guztiak premiatuko ditugu ordainketa hori lehenbailehen egin dezaten, atzerako eraginarekin eta behar diren interesak ordainduz, bidezkoa denean.

Izan ere, LABek oso argi dauka: lan bera, soldata bera.

LAB ofrecerá un modelo para solicitar el grado en caso de que el TJUE dictamine favorablemente

Administrazioa 2019/05/21

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidirá el próximo día 20 de junio sobre el derecho a cobrar el grado por parte del personal contratado. A las 9:30h de ese día hará pública la tan esperada sentencia y pondrá fin a un periodo de incertidumbre que dura ya demasiado.

En el caso de que, tal y como espera y defiende LAB, la sentencia sea favorable, colgaremos en nuestra página web www.infoadm.org un modelo para que las personas que aún no hayan solicitado el derecho a dicho cobro, puedan descargarlo y solicitarlo por su cuenta.

No obstante, desde el Sindicato instaremos a las diferentes administraciones al pago inmediato del grado a todo su personal con los efectos retroactivos y los intereses correspondientes.

El Sindicato LAB defiende, como no podía ser de otra manera, que a mismo trabajo, mismo salario.

 
Share
ADM30

2019. urtean %0,30 ezartzea: pauso garrantzitsua, baina ez da azkena

Administrazioa 2019/05/17

Funts Gehigarrien Akordioan 2019rako aurreikusi ziren neurriak ezartzea onetsi du Nafarroako Gobernuak, eta berri pozgarria da LABentzat. Horren ondorioz, Administrazioko zenbait kolektibok ekainean bertan jasoko dituzte akordioaren onurak. Gauzak horrela, gure ustez, urrats bat eman dugu langile publiko guztion baldintzak berdintzeko prozesuan eta prekarietatearen kontra; gainera, harro gaude, akordioa sinatuz, horretan lagundu izanaz.

Maiatzaren 15eko bilkuran, Nafarroako Gobernuak foru lege-dekretu bat onartu zuen Funts Gehigarriak banatzeko Akordioan 2019. urterako aurreikusi ziren langileentzako neurriak aplikatzeko. Alegia, joan den urteko urrian Nafarroako Gobernuarekin sinatu genuen akordioaren harira, orain onartu egin du neurri horiek urte honetan zehar gauzatzea. Gogora ekarri behar dugu testu horren helburua dela Funts Gehigarrien %0,30 bideratzea Administrazioko mailarik baxuenentzako langileen lan baldintzak hobetzera.

Lege-dekretuaren ondorioz, kolektibo batzuek soldata handiagoak izanen dituzte: administrari laguntzaileek osagarri bat jasoko dute administrari izendatu bitarte; haur-hezitzaileek, zeladoreek, peoiek, suhiltzaile-laguntzaileek eta zerbitzu orokorretakoek lanpostuko osagarria jasoko dute; eta C eta D mailakoek, berriz, konpentsazio bat jasoko dute jaiegunetako eta gaueko lanagatik.

Maiatzaren 17an argitaratuko da lege-dekretua NAOn, eta onartu diren neurriok ekaineko nominarekin batera ezarriko dira, nahiz eta atzeraeragina izanen duten 2019ko urtarrilaren 1etik hasita. Horrez gain, ez dugu ahaztu behar Funts Gehigarrien Akordioak 2020. urtean ere segida izanen duela eta orduan izanen dela tenorea beste neurri garrantzitsu batzuk hartzeko, esaterako, hezkuntzako zaintzaileen eta administrari laguntzaileen maila igoera.

LABen ziur gaude urrats handia eman dugula zenbait kolektiboren prekarietatea gutxitzeko, eta pozten gaitu horretan lagundu izanak. Hala ere, jakitun gara gure Administrazioan langile asko egoera zailean bizi direla eta askok ez dugula oraindik jaso duela hamar urteko murrizketen ordaina. Horregatik guztiagatik, apostu sendoa egiten dugu murrizketak lehengoratzearen alde, prekarietatea bukatzearen alde eta Administrazioko langile guztion lan baldintzak berdintzearen alde.

Ildo horietan lan egiten segitu ahal izateko, maiatzaren 22an eman botoa LAB sindikatuari.

La aplicación del 0,30 en 2019; un paso importante pero no el último

Administrazioa 2019/05/17

LAB recibe con alegría la aprobación, por parte del Gobierno de Navarra, de la aplicación de las medidas que el Acuerdo de los Fondos Adicionales contemplaba para este año 2019. Esto supone que en la nómina del próximo mes de junio varios colectivos de la Administración experimentarán las mejoras que dicho acuerdo establecía. Esto, a nuestro entender, supone un paso más hacia la equiparación de todos los trabajadores públicos y en contra de la precariedad, y nos alegramos de haber contribuído a darlo mediante la firma del acuerdo.

El Gobierno de Navarra aprobó, en su sesión del 15 de mayo, el Decreto-Ley Foral por el que se aprueba aplicar las medidas en materia de personal de la Administración navarra que el Acuerdo para el reparto de los Fondos Adicionales contemplaba para este 2019. Es decir, aprobó aplicar las medidas que, según consta en el acuerdo que firmamos con el Gobierno de Navarra en octubre del pasado año, se debían instaurar durante este año. Cabe recordar que dicho texto tiene el objetivo de destinar el 0,30% de los Fondos Adicionales a mejorar las situaciones laborales de varias trabajadoras y trabajadores de los niveles más bajos de la Administración.

El decreto-ley aprobado el 15 de mayo supondrá incrementos económicos para varios colectivos: el del complemento transitorio de integración del puesto de administrativo para el personal auxiliar administrativo; el del complemento de puesto a las plantillas de educador infantil, celador, peón auxiliar de bombero y servicios generales entre otros; y los de las compensaciones por festividad y nocturnidad para los niveles C y D.

Este decreto-ley saldrá publicado en el Boletín Oficial de Navarra el viernes 17 de mayo, y las medidas que contempla se aplicarán a partir de la nómina de junio, si bien es cierto que tendrán carácter retroactivo a 1 de enero de 2019. No hay que olvidar, además, que el acuerdo de los Fondos Adicionales tendrá su continuidad en 2020 y será entonces cuando se apliquen medidas tan importantes como las subidas de nivel para el personal de cuidadoras de educación o auxiliares administrativas.

En LAB estamos convencidos de que este es un paso más para acabar con la precariedad que sufren varios colectivos de la Administración pública navarra y nos alegramos de haber contribuído a darlo. Sin embargo, somos conscientes de que aún es larga la lista de empleadas y empleados de la Administración que se encuentra en situación complicada o que aún no han visto revertidos los recortes que se le aplicaron hace ya diez años. Por todo ello, nos reafirmamos en nuestra apuesta de seguir trabajando por la reversión de los recortes, el fin de la precariedad y la equiparación de todo el personal a cargo de la Administración navarra.

Para que podamos seguir trabajando en esa dirección, el día 22 vota a LAB.

 
Share
 Irak05 collage

Klase sindikatu eraldatzailea

Irakaskuntza 2019/05/16

LAB Irakaskuntzari sostengua ematen diozunean ez zara soilik hezkuntza arloko eraldaketa sustatzen ari, gizartean ditugun erronka nagusiei modu kolektibo eta borrokalarian erantzuteko bidea bermatzen ari zara. Aldaketatik eraldaketara, bultza eskola publiko komunitarioa. Maiatzaren 22an eman botoa LAB Irakaskuntzari.

Un sindicato de clase y transformador

Irakaskuntza 2019/05/16

Cuando apoyas a LAB Irakaskuntza no sólo estás incidiendo en la transformación del sector educativo, sino que estás apoyando a los retos sociales que tenemos desde una visión colectiva y luchadora. Por una escuela pública comunitaria, del cambio a la transformación. El 22 de mayo vota LAB Irakaskuntza.

 Irak 05 bultza eskola publiko komunitarioa  Irak 05 por una escuela publica comunitaria
Share

adi egon

Osasunbidea


Mahaia zuzenduta N.O.G A. Maiatzaren 22rako hauteskunde sindikalen behin-betiko hautesle-errolda eta hauteskunde-mahaia (ibiltariak barne)

 

 


Corregida Mesa C.H.N A. Información del censo definitivo y las mesas electorales (incluidas las itinerantes), para las elecciones sindicales del 22 de mayo

 

 

logoLAB

Share
Irak 02 liburukia azalaIrak 04 kontrazala

LAB Irakaskuntzaren liburukia euskaraz eta digitalean

Irakaskuntza 2019/05/16

Zinez harroz gaude hauteskunde hautarako sortu dugun liburukiarekin, batez ere gure LABkideek egindako ekarpenaren emaitza baita. Bertan, orain arte landu ditugun eta aurrerantzean ere jorratuko ditugun gai nagusien gakoak aurkituko dituzu. Baliatu nahi dugun eredu sindikalaren erakusgarri nagusietakoa duzu bertan ikusgai: bihotzez eginiko lan kolektiboa. Liburukiaren edukiak atalka aukeratu ditzakezu bertan. Bertan dagoena hauteskundeetarako sortu dugu, baina ez du iraungitze datarik. Irakurri eta zabal ezazu.

descargas de archivos.orig Imanol Karrera LAB Nafarroako arduradunaren iritzi artikulua

descargas de archivos.orig Legealdi honetan lortuak eta datorren lau urtetako erronkak

descargas de archivos.origErakundeetan eta kalean LABek eginiko lana (infografia)

descargas de archivos.orig "Segregazioak" atala

Gaiak eta egileak: D eredua Orbaibarrean (Usoa Gartzia), Zerrenda Bakarra (Dalia Rosagarai), AGHA geletan (David Castrilllo), hezkuntza ferezia (Patxi Pascual), pedagogia feminista (Itziar Urra)

descargas de archivos.orig "Komunitatea Ahalduntzen" atala

Gaiak eta egileak: Qualitate formazio proposamena (LAB Irakaskuntza), behin-behineko langileen egoera (Irati Lareki, Maialen Irigoyen, Leire Asporosa), Euskara Lanbide Heziketan (Unai Abanzabalegi), lan osasuna (Iñaki Berasategi), Kontserbatoriorako proposamenak (Marco Bellizzi), irakasle ez diren langileak (Jose Paulos)

descargas de archivos.orig "Denon eskola Iruten" atala

Gaiak eta egileak: Landa Eremuko Eskolak (Naroa Romeo), pedagogia berritzailea (Mikel Ripodas), programa eleanitza (Iñaki Mundiñano), herri hezitzailea (Nora Salbotx)

Cuadernillo electoral de LAB Irakaskuntza en digital

Irakaskuntza 2019/05/16

Reconocemos nuestro orgullo por el resultado final de nuestro cuadernillo de elecciones, sobre todo porque está plagado de aportaciones de los integrantes de la comunidad de LAB Irakaskuntza, que nos han dado las claves de los temas que hemos trabajado y que pelearemos en el futuro. En su interior puedes percibir el máximo reflejo del modelo sindical que queremos desarrollar: el trabajo colectivo hecho desde el corazón. Debajo tienes su contenido dividido en secciones. Disfrútalo y difunde su contenido.

descargas de archivos.orig Artículo de opinión de Imanol Karrera, responsable de LAB Nafarroa

descargas de archivos.orig Logros de la presente legislatura y retos para la próxima

descargas de archivos.orig Labor de LAB en la calle y en las instituciones (infografía)

descargas de archivos.orig Sección "Segregaciones"

Temas y firmas: el modelo D en la Valdorba (Usoa Gartzia), Lista Única (Dalia Rosagarai), TDHA en las aulas (David Castrilllo), educación especial (Patxi Pascual), pedagogía feminista (Itziar Urra)

descargas de archivos.orig Sección "Empoderar a la Comunidad"

Temas y firmas: Propuesta de Formación Qualitate (LAB Irakaskuntza), situación del profesorado interino (Irati Lareki, Maialen Irigoyen, Leire Asporosa), el euskara en la FP (Unai Abanzabalegi), salud laboral (Iñaki Berasategi), propuestas para el Conservatorio (Marco Bellizzi), personal no docente (Jose Paulos)

descargas de archivos.orig Sección "Tejiendo Nuestra Escuela"

Temas y firmas: Escuelas rurales (Naroa Romeo), innovación pedagógica (Mikel Ripodas), programa multilingüe (Iñaki Mundiñano), comunidad educadora (Nora Salbotx)

   

Subcategorías