Share
SZK bozketak txiki

Hauteskunde orokorretan bozkatzeko ordaindutako baimenak

Hauteskunde orokorrak 2019/4/23

descargas de archivos.orig PDF INFOadm Apirilaren 28an burutuko diren hauteskunde orokorretan bozkatu ahal izateko oraindutako baimenei buruzko informazio guztia atxikirik duzue.

Permisos retribuidos para votar en las elecciones generales

Hauteskunde orokorrak 2019/4/23

descargas de archivos.orig PDF INFOadm Os adjuntamos toda la informacion sobre los permisos retribuidos para poder acudir a votar en las próximas elecciones generales del 28 de abril.

Share
ADM LF1

Nafarroako Gobernuko langile guztientzako lanbide/karrera garapena arautzen duen LABen lege proposamena

Administrazioa 2019/04/21

descargas de archivos.orig PDF FL proposamena  Foru Legea, Nafarroako Gobernuko eta bere erakunde autonomoetako langileen Lanbide Karreraren/ Garapenaren sistema ezarri, eta finantzabiderako kreditu gehikuntza onesten duena.

Propuesta de LAB para una ley de carrera/desarrollo profesional dirigido a todos los empleados y  empleadas del Gobierno de Navarra

Administrazioa 2019/04/21

descargas de archivos.orig PDF Propuesta LF Ley Foral, por la que se establece el sistema de Carrera/Desarrollo Profesional del personal dependiente del Gobierno de Navarra y sus organismos autónomos y se aprueba un suplemento de crédito para su financiación.

 
Share
ADM billetes

LAB goi kargu ohientzako osagarria igotzearen aurka dago, eta irmoki salatzen du onartu den igoera

Administrazioa 2019/04/18

LABentzat soldata-osagarri hori igotzea Nafarroako langile guztientzako iruzur bat da, UPNren eta PSNren gobernuen jokabide ilunak gogora ekartzen dizkiguna. Espero dezagun Gobernu honek ere bide horietatik ez jotzea.

LAB goi kargu ohien erantzukizuna dela-eta ordaintzen den soldata-osagarria igotzearen aurka dago, eta erabat salatzen du erabaki hori, zeinaren bidez Nafarroako Administrazioko goi kargu ohi guztiek (kontseilariek, zuzendari nagusiek eta abar) oinarrizko soldataren %25eko osagarria kobratuko baitute. Igoera hori berreskuratzea iruzur hutsa da soldata jaitsiera nabarmena jasan genuen langile guztientzat. LABen iritziz, onartezina da Gobernua langileen kolektiboaz ahaztea eta, hori gutxi balitz bezala, %25 igotzea bere goi kargu ohientzako soldata-osagarria. Horregatik, erabakia lehenbailehen indargabetzea eskatzen dugu.

Goi karguentzako soldata-osagarria 1996an ezarri zen (orduan, oinarrizko soldataren %10ekoa zen). LABek hasiera-hasieratik gaitzetsi zuen, eta bertan behera uzteko eskatu zion UPNren gobernuari.

2007an, soldata-osagarri hori oinarrizko soldataren %25era igo zen. LABek, berriz ere, publikoki salatu zuen, eta argi utzi zuen erabat kontra zegoela. Handik gutxira krisialdia etorri zen, eta, horrekin batera, UPNko eta PSNko goi karguen dietak zirela-eta azaleratu ziren eskandaluak: izugarrizko dietak kobratzen zituzten enpresa publiko edo pribatuetako administrazio kontseiluetan egote hutsagatik. Kasurik lotsaemangarriena CAN zenarena izan zen.

2011-2012 ikasturtean, egoera makillatzeko eta, aldi berean, diru hori guztia ez galtzeko, politikari maltzur horiek erabaki zuten erantzukizunagatiko soldata-osagarria sortzea eta beren soldata igotzea. Hala, Yolanda Barcina (UPN) lehendakariaren soldata %33 igo zen, Roberto Jiménez (PSN) lehendakariordearena %25, eta kontseilariena %17,6.

Ikusirik Nafarroako langileen kontrako azken eraso eta bidegabekeria, LABek espero du Geroa-Baik ez jotzea UPNk eta PSNk jo zuten bide zikin horietatik. Hori dela eta, Gobernuari exijitzen diogu lehenbailehen utzi dezala bertan behera goi kargu ohientzako soldata-igoera hori.

LAB denuncia y se opone frontalmente a la subida de complementos de los ex altos cargos

Administrazioa 2019/04/18

Para LAB, esta subida del complemento supone una nueva afrenta y burla a los trabajadores y trabajadoras navarras, y recuerda al oscuro proceder de los anteriores gobiernos de UPN y PSN. Esperemos que este Gobierno no vaya por esos derroteros.

LAB denuncia y se opone rotundamente a la subida del complemento de responsabilidad al 25% del sueldo base para todos los ex altos cargos de la Administración navarra: consejeros y consejeras, directores y directoras generales etc. Ese aumento supone para nosotras y nosotros una afrenta y una burla hacia todos los trabajadores y trabajadoras que sufrimos una importante merma en nuestras retribuciones; y más si tenemos en cuenta que día de hoy, todavía no se nos ha compensado por ello. En LAB no entendemos cómo el Gobierno se olvida de este colectivo y se sube hasta el 25% el complemento. Por lo tanto, exigimos que se derogue esta medida a la mayor brevedad posible.

El complemento de ex altos cargos se implantó en el año 1996 y en aquel primer momento suponía el 10% del sueldo base. Ya entonces, LAB rechazó esa medida y exigió su derogación al Gobierno de UPN.

En 2007 se subió el complemento hasta el 25% del sueldo base, y desde LAB volvimos a denunciarlo y a mostrar nuestro total rechazo. Después llegó la crisis, y con ella los escándalos de las dietas que los altos cargos del Gobierno de Navarra, compuesto por UPN y PSN, se auto-adjudicaban por el mero hecho de estar en los consejos de administración de las empresas públicas o privadas. El caso más vergonzoso es el de la extinta CAN.

En el curso 2011/12, estos sátrapas decidieron, para maquillar la situación y al mismo tiempo no perder todo ese dinero, crear el complemento de responsabilidad y subirse el sueldo: un 33% la presidenta Yolanda Barcina (UPN), un 25% el vicepresidente Roberto Jiménez (PSN), y un 17,6% las y los consejeros.

Ante este nuevo ataque y discriminación hacia los y las trabajadoras navarras, LAB confía en que Geroa-Bai no esté copiando las peores costumbres de UPN y PSN. Por ello le exige a este Gobierno la inmediata derogación del incremento salarial de los ex altos cargos.

 
Share

adi egon

Irakaskuntza


LEPerako behin behineko zerrendak

Erreklamazio epea apirilaren 17tik maiatzaren 6ra


Publicada la lista provisional para la OPE

Plazo de reclamación del 17 de abril al 6 de mayo

Share

adi egon

Osasunbidea


Mantentze zerbitzua. Lekualdaketarako lehiaketa. 1.mailako Ofiziala eta Mantentze lanetako Ofiziala

626/2019 EBAZPENA, martxoaren 11koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana,  Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko 1. mailako ofiziala eta mantentze-lanetako ofiziala izateko lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten duena.

Lotura

Epea: hamabost baliodun egunekoa izanen da, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, eta ezin izanen da luzatu. 2019ko apirilak 30.

Merezimendu guztiak agiri bidez frogatu eta telematika bidez igorri beharko dira, lekualdatze lehiaketa honetan izena emateko eskabidea aurkezteko epean.


Mantenimiento. Concurso de traslados. Oficial 1.ª y de Oficial de Mantenimiento

RESOLUCIÓN 626/2019, de 11 de marzo, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión, mediante concurso de traslado, de las vacantes del puesto de trabajo de Oficial 1.ª y de Oficial de Mantenimiento, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.

Enlace

Plazo: la presentación de instancias será de quince días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra y será improrrogable. 30 de abril 2019.

Todos los méritos deberán ser aportados documentalmente, vía telemática,
en el plazo de presentación de la solicitud de inscripción en el presente concurso de traslado.

Share
ADM LAB BILDU

EH Bildurekin elkartu da LAB, lanbide karrerari/garapenari buruz prestatu duen lege proposamena aurkezteko

Administrazioa 2019/04/15

Aste honetan, LABeko ordezkaritza bat EH Bildu-Nafarroako kideekin elkartu da lanbide karrerari/garapenari buruz prestatu dugun lege proposamena aurkezteko. Proposamen hori martxoaren hasieran sartu genuen Parlamentuko Erregistroan, eta orduan iragarri bezala, talde parlamentario guztiei banan-banan aurkezteko asmoa dugu. Horretarako lehenbiziko bilera EH Bildurekin izan da.

Aste honetan, LABeko zenbait ordezkari Bakartxo Ruiz eta Asun Fernández de Garaialde EH Bildu-Nafarroako kideekin elkartu dira lanbide karreraren/garapenaren proposamenaren nondik norakoak azaltzeko. LABek prestatutako proposamenak Nafarroako Gobernuko langile guztiak ukitzen ditu, eta hiru zutabetan oinarritzen da: lanpostu bakoitzerako prestakuntza ibilbide espezifikoa, unitateak hobetzeko planak eta talde-lanaren sustapena.

Bi erakundeok garbi dugu auzi honi modu integralean heldu behar zaiola; gaur egungo lanbide karreraren sistemaren eredua aldatu beharra dago, eredu justuago eta demokratikoago bat ezartzeko, sistemak jatorrian zituen helburuetara itzultzeko. Zerbitzu publikoen eraginkortasuna hobetu eta handitzeaz gainera, langileen ahalegina baloratzen duen eta haientzat pizgarria den eredu bat behar dugu, zerbitzuen prestazioa hobetzen inplika daitezen.

Eredu berriak langile guzti-guztiak ukituko ditu, salbuespenik gabe, eta kontuan harturik nolako eragina izan dezakeen, ezinbestekoa da langileen ordezkariek/sindikatuek eta hurrengo hauteskundeetatik sortzen den ordezkari parlamentarioek adostua izatea.

Bilera honetan, bi erakundeok lege proposamena bultzatzeko konpromisoa adostu dugu. Orain, gauza bera bilatuko dugu Parlamentuan dauden gainerako alderdi politikoekin.

LAB inicia con EH Bildu una ronda de reuniones para presentar su propuesta de ley de Carrera/Desarrollo Profesional

Administrazioa 2019/04/15

Representantes de LAB se han reunido esta semana con miembros de EH Bildu-Nafarroa para presentarles su propuesta de ley de Carrera/Desarrollo Profesional. Desde LAB ya anunciamos una ronda de contactos con los grupos parlamentarios a principios de marzo, cuando inscribimos la propuesta en el registro del Parlamento. Con EH Bildu, hemos dado inicio a esa ronda.

Representantes de LAB se han reunido esta semana con las representantes de EH Bildu-Nafarroa Bakartxo Ruiz y Asun Fernández de Garaialde para exponerles la propuesta de Carrera/Desarrollo Profesional. Esta propuesta que hemos elaborado en LAB está dirigida a todo el personal del Gobierno de Navarra. Está basada, además, en un itinerario formativo por puesto de trabajo, en los planes de mejora de las unidades y en el fomento del trabajo en equipo.

Ambas organizaciones coincidimos en la importancia de abordar de manera integral esta cuestión, de forma que se desarrolle un modelo de Carrera Profesional que replantee el sistema actual y sea más justo, más democrático y más acorde con los objetivos que originalmente se le atribuyeron. Un modelo que mejore y potencie la eficacia de los servicios públicos y que sirva, asimismo, para reconocer y motivar al personal en su implicación con la mejora de la prestación de los servicios.

Esta propuesta tiene que ir dirigida a todo el personal sin exclusiones y, por su importancia, será necesario llegar a un consenso entre las organizaciones sindicales/representantes de las plantillas y la representación parlamentaria que surja en las próximas elecciones.

Tras esta primera reunión, ambas organizaciones hemos acordado el compromiso de impulsar esta propuesta. Ahora, desde LAB buscaremos hacer lo propio con el resto de partidos políticos que conforman el arco parlamentario.

 
Share
Share

Hauteskunde sindikaletan posta bidezko bozka eskaria egiteko informazio guztia

Irakaskuntza 2019/04/12

Maiatzaren 22an egingo diren hauteskunde sindikaletan bozka eman nahi baldin baduzu eta egun horretan kanpoan baldin bazaude, jadanik ireki da posta bidez bozka eman ahal izateko eskari garaia. Epea maiatzaren 16an amaitzen da. Espazio honetan prozesu hori modu egokian ahal izateko informazio guztia duzu eskura.

descargas de archivos.orig  Eskaria egin ahal izateko urratsak 

descargas de archivos.orig  Eskaera orria

descargas de archivos.orig  Hautes-mahaien deskripzioa

Toda la información para pedir el voto por correo en las elecciones sindicales

Irakaskuntza 2019/04/12

Si quieres emitir tu voto en las elecciones sindicales del 22 de mayo y te encuentras fuera ese día, te informamos de que ya se ha abierto el periodo para poder pedir el voto por correo.  El plazo finaliza en 16 de mayo. Debajo tienes toda la documentación necesaria para que puedas realizar la petición de forma adecuada.

descargas de archivos.orig  Guía para pedir el voto por correo 

descargas de archivos.orig  Hoja de petición

descargas de archivos.orig  Descripción de las mesas electorales

Share

adi egon

Osasunbidea


Osasun-dokumentazioko teknikari espezialista. Lekualdaketa behin-betiko zerrenda

1103E/2019 EBAZPENA, martxoaren 29koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan ODTE-Osasun dokumentazioko teknikari espezialista izateko 12 lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.


Técnico Especialista en Documentación Sanitaria. Traslado lista definitiva

RESOLUCIÓN 1103E/2019, de 29 de marzo, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y
excluidas a la convocatoria para la provisión mediante traslado por concurso de méritos,
de 12 vacantes de Técnico Especialista en Documentación Sanitaria (T.E.D.S.) del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Share

adi egon

Osasunbidea


Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista. Lekualdaketa behin-betiko zerrenda

1102E/2019 EBAZPENA, martxoaren 29koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, Osasun Departamentuko erakunde autonomoetan ETE-Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista izateko 34 lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien
behin betiko zerrenda onesten duena.


Técnico Especialista en Radiodiagnóstico. Traslado lista definitiva

RESOLUCIÓN 1102E/2019, de 29 de marzo, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista definitiva personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante traslado por
concurso de méritos de 34 vacantes de Técnico Especialista en Radiodiagnóstico (T.E.R.),
para los Organismos Autónomos del Departamento de Salud.

Share

adi egon

Osasunbidea


Medikuntza fisiko eta erreabilitazioko barrutiko fakultatibo espezialista. Lekualdaketa behin-betiko zerrenda

1101E/2019 EBAZPENA, martxoaren 29koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan Medikuntza fisiko eta Errehabilitazioko barrutiko fakultatibo espezialista izateko lanpostuak merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

 


Facultativo Especialista de Área en Medicina Física y Rehabilitación. Traslado lista definitiva

Facultativo Especialista de Área en Medicina Física y Rehabilitación. Traslado lista definitiva.
RESOLUCIÓN 1101E/2019, de 29 de marzo, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante traslado por concurso de méritos de
Facultativo Especialista de Área en Medicina Física y Rehabilitación para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Share

adi egon

Osasunbidea


Laborategiko teknikari espezialista. Lekualdaketa behin-betiko zerrenda

1100E/2019 EBAZPENA, martxoaren 29koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, Osasun Departamentuko erakunde autonomoetan LTE-Laborategiko teknikari espezialista izateko 53 lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien
behin betiko zerrenda onesten duena.

 • Lotura.


Técnico Especialista en Laboratorio. Traslado lista definitiva

RESOLUCIÓN 1100E/2019, de 29 de marzo, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y 

excluidas a la convocatoria para la provisión mediante traslado por concurso de méritos de
53 vacantes de Técnico Especialista en Laboratorio (T.E.L.), para los Organismos Autónomos del Departamento de Salud.

Share
ADMfirma

Joan al zaizu sindikaturen bat bere hautagaitza "sostengatzeko" sinadura eske?

Ba al zenekien sindikatuek ez dutela behar sostengua adierazten duen sinadurarik hauteskundeetara aurkezteko? Zure sinadura ematen baduzu, sindikatu horretako hautagai izango zara.

Administrazioa 2019/04/11

• Ba al dakizu maiatzaren 22an hauteskunde sindikalak ditugula Nafarroako Administrazio Publikoan?
• Joan al zaizu sindikaturen bat bere hautagaitza "sostengatzeko" sinadura eske?

Azken galderari BAIezkoa erantzun badiozu, horrek esan nahi du sindikatu horretako hautagai zarela, "sostengu" kontzepturik ez baita esistitzen. Sinatu baduzu, hautagai izanen zara. Beraz, behin-behineko hautagai zerrendan agertuko da zure izena, eta baita behin betikoan eta sindikatu horren boto-paperean ere.

Hautagai izan nahi ez baduzu, konponbide erraza duzu: mezu elektroniko bat bidali behar duzu zure eremuko Koordinazio Mahaira apirilaren 15a baino lehen, honako inprimaki hau atxikita: descargas de archivos.orig PDF uko egitea

Ez dakizu nori edota nora bidali mezua? Jarraian zehazten dizkizugu hauteskunde-eremu guztietako Koordinazio Mahaien helbide elektronikoen zerrenda:

NEZ Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

NOPLOI Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

NGKI Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Zerga Ogasuna Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Administrazio Erroa (funtzionarioak eta lan kontratudunak) Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Justizia Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

OSASUNBIDEA Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Maisu-maistrak eta irakasleak Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  -  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Babes Zibila eta Suhiltzaileak Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Euskarabidea Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  -  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

PAGNA Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  -  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Foruzaingoa Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

¿Algún sindicato te ha pedido tu firma para “apoyar” su candidatura?

¿Sabías que... ningún sindicato necesita firmas de "apoyo" para poder presentarse a las elecciones? Dando tu firma te conviertes en candidato-a de ese sindicato.

Administrazioa 2019/04/11

• ¿Sabes que el 22 de mayo hay elecciones sindicales en la Administración pública de Navarra?
• ¿Algún sindicato te ha pedido tu firma para “apoyar” su candidatura?

Si la respuesta a la última pregunta es que SÍ, eso significa que eres candidata o candidato de ese sindicato porque no existe el concepto de “apoyo” a una candidatura. Si has firmado significa que serás candidato-a. Esa firma conlleva que aparecerás en la candidatura provisional, en la candidatura definitiva y en la papeleta de votación de ese sindicato.

Si no quieres ser candidata o candidato, la solución es fácil: debes mandar un correo electrónico a la Mesa Coordinadora de tu ámbito antes del 15 de abril, adjuntándole el siguiente formulario: descargas de archivos.orig PDF renuncia

¿No sabes a quién o adónde debes mandar el correo? A continuación te ofrecemos el listado de los correos electrónicos de las Mesas Coordinadoras de todos los ámbitos electorales:

SNE Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

ISPLN Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

INDJ
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Hacienda Tributaria Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Administración núcleo (funcionarias/os y laborales) Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Justicia Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

OSASUNBIDEA Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Personal docente Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  -  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Protección Civil y Bomberos Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Euskarabidea Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  -  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

ANADP Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  -  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Policía Foral Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 
Share

BULTZA

M22, Hauteskunde Sindikalak. Ikuskatzailean behar ditugu


Irakaskuntza 2019/04/11

Kaixo LABkide! Jakinen duzun moduan hurrengo maiatzaren 22an hauteskunde sindikalak izanen ditugu. Egun horretan izanen diren lanak antolatzen gabiltzan honetan, zure lankidetza, ahal den heinean, eskatzera gatozkizu.

Azpiko loturan inkestatxo bat aurkituko duzu. Bertan, ikuskatzaile izateko prest bazeunde, zein zonaldetan egin dezakezun eta zure datuak jasoko ditugu.

https://labirakaskuntza.typeform.com/to/HIutHZ

Bide batez gogorarazi nahi dizugu berebiziko garrantzia duela, beti bezala, baina  bereziki egun hauetan, LABen presentzia ikastetxe orotan bermatzea (iragarki tauletan, irakasle geletan, epostak...). Liberatuok Nafarroako txoko guztietara ailegatzen saiatuko gara baina egunez egunekoan norberak bere ikastetxean keinu txikien bitartez asko egiten ahal duela garbi dugu. Beraz, inoiz baino gehiago, LABen alarma gorria piztuta aritzea eskatzen dizugu.

Esker mila aunitz zure laguntzagatik!

 


 

Elecciones Sindicales, 22M. Necesitamos interventoras/es


Irakaskuntza 11/04/2019

Kaixo LABkide! Como quizás ya sabrás, el próximo 22 de mayo se celebrarán las elecciones sindicales. En estas fechas estamos organizando los trabajos para ese día y quisiéramos saber si podrías echarnos un cable.

En el enlace adjunto tienes una encuesta. Mediante ésta quisiéramos recoger los nombres de aquellas personas interesadas en participar como interventoras el día de las elecciones.

https://labirakaskuntza.typeform.com/to/HIutHZ

De paso quisiéramos recordarte que si bien durante todo el curso es importante la presencia de LAB en los centros (tablón de anuncios, sala de profesorado, email...) en estos días cobra mayor trascendencia. Es por ello que te pedimos que en estas fechas enciendas, ahora más que nunca, la alarma roja de LAB.

Esker mila aunitz zure laguntzagatik!

 


 

Share
ADM 030

Nafarroako eta Madrilgo gobernuek Funts Osagarrien Akordioarekin aurrera egitea sinatu dute

Administrazioa 2019/04/10

Bertan behera gelditu da Funts osagarrien banaketari buruzko Akordioa Konstituzio Auzitegira eramateko mehatxua. Martxoaren 27an bi gobernuek sinatutako testuaren arabera, akordioak ez du Nafarroaren eskumenen esparrua gainditzen. Horrenbestez, denak berdin segitzen du eta aurrera doa Nafarroako Gobernuak LABekin eta beste sindikatu batzuekin sinatutako guztia.

Nafarroako Gobernuak jakinarazitakoaren arabera, Estatuko Administrazio Orokorraren eta Nafarroako Foru Komunitatearen arteko Kooperazio Batzordeak erabaki du "konpondu egin direla 1/2018 Foru Lege-Dekretua dela eta agertu ziren desadostasunak". Horrela, testuak adierazten du bukatutzat ematen dela "planteatutako desadostasuna". Horrek esan nahi du Estatuak aitortu egiten diola Nafarroari funts osagarriak aurreikusi bezala banatzeko eskumena.

LABetik gure poza adierazi nahi dugu Nafarroako Gobernuak Madrilgoarekin lortutako akordio historiko horrengatik, non Nafarroari funtzio publikoaren arloko eskumena aitortzen baitzaio. Akordioaren ondorioz, Madrilgo Gobernuak uko egiten dio LABek sinatutako 0,30ekoaren Akordioa Konstituzio Auzitegian errekurritzeari. Gogora dezagun 0,30ekoaren akordio horretan aurreikusten zela, besteak beste, zenbait kolektiboren maila igoera (zeladoreak, zerbitzu orokorretako langileak, errepideetako zaintzaileak, administrari laguntzaileak, suhiltzaile peoiak, etab.), baita haien soldatak eta zenbait osagarri eta lansari-kontzeptu igotzea eta parekatzea ere (txandakako osagarria, jaiegunetakoa, etab.).

Madrilen negoziatu zen muga ekonomikoarekin ados ez bageunden ere, azkenean, LABek akordio hori sinatu zuen (nahiz eta gure erreibindikazio batzuk jaso ez), gure plantillako zati garrantzitsu -eta askotan ahaztu- baten kontrako bidegabekeria historikoak bukatzea zekarrelako.

Prentsaurrekoan adierazi dugun bezala, akordioa abiapuntu bat da azken urteotan galdutako erosahalmena berreskuratzeko. Eta hori lortu arte borrokan segitzeko konpromisoa berresten dugu.

Gobierno de Navarra y Madrid firman seguir delante con el Acuerdo de los Fondos Adicionales

Administrazioa 2019/04/10

El amago de llevar al Tribunal Constitucional el Acuerdo por el que se regulaba el reparto de los Fondos Adicionales ha quedado ya superado. Ambos gobiernos firmaron el pasado 27 de marzo un texto en el que señalan que dicho acuerdo no excede las competencias navarras, por lo cual, todo sigue adelante tal y como acordó el Gobierno foral con LAB y otras fuerzas sindicales.

El Gobierno de Navarra ha hecho público el acuerdo al que ha llegado la Junta de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra de "considerar resueltas las discrepancias manifestadas en relación con el Decreto-Ley Foral 1/2018". De esta forma, el texto señala que "la controversia planteada" se da por concluida. Esto significa que el Estado reconoce a Navarra sus competencias para poder desarrollar el reparto de los Fondos Adicionales tal y como tenía previsto.

Desde LAB mostramos nuestra satisfacción por este reciente e histórico acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Navarra y el de Madrid, en el cual se reconoce la competencia de Navarra en materia de Función Pública. Como consecuencia de este acuerdo, el Gobierno de Madrid no recurrirá al Tribunal Constitucional el conocido como Acuerdo del 0,30 que LAB firmó. Este prevé, entre otras, medidas como la subida de nivel de varios colectivos (personal celador, servicios generales, vigilantes de carretera, personal auxiliar administrativo, peones auxiliares de bombero, etc.) con su correspondiente incremento salarial, el incremento y equiparación de los importes de ciertos complementos y conceptos retributivos (turnicidad, festivos, etc.).

Pese a no estar satisfechos con el límite económico que se negoció en Madrid y que tuvo como consecuencia el no poder atender a la totalidad de nuestras reivindicaciones, finalmente firmamos el Acuerdo, porque comprendimos que termina con agravios históricos de parte importante, y muchas veces olvidada, de nuestra plantilla.

Tal y como hemos señalado en rueda de prensa, consideramos este Acuerdo un punto de partida en el camino hacia la recuperación del poder adquisitivo perdido durante estos últimos años. Es por ello por lo que nos comprometemos a seguir peleando hasta conseguirlo.

 
Share

Ikastetxeetan plantillak egiteko kontuan hartzekoak


Irakaskuntza 2019/04/09

Datozen egunetan ikuskariak ikastetxeetatik pasako dira hurrengo ikasturteko plantillak prestatzeko. LABen garrantzitsua deritzogu bai zuzendaritza taldeek bai eta irakasleriak plantillak egiteko baldintza berriak garbi izan ditzala. Hona afera honi buruz Hezkuntza Itunean sindikatuokin Hezkuntzak hartutako konpromisoak 19/20 ikasturterako:

 

 • Haur eta Lehen Hezkuntzako plantillak gehienez 23 eskola saio zuzenekin (19,5 ordu) itxi beharko dira.
 • Bigarren Hezkuntza eta Lanbide Heziketako plantillak gehienez 18 eskola saio zuzenekin itxi beharko dira.
 • Haur eta Lehen Hezkuntzan gutxienezko 18 eskola-ordurekin jardunaldi osoko kontratua egin beharko da.
 • Bigarren Hezkuntza eta Lanbide Heziketan gutxienezko 15 saio-ordurekin jardunaldi osoko kontratua egin beharko da.
 •  58 urtez goitikoek 6 eskola saio zuzeneko murrizketa izanen duta kidego orotan.

ITUNA OSORIK KONTSULTATU HEMEN

Cuestiones a tener en cuenta para la confección de plantillas en centros


Irakaskuntza 09/04/2019

En fechas próximas los y las inspectoras pasarán por nuestros centros para confeccionar las plantillas del próximo curso. Desde LAB consideramos muy importante que tanto equipos directivos como profesorado tengamos presente cuales son los compromisos que se recogen para el curso 19/20 en el Pacto Educativo que firmamos sindicatos y Educación:

 • En Infantil y Primaria los horarios se deben cerrar con un máximo de 23 sesiones de docencia directa (19,5 horas).
 • En Secundaria y Formación Profesional los horarios se deben cerrar con un máximo de 18 horas de docencia directa.
 • En Infantil y Primaria las plantillas con al menos 18 horas lectivas se cerrarán a jornada completa.
 • En Secundaria y Formación Profesional las plantillas con al menos 15 horas lectivas se cerrarán a jornada completa.
 •  Las personas mayores de 58 años tendrán una reducción de 6 sesiones en todos cuerpos.

 CONSULTA AQUÍ EL PACTO EN SU TOTALIDAD

 BULTZA

Subcategorías