Share
UDALiruea 1

23. artikulua berriro indarrean. “Egun urdinduak” berreskuratuak

Iruñeko udala 2019/08/13

LABek Iruñeko Udalaren akordio kolektiboan jasotako “egun urdinduak” berreskuratzea lortu du, Giza Baliabideetako zuzendari ohiak baliorik gabe utzi ondoren.

Urte hasieran, Iruñeko Udaleko Giza Baliabideetako zuzendari ohiak gure Lan Akordioaren 23. artikulua baliorik gabe uztea erabaki zuenean (antzinatasuneko urteengatiko orduak, “urdinduak” edo “canosos” ospetsuak), erabaki horren legezkotasunaz zalantza serioak zituela adierazi zuen LABek. Ondorioz, horri buruzko txosten juridikoa eskatu genuen, eta negoziazio mahai guztietan kontua ateraz gaia ahaztu ez zedin saiatu ginen.

Orain, urte erdi geroago, Giza Baliabideetako Alorrak eta udaleko zerbitzu juridikoek gure hipotesiak baieztatu dituzte eta aipatutako artikulua indarrean jarri dute berriz. Horri esker, aurten berriz gozatu ahal izanen ditugu lan egindako urteengatik dagozkigun orduak.

El artículo 23, de nuevo en vigor. Los “canosos”, recuperados

Ayuntamiento de Pamplona 2019/08/13

LAB ha conseguido recuperar los "canosos" contemplados en el Acuerdo Colectivo del Ayuntamiento de Pamplona que el anterior director de RRHH dejó sin validez.

A principios de este año, cuando el anterior director de RRHH del Ayuntamiento de Pamplona decidió dejar sin validez el artículo 23 de nuestro Acuerdo Colectivo (horas por años de antigüedad, los famosos “canosos”), LAB planteó que tenía serias dudas sobre el fundamento legal de esa decisión, solicitó un informe jurídico al respecto y trató de que este tema no quedara olvidado sacándolo en todas las mesas de negociación.

Ahora, más de medio año después, Recursos Humanos y los servicios jurídicos del ayuntamiento han confirmado nuestras hipótesis y han vuelto a poner en vigor el mencionado artículo. Como consecuencia, este año vamos a poder disfrutar de nuevo de las horas que nos corresponden por los años trabajados.

 

 
Share

Zerbitzu Orokorretako langileen lekualdatze lehiaketak

Administrazioa 2019/08/12

LABek jakitera ematen du zerbitzu orokorretako langileen lekualdatze lehiaketen deialdian ez direla zehazten zamak erabiltzea beharrezkoa duten lanpostu guztiak. Departamentu batzuek zehaztu dituzte, baina beste batzuetan ez.

Lekualdatzea gauzatzean ustekabe desatseginak saihesteko, eta laneko arriskuei aurrea hartzeko neurri gisa, eskatu dugu argi eta garbi zehaztu dezatela zein lanpostutan aurreikusita dagoen zamak erabiltzea, departamentu GUZTIETAKO lanpostuak kontuan hartuta.

Era berean, lekualdatze lehiaketan parte hartu behar duten langile guztiei eskatzen diegu, destinoa aukeratu aurretik, ongi informatu daitezela lanpostuaren ezaugarriei buruz.

Concurso de traslado de Servicios Generales

Administrazioa 2019/08/12

LAB informa que en la convocatoria del concurso de traslados de Servicios Generales no aparecen especificadas todas las plazas que requieren manejo de cargas. Hay Departamentos que sí las especifican y otros no.

Para evitar sorpresas desagradables a la hora de ejecutar el traslado y como medida de prevención de riesgos hemos solicitado que se especifiquen cuáles son las plazas con manejo de cargas de TODOS los Departamentos.

Asimismo, instamos a todas y todos las/os participantes en el traslado a que se informen bien de las características de las plazas antes de elegir destino.

 
Share

Oposizioetara deitu ez dituzten zerrenden behin-behineko puntuazioa plazaratu du Hezkuntza Departamentuak

Irakaskuntza 2019/08/09

Oposizioetara deitu ez dituzten zerrendetan jadanik plazaratu dituzte behin-behineko puntuazioak eta hautagai bakoitzaren posizioa.

Esteka honetan, begiratu dezakezu Nafarroako Gobernuak eginiko estimazioa. Zure puntuazioarekin ados ez bazaude, erreklamazioa aurkeztu dezakezu, instantzia bidez, abuztuaren 9a eta 12a bitartean.

Orri horretan jadanik prest daude Esleipen Telematikorako eta Aldi Baterako Zerrenden Kontsulta, baina oraindik aktibatu gabe daude.

Educación publica las puntuaciones provisionales de las listas no convocadas a oposiciones

Irakaskuntza 2019/08/09

El Departamento de Educación ha publicado las puntuaciones y posición de los aspirantes a la contratación temporal en las listas no convocadas a oposición durante el presente año.

Puedes consultar la estimación del Departamento de Educación en el siguiente enlace. Si no estás de acuerdo puedes presentar recurso mediante instancia entre el 9 y el 12 de agosto.

En la citada página también están disponibles los enlaces de la Adjudicción Telemática de Plazas y la Consulta de Listas Provisionales pero todavía están sin activar.

Share

Oposizioetara deitu eta plaza lortu ez dutenen zerrenden puntuazioa plazaratu du Hezkuntza Departamentuak

Irakaskuntza 2019/08/13

Oposizioetara deitu ez dituzten zerrendetan jadanik plazaratu dituzte behin-behineko puntuazioak eta hautagai bakoitzaren posizioa. Lehenagotik, oposizioetara deitu ez zituztenen puntuazioak ere atereak zituzten.

Esteka honetan, begiratu dezakezu Nafarroako Gobernuak eginiko estimazioa. Zure puntuazioarekin ados ez bazaude, erreklamazioa aurkeztu dezakezu abuztuaren 14a eta 16a bitartean. Derrigorrez Nafarroako Gobernuaren Erregistro Orokor Elektronikoaren bidez egin beharra da.

Orri horretan jadanik prest daude Esleipen Telematikorako eta Aldi Baterako Zerrenden Kontsulta, baina oraindik aktibatu gabe daude.

Educación publica las puntuaciones de las listas convocadas a oposiciones y que no han conseguido plaza

Irakaskuntza 2019/08/13

El Departamento de Educación ha publicado las puntuaciones y posición de los aspirantes a la contratación temporal en las listas no convocadas a oposición durante el presente año. Anteriormente ya se han publicado las puntuaciones de las listas no convocadas a oposiciones.

Puedes consultar la estimación del Departamento de Educación en el siguiente enlace. Si no estás de acuerdo puedes presentar recurso entre el 14 y el 16 de agosto. Este proceso debe hacerse obligatoriamente a través del Registro General Electrónico del Gobierno de Navarra.

En la citada página también están disponibles los enlaces de la Adjudicción Telemática de Plazas y la Consulta de Listas Provisionales pero todavía están sin activar.

Share
OSAdf

Noizko 347/1993 Foru Dekretu berritua?

Osasunbidea 2019/08/09

Denbora luzea joan da 347/1993 Foru Dekretua berritzeko negoziazio fasea bukatu eta testu berri bat adostu zenetik, urte bat baino gehiago, hain zuzen. Hala ere, testua oraindik ez da argitaratu. LAB sindikatuan uste dugu afera honetan gutxiengo elitista baten interesak daudela tartean, eta, horregatik, prozesua desblokea dezatela exijitzen dugu, Osasunbideko lanpostuak betetzeko araudian gaur egun dagoen segurtasun juridiko ezari bukaera emateko.

Azkeneko lau urteotan Osasuneko Mahai Sektorialean negoziatu diren gaietatik garrantzitsuenetako bat 347/1993 Foru Dekretuaren aldaketa izan da, Osasunbidean sartu eta bertako lanpostuak betetzeko prozedura arautzen duena.

Foru dekretu horren aldaketak plantilla guztiarentzako onurak ekarriko ditu, hots:

1.-Burutza medikoak lehiaketa bidez beteko dira, eta ez oposizio-lehiaketa bidez. Horrela, hutsik gelditzen diren plazak berreskuratzen dira medikuntzako lan eskaintza publikoaren deialdietan sartzeko. Gainera, bermatzen da Osasunbideko medikuek bete ahal izatea burutza horiek.

2.-Erizaintza unitateetako burutzei izena aldatzen zaie, hemendik aurrera laguntza unitateko burutzak izanen baitira. Horrenbestez, D, C eta B mailetan dauden osasun arloko beste kategoria batzuetako langileak (zeladoreak, EZLTak, LTEak, ETEak, ETTEak, APTEak, DTEak, ODTak, terapeuta okupazionalak, osasun-hezitzaileak…) sartzen ahalko dira unitate horietako burutzetan.

3.-Neke handiz abian jarri den koordinatzailearen figura arautzen da. Horri esker, arinagoa izanen da hainbat kategoriatan ezartzea, harik eta unitateko edo ataleko buruaren figurak ordeztu arte.

4.-Aldi baterako barne igoeraren sistema aldatzen da (sistema horren garapena 2016an negoziatu eta adostutako foru agindu batean zegoen aurreikusia), justuagoa eta gardenagoa egiteko. Berrikuntzak ekarriko ditu, besteak beste, arlo hauetan: berariazko proben deialdiak egitea, zerrenda publikoak egitea, gora egiteko esparruak libreki hautatu ahal izatea, edo 8 urteko muga ezartzea parte hartzen den prozesu bakoitzean (epe hori luzagarria bada ere).

Nor ari da blokeatzen duela urtebete negoziatu eta adostutako foru dekretu horren argitalpena? Zergatik?

Nor dago interesatua plantillaren kudeaketan segurtasun juridikorik izan ez dadin?

Seguruenik, hauxe da arrazoia: langile gehienen lan baldintzak hobetzea eta burutzak betetzeko prozesua demokratizatzea korporatibismoan eta elitismoan kokatuta dagoen gutxiengo baten interesen kontra doa, aldaketa honekin arazoak izanen dituztelako, bai aginte-postuetan ugaltzeko, bai osasun publikoaren egiturak beren interes partikularren mesederako erabiltzeko.

Horregatik, LABek exijitzen du egoera desblokeatu dadila eta behar diren presako neurriak har daitezela dekretua lehenbailehen onets dadin.

¿Para cuándo la publicación del DF 347/1993 reformado?

Osasunbidea 2019/08/09

La renovación del Decreto Foral 347/1993 superó su fase de negociación hace ya tiempo, e incluso se llegó a un consenso hace más de un año. Sin embargo, aún no ha sido publicada. En LAB creemos que responde a los intereses de una minoría elitista y exigimos que se desbloquee este proceso y se ponga fin a la inseguridad jurídica que rige actualmente la provisión de puestos en Osasunbidea.

Durante estos últimos cuatro años uno de los temas más importantes de la negociación en la Mesa Sectorial de Salud ha girado en torno a la modificación del DF 347/1993 que regula el ingreso y provisión de puestos de trabajo de Osasunbidea.

Las consecuencias de la reforma de este decreto son beneficiosas para la plantilla en diversos aspectos como:

1- La provisión por concurso de las jefaturas médicas, en vez de concurso-oposición. Con ello se recuperan plazas vacantes para incluirlas en las convocatorias de OPE de medicina y se garantiza al personal médico de Osasunbidea el acceso a sus jefaturas.

2- La modificación de la denominación de jefatura de unidad de enfermería por la de jefatura de unidad asistencial, por lo que el personal de otras categorías sanitarias de los niveles D, C y B (Celador, TCAE, TEL, TER, TERT, TEAP, TED, TEDS, Terapeuta Ocupacional, Educador Sanitario…) podrá acceder a las jefaturas de sus unidades.

3- La reglamentación de la figura de coordinador, que se ha puesto en marcha con muchas dificultades, y que permitirá agilizar su implantación en diversas categorías hasta ser sustituido por la figura de jefe de unidad o sección.

4- La modificación del sistema de Promoción Interna Temporal (cuyo desarrollo aparece contemplado ya en una orden foral negociada y consensuada en 2016) para hacerlo equitativo y transparente. Esta modificación recoge aspectos como la convocatoria de pruebas específicas, la configuración de listas públicas, la libre elección de ámbitos de promoción, o una duración limitada a 8 años renovables con cada participación en procesos selectivos.

¿Quién y por qué bloquea la publicación de un decreto negociado y consensuado hace ya un año?

¿Quién está interesado en que la inseguridad jurídica se instale en la gestión de la plantilla?

Seguramente todo ello se deba a que la mejora de las condiciones laborales de la mayoría y una democratización del acceso a la provisión de jefaturas perjudica a los intereses de unas minorías instaladas en el corporativismo y elitismo para autorreproducirse como cuadros de mando y manejar las estructuras de la sanidad pública para sus intereses particulares.

Por ello, desde LAB exigimos el desbloqueo de la situación y la toma de medidas urgentes para que el decreto se apruebe cuanto antes.

 
Share

adi egon

Osasunbidea


Erradiodiagnostikoko Teknikari Espezialista (E.T.E.). Oposaketa-lehiaketa

257E/2019 FORU AGINDUA, uztailaren 15ekoa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi honen testua: deialdia, batetik, Osasun Departamentuaren erakunde autonomoetarako erradiodiagnostikoko teknikari espezialisten (ETE) 17 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, eta bestetik, hautaproben bitartez, izangaien zerrendak osatzeko, horrelako lanpostuetan jardun dezaten, bai aldi baterako kontratazio bidez, bai aldi baterako barne igoeraren bidez.


Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico (T.E.R.). Concurso oposición

ORDEN FORAL 257E/2019, de 15 de julio, del Consejero de Salud, por la que se aprueba el texto de la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición de 17 vacantes de Técnico Especialista en Radiodiagnóstico (T.E.R.), para los Organismos Autónomos del Departamento de Salud, y para la constitución, a través de las pruebas selectivas, de listas de personas aspirantes al desempeño de dichos puestos de trabajo tanto mediante contratación temporal como por promoción interna temporal.

  • Tramitar.
  • Plazo: Del 07-08-2019 al 05-09-2019.
Share
OSAsentenciajusticia

LABek gradua lortu du sindikatuko bi afiliaturentzat: UPNk eta gehiengo sindikalak 2002. urtean desegindakoa berregiteko beste urrats bat

Administrazioa 2019/08/01

Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak ekainaren 20an emandako epaiaren ondoren, Iruñeko Administrazioarekiko Auzien 1. Epaitegia hasi da administrazio-kontratudunendako graduari buruzko demandak ebazten, eta gaur, epaia eman du LABek Osasunbideko bi langileren izenean jarritako demandaren alde.

Iruñeko Administrazioarekiko Auzien 1. Epaitegiak baietsi egin du LABek bi administrazio-kontratudunen izenean jarritako demanda. LABek 2017ko apirilaren 10ean jarri zuen demanda, eta gaur argitara eman den epaian demanda oso-osorik baiesten da, graduaren osagarria ordaindu behar zaiela jasotzen duelarik, lau urteko atzeraeraginarekin ordaindu ere.

18 urte joan dira Afapnak, CCOOk, ELAk eta UGTk UPNrekin sinatu zutenetik langile kontratudunek ez zutela gradurik kobratuko, ez eta antzinatasun saririk eta familia-laguntzarik ere. Urteekin, kontzeptu horietako batzuk kontratudunei aitortzea eta ordaintzea lortu dugu, eta orain Europako epai honekin lortu da langile kontratudunak eta funtzionarioak parekatzea alderdi horiei dagokienez.

Europako Auzitegiaren erantzunaren zain egon behar izan dugu, baina, orain, Europak bere epaia eman ondoren, hemengo epaitegietan jarritako demandak bere fruituak ematen hasi dira. Horri dagokionez, esan beharra dago ANPE sindikatuaren demanda batek eragin zuela Nafarroako epaile batek “arazo prejudizial” bat jartzea Europar Batasuneko Justizia Auzitegian kasu horri buruz galdetzeko. Gero, LABek antzeko demanda bat jarri zuen, eta epaileak, 2017ko abenduan lehenengo demandarekin egin bezalaxe, bertan behera utzi zuen gure demanda 2018ko urtarrilean, Europako Auzitegiak bere iritzia eman arte. Europako Justizia Auzitegiak aurtengo ekainaren 20an eman zuen epaia, administrazio-kontratudun guztiek jasaten duten desberdinkeria larria bertan behera uzteko demanda aintzat hartuz. Epai horrek Iruñean irekitako prozesuak berriz abiaraztea ekarri zuen. Hala, uztailaren 30ean argitara eman zen ANPEren demandari buruzko epaia, eta abuztuaren 1ean LABek jarritako demandari buruzkoa.

Hurrengo helburuak: gradua langile kontratudun guztientzat eta Lanbide-Karrera

Epai honekin, afera Mahai Orokorrean negoziatzeko bidea irekitzen da. Izan ere, hurrengo urratsa da graduaren ordainketa langile kontratatu guztiei zabaltzea. 2002. urtean, LAB izan zen orduko gehiengo sindikalak (Afapna, CCOO, ELA eta UGT) UPNrekin sinatutako testuaren aurka azaldu zen indar bakarra, eta, gaur den egunean, ildo berean lanean eta borrokatzen ari gara, langile publiko guzti-guztientzako lan baldintzak eta soldatak hobetzeko asmoz. Lortzen ari garen garaipen horiei esker, egoera hobetzen ari da, eta, LABen iritziz, hurrengo urratsa langile guztientzako Lanbide-Karrera lortzea izan beharko litzateke.

 

Gradua ordaintzeko demandaren kronologia

(* Epaia egun horretan argitaratu zen).

- 2016ko abendua: LABek Europako Batzordera jotzen du aldi baterako langileei gradua ordain diezaietela eskatuz.

 - 2017ko hasiera: ANPE sindikatuak demanda bat aurkezten du Iruñeko Administrazioarekiko Auzien 1. Epaitegian administrazio-kontratua duen langile bati gradua ordain diezaiotela eskatuz.

- 2017ko apirila: LABek demanda bat aurkezten du Iruñeko Administrazioarekiko Auzien 1. Epaitegian administrazio-kontratua duten bi langileri gradua ordain diezaietela eskatuz.

- 2017ko abendua: ANPE sindikatuaren demanda dela kausa, Iruñeko epaileak arazo prejudizial bat bidaltzen du Europar Batasuneko Justizia Auzitegira kasu honen gainean aholkua eman diezaion.

- 2018ko urtarrila: Iruñeko Epaitegiak bertan behera uzten du LABen demanda harik eta Europako Auzitegiak epaia eman arte.

- 2019ko ekainaren 20a*: Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak emandako epaian adierazten du administrazio-kontratudunek gradua kobratzeko eskubidea dutela.

- 2019ko uztailaren 30a*: Iruñeko Administrazioarekiko Auzien 1. Epaitegiak, Europako epaia kontuan harturik, ANPE sindikatuaren demandaren aldeko epaia jakinarazten du.

- 2019ko abuztuaren 1a*: Iruñeko Administrazioarekiko Auzien 1. Epaitegiak, Europako epaia kontuan harturik, LAB sindikatuaren demandaren aldeko epaia jakinarazten du.

 

 

LAB consigue el grado para dos afiliados; un paso más para recomponer lo que UPN, y la mayoría sindical destruyeron en 2002

Administrazioa 2019/08/01

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 20 de junio, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pamplona está ahora resolviendo las demandas en torno al grado por parte del personal con contrato administrativo. Hoy ha fallado a favor de la demanda que LAB interpuso en nombre de dos personas trabajadoras de Osasunbidea.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Pamplona ha estimado la demanda interpuesta por LAB en nombre de dos personas contratadas administrativas. LAB interpuso la demanda el 10 de abril de 2017, y la sentencia hecha pública hoy estima íntegramente el reconocimiento y abono del complemento retributivo del grado con efectos retroactivos de cuatro años.

Han pasado casi 18 años desde que Afapna, CCOO, ELA y UGT firmaron con UPN que el personal contratado no cobrara grado, antigüedad, ni ayuda familiar. Con el paso de los años poco a poco hemos ido logrando el reconocimiento de algunos de estos conceptos y ha sido ahora cuando desde Europa han dictado en favor de la equiparación del personal contratado con el funcionariado.

En el periodo que va desde la firma de ese acuerdo hasta el 2017, LAB ha acudido en numerosas ocasiones a la justicia navarra solicitando el cobro del grado para el personal temporal de la Administración, pero únicamente hemos recibido negativas. Hemos tenido que esperar a que el tribunal europeo se pronuncie, pero tras ese dictamen, es ahora cuando la demanda sindical está dando sus frutos en los juzgados. A este respecto, cabe recordar que la demanda del sindicato ANPE fue la que propició que el juez navarro presentase una "cuestión prejudicial" en el TJUE para preguntar sobre este caso. Seguidamente fue LAB quien interpuso una demanda en esos términos y el juez, tal y como hiciera con la primera demanda en diciembre de 2017, suspendió en enero del 2018 la nuestra a la espera de la sentencia que debía dictar el TJUE. Este se pronunció el 20 de junio pasado, atendiendo a la demanda que solicitaba acabar con la grave situación de desigualdad que padece todo el personal contratado administrativo. Este fallo reanudó los procesos abiertos en Pamplona. De esta forma, el pasado 30 de julio se hizo público el dictamen referente a la demanda de ANPE, y el 1 de agosto ha sido el turno de la demanda interpuesta por LAB.

Siguientes metas: grado para todo el personal contratado y Carrera Profesional

Ahora se abre la vía para la negociación en Mesa General, ya que el siguiente paso que queda por dar es el de la extensión del pago del grado a toda la plantilla contratada. Ya en 2002 LAB fue la única fuerza sindical que se opuso al texto firmado por UPN con la mayoría sindical de entonces (Afapna, CCOO, ELA y UGT), y a día de hoy seguimos trabajando y peleando en la misma línea de entonces, la que busca la mejora de las condiciones laborales y retributivas para toda la plantilla pública. Gracias a los logros que estamos obteniendo, esta línea mantiene una dirección ascendente que, en opinión de LAB, debe continuar con la consecución de la Carrera Profesional para todo el personal público.

Cronología del proceso de demanda del grado

(* Las fechas de las sentencias corresponden al día de su publicación).

- Diciembre de 2016: LAB acude a la Comisión Europea solicitando el pago del grado para el personal temporal.

- Principios de 2017: el sindicato ANPE presenta en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Pamplona una demanda de cobro del grado para una persona contratada administrativa.

- Abril de 2017: LAB presenta en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Pamplona una demanda de cobro del grado para dos personas contratadas administrativas.

- Diciembre de 2017: el juez de Pamplona traslada, debido a la demanda de ANPE, una cuestión prejudicial al TJUE para asesorarse acerca del particular.

- Enero de 2018: el juzgado de Pamplona suspende la demanda de LAB hasta que el TJUE se pronuncie.

- 20 de junio de 2019*: el TJUE sentencia que las personas con contratos administrativos tienen derecho a cobrar el grado.

- 30 de julio de 2019*: el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Pamplona, con la sentencia europea en la mano, publica la sentencia favorable a la demanda del sindicato ANPE.

- 1 de agosto de 2019*: el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Pamplona, con la sentencia europea en la mano, publica la sentencia favorable a la demanda de LAB.

 

 

 
Share

adi egon

Osasunbidea


E.Z.L.T. Lekualdaketarako lehiaketa: behin-betiko emaitza eta lanpostuak hautatzeko epea argitaratuta


T.C.A.E. Concurso de traslado: Publicado resultado definitivo y plazo de elección de plazas

Share

adi egon

Osasunbidea


Fisioterapeuta. Lekualdaketak: behin-betiko zerrenda

2754E/2019 EBAZPENA, uztailaren 4koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan fisioterapeuten 27 lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.


Fisioterapeuta. Traslados: lista definitiva

RESOLUCIÓN 2754E/2019, de 4 de julio, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas a la convocatoria para la provisión mediante concurso de méritos, de 27 vacantes de Fisioterapeuta
para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Share

adi egon

Osasunbidea


Zerbitzu Orokorrak. Lekualdaketak

1874/2019 EBAZPENA, ekainaren 24koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez deialdi bat onesten baita Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren
eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko zerbitzu orokorretako lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zerbitzuko langileen arloko neurri batzuk onesteko urriaren 24ko 1/2018 Foru Lege-Dekretuaren bidez, E maila edo taldeko langileak D maila edo taldean sartu ziren, hiru lanpostuk osatutako kategoria berri batean, alegia, “zerbitzu orokorrak, zeladoreak eta suhiltzaile-peoi laguntzaileak” izenarekin.

Bertan ebazten da, halaber, zerbitzu orokorretako eta zeladoreen lanpostuetarako izendapena duten langileek batera parte hartzen ahal dutela lanpostu horiek betetzeko prozesuetan.


Servicios Generales. Traslados

RESOLUCIÓN 1874/2019, de 24 de junio, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión, mediante concurso de traslado, de las vacantes del puesto de trabajo de Servicios Generales, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.

Mediante Decreto-Ley Foral 1/2018, de 24 de octubre, por el que se aprueban medidas en materia de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, el colectivo perteneciente al nivel o grupo E ha quedado encuadrado en el nivel o grupo D, en una nueva categoría formada por tres puestos de trabajo con la denominación de Servicios Generales, Celador y Peón Auxiliar de Bombero.

Asimismo, establece que los empleados con nombramiento correspondiente a los puestos de trabajo de Servicios Generales y Celador podrán participar conjuntamente en los procesos para la provisión de dichos puestos de trabajo.

Share

adi egon

Osasunbidea


Laborategiko Teknikari Espezialista (L.T.E.). Oposaketa-lehiaketa

812E/2019 EBAZPENA, uztailaren 2koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi honen testua: deialdia, batetik, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko laborategiko teknikari espezialisten 31 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, eta bestetik, hautapen proben bitartez, izangaien zerrendak osatzeko, horrelako lanpostuetan jardun dezaten, bai aldi baterako kontratazio bidez, bai aldi baterako barne igoeraren bidez.


Técnica/o Especialista en Laboratorio (T.E.L). Concurso-Oposición

RESOLUCIÓN 812E/2019, de 2 de julio, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba el texto de la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de 31 puestos de trabajo de Técnico Especialista en Laboratorio (T.E.L.) del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, y para la constitución, a través de las pruebas selectivas, de listas de personas aspirantes al desempeño de dichos puestos de trabajo tanto mediante contratación temporal como por promoción interna temporal.

  • Tramitar.
  • Plazo: Del 26-07-2019 al 26-08-2019.
Share

adi egon

Osasunbidea

 

Lekualdaketak eta Oposaketa-lehiaketako kronograma. 2019 uztailak

Cronograma de traslados y Concurso-Oposición. Julio 2019

 

Osasunbideako Deialdi, Sustapen eta Hornidura zerbitzutik, ebazpen prozesuan dauden lekualdaketen lehiaketari dagokionez, ondorengo honen berri eman dute:

  • Esleipen-lanean hasteko aurreikusitako data.
  • Urrirako aurreikusiak daudenak lanean hasteko data 2019ko urriak 1 izango da.
  • “Oposaketa-lehiaketa” ipintzen duen hoietan, burutuko den oposaketa-lehiaketaren dataren inguruan izango da.

Desde la Sección de Ingreso, Provisión y Promoción Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea informan de lo siguiente en relación con los concursos de traslado que están en vía de resolución:

  • La fecha prevista para la adjudicación-incorporación.
  • En los previstos para octubre se fijará la fecha de incorporación en el 1 de octubre de 2019.
  • En los que se indica “concurso-oposición” se realizará en fechas próximas a la ejecución del futuro concurso-oposición.

correccintraslados

Share

adi egon

Osasunbidea


Zeladoreen unitatearen koordinazioa. N.O.G. Norgehiagoka

2019ko uztailak 15ean Nafarroako Ospitale Guneko Kudeatzailearen ebazpena, zeinengatik Zeladoreen I eta II Unitatearen Koordinazioaren lanetarako izendapen prozedura argitaratzen den.
Eskaeren aurkezpen epea 15 baliodun egunekoa izango da, Nafarroako Ospitale Guneko web orrian Ebazpen hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. 2019/8/2


Coordinación de la unidad de Celadoras. C.H.N Concurrencia competitiva

Resolución de 15 de julio de 2019 del Gerente del Complejo Hospitalario de Navarra, por la que se convoca un procedimiento de designación paralas funciones de Coordinación de Unidad de Celadores I y II.
El plazo de presentación de solicitudes de participación será de quince días hábiles, y se contará desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en la página webdel Complejo Hospitalario de Navarra. 2/8/2019.

Share

adi egon

Osasunbidea


Erradioterapiako teknikari espezialista (ETTE). Oposaketa-lehiaketa

738E/2019 EBAZPENA, ekainaren 21ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi honen testua: deialdia, erradioterapiako teknikari espezialistaren (ETTE) 3 lanpostu bete daitezen, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzukoak, oposizio-lehiaketa bidez, eta, horrekin batera, izangaien zerrendak osa daitezen, hautaproben bitartez, horrelako lanpostuetan jardun dezaten aldi baterako kontratazio bidez edo aldi baterako barne igoeraren bidez.


Técnico/a Especialista en Radioterapia (T.E.R.T.). Concurso-oposición

RESOLUCIÓN 738E/2019, de 21 de junio, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba el texto de la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, 3 puestos de trabajo de Técnico Especialista en Radioterapia (T.E.R.T.) del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, y para la constitución, a través de las pruebas selectivas, de listas de personas aspirantes al desempeño de dichos puestos de trabajo tanto mediante contratación temporal como por promoción interna temporal.

Share

adi egon

Osasunbidea


Anatomia Patologikoko teknikari espezialista (APTE). Oposaketa-lehiaketa

738E/2019 EBAZPENA, ekainaren 21ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi honen testua: deialdia, erradioterapiako teknikari espezialistaren (ETTE) 3 lanpostu bete daitezen, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzukoak, oposizio-lehiaketa bidez, eta, horrekin batera, izangaien zerrendak osa daitezen, hautaproben bitartez, horrelako lanpostuetan jardun dezaten aldi baterako kontratazio bidez edo aldi baterako barne igoeraren bidez.


Técnico Especialista en Anatomía Patológica (T.E.A.P.). Concurso-oposición

RESOLUCIÓN 739E/2019, de 21 de junio, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba el texto de la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, 4 puestos de trabajo de Técnico Especialista en Anatomía Patológica (T.E.A.P.) del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, y para la constitución, a través de las pruebas selectivas, de listas de personas aspirantes al desempeño de dichos puestos de trabajo tanto mediante contratación temporal como por promoción interna temporal.

Share

adi egon

Osasunbidea


Elikadura eta dietetikako teknikari espezialista. Oposaketa-lehiaketa

742E/2019 EBAZPENA, ekainaren 26koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi honen testua: deialdia, dietetikako teknikari espezialista (DTE) izateko 7 lanpostu bete daitezen, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzukoak, oposizio-lehiaketa bidez, eta, horrekin batera, izangaien zerrendak osa daitezen, hautaproben bitartez, horrelako lanpostuetan jardun dezaten aldi baterako kontratazio bidez edo aldi baterako barne igoeraren bidez.


Técnico Especialista en Dietética. Concurso-oposición

RESOLUCIÓN 742E/2019, de 26 de junio, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba el texto de la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de 7 puestos de trabajo de Técnico Especialista en Dietética (T.E.D.) del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, y para la constitución, a través de las pruebas selectivas, de listas de personas aspirantes al desempeño de dichos puestos de trabajo tanto mediante contratación temporal como por promoción interna temporal.

Subcategorías