Share

adi egon

Osasunbidea


Medikuntza fisiko eta erreabilitazioko barrutiko fakultatibo espezialista. Lekualdaketa behin-betiko zerrenda

1101E/2019 EBAZPENA, martxoaren 29koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan Medikuntza fisiko eta Errehabilitazioko barrutiko fakultatibo espezialista izateko lanpostuak merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

 


Facultativo Especialista de Área en Medicina Física y Rehabilitación. Traslado lista definitiva

Facultativo Especialista de Área en Medicina Física y Rehabilitación. Traslado lista definitiva.
RESOLUCIÓN 1101E/2019, de 29 de marzo, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante traslado por concurso de méritos de
Facultativo Especialista de Área en Medicina Física y Rehabilitación para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.