Share

adi egon

Osasunbidea


O.L.T. Hautaproben deuseztatzea

98E/2019 EBAZPENA, otsailaren 13koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez baliogabetzen baitira Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen azaroaren 21eko 1523E/2018 Ebazpena eta horren ondoriozko administrazio-egintzak. Ebazpen horren bidez onetsi zen osasun larrialdietako teknikari lanpostuetan aritzeko izangaien zerrenda bat hautaproben bidez osatzeko deialdia, aldi baterako kontratazioak egiteko.


T.E.S. Anulación pruebas selectivas

RESOLUCIÓN 98E/2019, de 13 de febrero, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se anula la Resolución 1523E/2018, de 21 de noviembre, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea para la constitución, a través de pruebas selectivas, de una relación de aspirantes al desempeño de puestos de trabajo de Técnico en Emergencias Sanitarias, para la contratación temporal, así como los actos administrativos derivados de la misma.