Share

adi egon

Osasunbidea


E.Z.L.T. Lekualdaketak. Meritu lehiaketa

1375E/2018 EBAZPENA, urriaren 31koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikarien (EZLT) 323 lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzeaz betetzeko deialdia onesten duena.

Aurkezteko epea: Eskaerak aurkezteko epea hamabost egun baliodunekoa izanen da, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.(2018/11/27).


T.C.A.E. Traslados. Concurso de méritos

RESOLUCIÓN 1375E/2018, de 31 de octubre, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión mediante traslado por concurso de méritos, de 323 vacantes de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Plazo de presentación: El plazo para presentar la solicitud será de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.(27/11/2018).