cp2

LANBIDE KARRERA

GUZTIONTZAT ORAIN !!!

Osasunbidea 2018/11/7

LABek lanbide karrera baten proposamena landu du, ekonomikoki eskuragarri eta, batez ere, 2010eko murrizketetatik gutxitutako erosohalmenaren mantendua berma dezan.

Aldi berean, UPN/PSN eta SMN eta SATSE sortutako bidegabekeriak eta irainekin bukatzea bilatzen ari da. Hau da, Osasunbideko maila guztientzako, behinbetiko zein behin-behineko langilentzako.

Hauxe gure analista: gutxi gorabeherako kalkuluaren arabera, ez zehatz, Osasunbidean, 10000 lanpostuetatik 2200 A mailakoak dira, 3600 Bkoak, 1000 inguru Ckoak, eta gainerakoak, 3000 inguru D mailakoak. A mailakoentzako kostu ekonomikoa 12,3 miloi izango litzateke; Bkoentzako 12,9 miloi ingur; Ckoentzako 2,4 miloi inguru (1000 langile 2400 eurona) eta Dkoentzako 6 miloi inguru (3000 langile 2000na). Hau guztia 33,6 miloi euroen kopruada, hauetako 15,1 behinbetiko medikuntza eta erizaintzaren langileen artean dagoeneko ordaintzen ari dira.Honek 18.5 miloietan handitzea suposatuko luke.

Gure proposamenak lanbide karrerako ezarpen progresiboa, 3, 4 urtetan, jasotzen du. Modu honetan, etengabeko ezarpenak ez du kontuetan oreka galtze bat suposatuko, Nafarroako ekitaldi ekonomiko ezberdinengatik onartua izan daitekena.

Gure helburua erosahalmena bermatzea da, betiere urteroko diru sariaren igoerarekin kontutan izanik.

Lanbide Karreraren eredua, bere edukiak, medikuntza eta erizaintzaren karrrerak berplanteatu ta gero egituratuko genuke. Horregatik karreraren helburuak betetzeko beharko litzateke formazioa erakunde publikotik ematea bermatzen saiatuko gara. Guretzat lan talde eta taldeko lanean oinarritutako
karrera eredu bat ezartzea guztiz beharrezkoa da. Horrela gaur egungo injustitziari buelta emango genioke, azken finean arreta lanaren helburuak osasunbideko langile guztien artean lortzen ditugu, baina diru sariei begira erizaintza eta medikuntzaren gutxiengo batek abantailak izaten ditu.

Horrek gure Asistentzia – taldeen Ratioen Antolamendurako Lege proposamena lanbide karreraren eremuan ezartzea suposatuko luke.

Proposamen hau eskuragarria eta erreallista delako eta aldi berean, historikoki emandako bazterkeriei aurre egiten dielako LABetik helburu hau lortzeko emango diren ekimen eta mobilizazioetan parte hartzera animatzen zaituztegu.

CARRERA PROFESIONAL

PARA TODAS/OS YA !!!

Osasunbidea 2018/11/7

LAB ha elaborado una propuesta de carrera profesional factible en lo económico, y sobre todo, que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo tan mermado desde los recortes iniciados en 2010.

A su vez, busca acabar con agravios históricos generados por UPN/PSN y el sindicalismo corporativo de SMN y SATSE. Es decir, incluirá a toda la plantilla de Osasunbidea: todas las categorías laborales y personal fijo y contratado.

Nuestro análisis es el siguiente: según cálculos aproximativos, no exactos, en Osasunbidea de unos 10.000 puestos de trabajo, 2.200 son de nivel Á, 3.600 del B, unos 1.000 del C y el resto unos 3.000 del D. El coste para el nivel A sería de 12,3 millones; para el nivel B, de unos 12,9 millones; para el nivel C sumaría aproximadamente unos 2,4 millones (1.000 personas por unos 2.400 euros); y para el nivel D sumaria en torno a 6 millones de euros (3.000 personas por 2.000 euros). Esto suma un total de 33,6 millones de euros, de los cuales ya se están pagando 15,1 al personal fijo de medicina y enfermería; supondría ampliarla en 18,5 millones.

Nuestra propuesta contempla una implantación progresiva de la carrera profesional, en 3 años o 4. De esta manera la implantación no supondría un desajuste en las cuentas, pudiendo ser perfectamente asumido en los diferentes ejercicios presupuestarios de Nafarroa.

Nuestro objetivo, al margen del incremento salarial anual, es garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo.

El modelo de carrera, es decir, su condicionado, estaría basado en la revisión del ya existente para el personal fijo de medicina y enfermería. Por ello, se busca una garantía para que la formación que se precise se gestione desde instancias públicas, evitando lucro de terceros. Sobre todo, aplicándose desde una perspectiva de "equipos de trabajo" o del "trabajo en equipo", de manera que se invierta la injusticia actual en la que los objetivos de trabajo asistencial los obtenemos entre toda la plantilla, y que sólo repercute económicamente en el personal fijo de medicina y enfermería.

Ello supone la aplicación de nuestra propuesta de LOREA, Ley de Ordenación de Ratios de Equipos Asistenciales, al ámbito de la carrera profesional.

Porque es una propuesta factible y realista que repara agravios históricos, desde LAB animamos a participar en las dinámicas de trabajo y movilización que con este objetivo llevemos adelante.

 
shadow