Share
monedas

2018rako soldata igoera baieztatu da Nafarroako Gobernuan

Administrazioa 2018/07/23

Nafarroako Gobernuak baieztatu du %1,5eko igoera abuztuari dagokion ordainsarian jasoko dela; beste alde batetik, uztailetik aurrean aplikatuko litzatekeen erantsitako %0,25ari dagokionez, Nafarroako Gobernuaren asmoa da iraileko ordainsarian pagatzea, behin 2018.eko uztailaren 3an ospatu zen Ministro Kontseiluan hartu zen erabakiaren berri jasotzean, non aipatu soldata-igoeraren aplikazioa onartzen den.

Berriz ere LABek adierazi nahi du, Administrazioko langileentzako ordainsari-igoera atzeratzen ari dela Madrileko Gobernuak inposatzen digun politika-interbentzioagatik.

Alderdi Popularrak administrazio guztiei eskumen murrizpenak inposatu zizkien. Ordainsariei dagokienez, estatuko sindikatuek babesa eman zioten eroste-ahalmenari eustea bermatzen ez duen akordio bat sinatzen. Urte honetarako gehienezko ordainsari-igoera %1,75koa da, egungo inflazioa Nafarroan %2,1, eta ordainsari galera %0,35 handitzen zaigu, orain arte metatu dugun %13,6koari gehitzen zaiona.

Orain PSOEk segitzen du eskumenak murrizten eta ordainsari galera gehiagorekin zigortzen. Nafarroako Gobernuak, Geroa-Baikoak, langileei galdutako ordainsariak berreskuratzea ahalbidetuko dizkieten baliabideak jarri behar ditu. LABek exijitzen du negoziazio prozesu bat martxan jartzea, langileek lapurtu zaien dirua berreskuratzeko beharrezko neurriak inplementatzeko.

Se confirma un incremento retributivo para el 2018 en el Gobierno de Navarra

Administrazioa 2018/07/23

El Gobierno de Navarra confirma que la subida del 1,5 % se materializará en la nómina correspondiente al mes de agosto; de otra parte, con respecto al 0,25% adicional que se aplicaría desde julio, es intención del Gobierno abonarlo en la nómina del mes de septiembre, una vez recibido el traslado del Acuerdo del Consejo de Ministros celebrado con fecha 3 de julio de 2018, por el que se aprueba la aplicación del referido incremento.

Desde LAB queremos manifestar que el incremento salarial para el personal de la Administración sigue retrasándose por culpa de la intervención política a la que nos somete el gobierno de Madrid.

El Partido Popular impuso a todas las Administraciones una restricción en sus competencias. A nivel salarial los sindicatos estatales le apoyaron firmando un acuerdo que no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo. La subida salarial máxima para este año es el 1,75%, la inflación actual en Navarra del 2,1%, y la pérdida salarial se nos incrementa en un 0,35%, a sumar al 13,6% que ya hemos acumulado.

Ahora el PSOE sigue restringiendo las competencias y condenándonos a más perdidas salariales. El Gobierno de Navarra, de Geroa – Bai, debe de habilitar alternativas que permitan al personal recuperar los salarios perdidos. Desde LAB exigimos que se habilite un proceso negociador para implementar las medidas necesarias para que el personal recupere el dinero que se le ha robado.