Share
LOGO normativa soziokomunitarioaLOGOsoziokomunitarioa

           BUSCADOR de las normas políticas y administrativas de Navarra.

 

triangeluNafarroako lege eta dekretuak Leyes y decretos de Navarra

triangeluLan hitzarmenak          Convenios
Berde button Esku hartze soziala
  
Intervención social
Berde button Enplegu zentro bereziak
  
Centros especiales de empleo
Berde button Zahar egoitzak
  
Residencias de tercera edad
Berde button Aniztasun funtzional kontzertatua
  
Diversidad funcional concertada
Berde button Ospitale sikiatrikoak
  
Hospitales psiquiátricos
Berde button Lan hitzarmen estatalak
  
Convenios estatales

   triangelu Sociocomunitario Estatal