Share
LOGO normativa soziokomunitarioaLOGOsoziokomunitarioa

           BUSCADOR de las normas políticas y administrativas de Navarra.

 

triangeluLege eta dekretu estatalak Leyes y decretos estatales

triangeluLan hitzarmenak          Convenios

 Berde button Esku hartze soziala
  
Intervención social
Berde button Enplegu zentro bereziak
  
Centros especiales de empleo
Berde button Zahar egoitzak
  
Residencias de tercera edad
Berde button Aniztasun funtzional kontzertatua
  
Diversidad funcional concertada
Berde button Ospitale sikiatrikoak
  
Hospitales psiquiátricos
Berde button Lan hitzarmen estatalak
  
Convenios estatales

    triangelu Soziokomunitarioa Nafarroa

   triangelu Sociocomunitario Navarra

  • Itzuli gabe dago 1990eko urtarrila baino lehenagokoa da, hau da, euskarazko NAO argitaratzen hasi aurrekoa.
  • Itzuli gabe dago 1990eko urtarrila baino lehenagokoa da, hau da, euskarazko NAO argitaratzen hasi aurrekoa.