Share
CALENDARIO OPE

Lan eskaintzen deialdien aurreikuspena

EGUNERATUA 2018/02/26
Behean ikus daitekeen taulan kontsultatu daitezke Nafarroako Gobernuak berriki Administrazio Nukleorako onartu lan eskaintza publikorako aurreikusten diren datak. Gehitu dira azkeneko deialdien loturak, jakin ahal izateko oposizio horien oinarriak nolakoak izan daitezkeen. Informazio hau gaurkotuko dugu deialdiak NAOn argitara eman ahala.
 

Previsión de fechas de convocatorias de empleo

ACTUALIZADO 2018/02/26

En el cuadro de abajo puede consultarse la previsión de fechas de las diferentes convocatorias de empleo público aprobadas recientemente por el Gobierno de Navarra para Administración Núcleo. Se han añadido enlaces a las últimas convocatorias para hacerse una idea de las bases de las diferentes oposiciones. Esta información se irá actualizando conforme se vayan publicando las diferentes convocatorias en el BON.

   
  Lanpostua Puesto de trabajo  Maila  Nivel

LANPOSTU KOPURUA

 PLAZAS

Deialdia noizko aurreikusia
Fecha prevista convocatoria Oposición

Azkeneko deialdiaren aldizkaria
Boletín de publicación de la última convocatoria 

 

Oraingo deialdiaren aldizkaria
Boletín de publicación de la convocatoria actual

  Psikologoa

  Psicóloga-o

 A  12

 

2018ko 2. hiruhilekoan

 2º trimestre 2018

LOTURA  ENLACE  

  Administrazio Publikoaren Teknikaria (Arlo ekonomikoa)

  Técnica-o Adm. Pública (Rama económica)

 A  24

2018ko 1go hiruhilekoan

1º trimestre 2018

LOTURA ENLACE  LOTURA ENLACE

  Administrazio Publikoaren Teknikaria (Arlo juridikoa)

  Técnica-o Adm. Pública (Rama jurídica)

 A  18

2019

2019

LOTURA  ENLACE   
  Itzultzailea
 Traductor-a de euskera
 A  4

 2018ko 2. hiruhilekoan

2º trimestre 2018

Ez da deitu azken urteotan

No convocado en los últimos años

 
  Itzultzaile-interpretaria
  Traductor-a Interprete de euskera
 A  1

 2018ko 2. hiruhilekoan

2º trimestre 2018

LOTURA  ENLACE   

  Sistema Informatikoetako erdi mailako teknikaria

 Técnica-o Grado medio Sistemas informáticos

 B  9

 2019

2019

LOTURA  ENLACE   

  Gizarte langilea

  Trabajador-a social

 B 29

2018ko 1. hiruhilekoan

1º trimestre 2018 

LOTURA ENLACE   LOTURA ENLACE

  Unibertsitateko erdi mailako tituluduna (Laneko Arriskuen Prebentzioa)

  TUGM (Prev. riesgos laborales)

B 2

2019

2019

LOTURA  ENLACE  
  Suhiltzailea Bombero-a C 17

2018ko 2. hiruhilekoan

2º trimestre 2018

LOTURA ENLACE  

   Liburutegiko arduraduna

  Encargada-o de biblioteca

C 10

2018ko 4. hiruhilekoan

4º trimestre 2018

LOTURA ENLACE  

  Sistema informatikoen ofiziala

  Oficial sistemas informáticos

C 15

2019

2019

LOTURA ENLACE  

  Foruzaina

  Policía foral

C 17

2018ko 2. hiruhilekoan

2º trimestre 2018

LOTURA ENLACE  

  Eskolazaina

  Conserje

D 24

2018ko 4. hiruhilekoan

4º trimestre 2018

LOTURA ENLACE