Share

ope osakidetza

  Información OPE Osakidetza actualizada 2018-04-11  

 

ENLACE Bases específicas

LOTURA Oinarri espezifikoak

Inscripción

IInskripzio epea: hilabete bat otsailaren hambostetik aurrera.

Plazo de inscripción: un mes a partir del 16 de febrero.

Fechas O.P.E Osakidetza

Gaur Osakidetzak milaka lanposturen LEP egin du

3.016 lanpostu txanda librean eta 319 lanpostu barne promoziorako

Osasunbidea 2018/02/15 Osakidetzako webean EAEko lan eskaintza publiko honetan parte hartzeko informazio guztia argitaratu da.

Ekainaren 14, 15, 16 eta 17rako BEC alokatu dute, azterketa masiboak egun horietan egiteko. Medikuen probak maiatzean izanen dira.

Osakidetza 2016-2017 LEP. Kategoria guztiak

Osasunbidea 2018/02/15

 

Osakidetza lanza hoy una OPE con miles plazas

3.016 plazas se ofertan en turno libre y 319 plazas en procesos de promoción interna

Osasunbidea 2018/02/15 Se acaba de publicar en la web de osakidetza toda la información necesaria para participar en esta oferta pública de empleo en la CAV.

El BEC ha sido alquilado para los días 14, 15, 16 y 17 de junio por lo que se prevee que en esos días sean las pruebas masivas. Los exámenes de los médicos serán en mayo.

Osakidetza. O.P.E 2016-2017. Todas las categorías

Osasunbidea 2018//02/15

 

MAILAK

 PLAZA KOPURUEN AURREIKUSPENA/ PREVISIÓN DE NÚMERO DE PLAZAS

CATEGORÍAS

 

 TXANDA LIBREA/ TURNO LIBRE

PROMOZIO TXANDA/TURNO PROMOCION

GUZTIRA/TOTAL

 
FAMILIA-MEDIKU Oinarri espezifikoak  85    20    915 MÉDICO DE FAMILIA Bases específicas
PEDIATRIAKO MEDIKUA /LM Oinarri espezifikoak  40 PEDIATRA /EAP Bases específicas
MEDIKU ESPEZIALISTA  Oinarri espezifikoak  770 FACULTATIVO-A ESPECIALISTA Bases específicas
ZELADOREA Oinarri espezifikoak  112  30  142 CELADOR-A Bases específicas
ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA Oinarri espezifikoak  200 45  245 AUXILIAR ADMINISTRATIVO-A Bases específicas
ADMINISTRARIA Oinarri espezifikoak  38   35  73

ADMINISTRATIVO-A Bases específicas

ERIZAIN LAGUNTZAILEA. EZLT  Oinarri espezifikoak   505  67  572 TÉCNICO-A CUIDADOS AUXILIAR DE ENFERMERÍA. T.C.A.E Bases específicas
 SUKALDARI Oinarri espezifikoak  13  4  17 COCINERO-A
 MANTENTZE ZERBITZUETAKO TEKNIKARI Oinarri espezifikoak  6    6 TÉCNICO-A MEDIO  MANTENIMIENTO
MENDEKOAK LANGILEA Oinarri espezifikoak 180   180 SUBALTERNOS-AS Bases específicas
FARMAZIAKO LAGUNTZAILEA Oinarri espezifikoak  25  5  30 AUXILIAR DE FARMACIA Bases específicas
ERIZAINA Oinarri espezifikoak  650  32  682 ENFERMERO-A Bases específicas
EMAGINA Oinarri espezifikoak  17  10  27 MATRONA Bases específicas
OSASUN MENTALEKO ERIZAINA Oinarri espezifikoak  35  13  48 ENFERMERO-A SALUD MENTAL Bases específicas
INFORMATIKAKO TEKNIKARIA Oinarri espezifikoak  12  4 16  TÉCNICO-A INFORMÁTICA
LAN OSASUNEKO ERIZAINA Oinarri espezifikoak  5  2  7 ENFERMERO-A SALUD LABORAL Bases específicas
FISIOTERAPEUTA Oinarri espezifikoak  33  3  36 FISIOTERAPEUTA Bases específicas
MANTENTZE ZERBITZUETAKO OFIZIALA Oinarri espezifikoak  50  10  60 OFICIAL MANTENIMIENTO
GIZARTE LANGILEA Oinarri espezifikoak  16  4  20 TRABAJADOR-A SOCIAL
LABORATEGIKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA Oinarri espezifikoak        177        25        202 TÉCNICO-A ESPECIALISTA DE LABORATORIO Bases específicas
ERRADIODIAGNOSTIKOKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA Oinarri espezifikoak TÉCNICO-A ESPECIALISTA RADIODIAGNÓSTICO Bases específicas
ANATOMIA PATOLOGIKO TEKNIKARI  ESPEZIALISTA Oinarri espezifikoak TÉCNICO-A ESPECIALISTA ANATOMÍA  PATOLÓGICA Bases específicas
AUDIOPROTESIKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA Oinarri espezifikoak TÉCNICO-A ESPECIALISTA AUDIOPRÓTESIS Bases específicas
OSASUN·DOKUMENTAZIOKO  TEKNIKARI ESPEZIALISTA Oinarri espezifikoak TÉCNICO-A ESPECIALISTA  DOCUMENTACIÓN SANITARIA Bases específicas
DIETETIKAKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA Oinarri espezifikoak TÉCNICO-A ESPECIALISTA DIETÉTICA Bases específicas
ERRADIOTERAPIAKO TEKNIKARIA ESPEZIALISTA Oinarri espezifikoak TÉCNICO-A ESPECIALISTA RADIOTERAPIA Bases específicas
   TOTAL   >3300 PLAZAS