Share
 LOGO INFOadm ZP


Administrazio Publikoetan kontratu amaierako kalte-ordainketa

Europako Justizia Epaitegiak berriki argitaratu duen epaiak kalte-ordaina jasotzeko eskubidea onartzen du aldi baterako kontratua amaitzen denean, kontratua lanekoa zein administratiboa izanik ere.

Indemnización en las Administraciones Públicas por fin de contrato

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo reconoce el derecho a percibir una indemnización cuando se termina un contrato temporal, sea contrato laboral o administrativo.

descargas de archivos INFOadm indemnización fin de contrato

word download DESCARGA Word Solicitud indemnización fin de contrato