Imprimir

NAO 229 urriaren 5a

FORU AGINDUA, zeinaren bidez berriz ere indarrean jartzen baita betebehar saihetsezinagatiko baimena, langileentzat, beren kargura baldin badituzte 14 urtetik beherako adingabeak, nahitaezko konfinamenduak edo ikastetxeen itxierak ukituta gelditzen direnerako.

Deialdia, merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzeaz bete daitezen Kirurgia Ortopedikoko eta Traumatologiako barrutiko fakultatibo espezialisten 4 lanpostu huts eta Erradiodiagnostiko barrutiko fakultatibo espezialisten 6 lanpostu huts.

CORTES. Deialdia, administrari-ofizialaren lanpostu bat.

BON nº 229 - 5 octubre

ORDEN FORAL por la que se recupera la vigencia del permiso por deber inexcusable para el personal que tenga a su cargo personas menores de 14 años que se vean afectadas por el confinamiento obligatorio o por el cierre de centros educativos.

Convocatoria para la provisión mediante traslado por concurso de méritos, de 4 vacantes de Facultativo/a Especialista de Área en Cirugía Ortopédica y Traumatología y de 6 vacantes de Facultativo/a Especialista de Área en Radiodiagnóstico.

CORTES. Convocatoria de una plaza de Oficial Administrativo.