Imprimir

NAO 65 martxoaren 26a

2/2020 FORU LEGE-DEKRETUA, premiazko neurriak onesten dituena koronabirusaren (COVID-19) osasun krisiak eragindako inpaktuari aurre egiteko.

BON nº 65 - 26 marzo

DECRETO-LEY FORAL 2/2020, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).