ADMope

Aurrera doaz administrari laguntzaileen eta haur-hezitzaileen oposizioak

Administrazioa 2020/07/30

Bestalde, abuztuaren 17an, hautapen prozesu hauei buruzko nobedadeak izanen dira: laneko arriskuen prebentzioko erdi mailako teknikariak, liburutegiko arduradunak eta 1. mailako eta mantentze-lanetako ofizialak.

Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiak bi ebazpen eman zituen atzo, uztailak 29, administrari laguntzaileen eta haur-hezitzaileen oposizioei buruz:

  • Administrari laguntzaileen oposizioa: epea ireki da prozesua gainditu duten izangaiek baldintzak betetzen dituztela frogatzeko agiriak aurkez ditzaten.
  • Haur-hezitzaileen oposizioa: epea ireki da prozesua gainditu duten pertsonek lanpostua aukera dezaten.

Horrez gainera, iragarri digute abuztuaren 17an prozedura hauei buruzko zenbait nobedade argitaratuko direla Nafarroako Aldizkari Ofizialean:

  • Erdi mailako teknikarien oposizioa (Laneko arriskuen prebentzioa): izendapen proposamena argitaratuko da, eta, horrekin batera, 30 eguneko epea irekiko da izendapena egiteko beharrezkoa den dokumentazioa aurkezteko.
  • Liburutegiko arduradunen oposizio-lehiaketa: onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda argitaratuko da.
  • 1. mailako ofizialen eta mantentze-lanetako ofizialen lekualdatze-lehiaketa: lehiaketa bukatutzat eman eta lanpostuak esleitzen dituen ebazpena argitaratuko da.

Siguen adelante las oposiciones de auxiliar administrativo y educador infantil

Administrazioa 2020/07/30

Asimismo, el 17 de agosto habrá novedades respecto a los procedimientos de ingreso en los cuerpos de Técnico de Grado Medio de Prevención de Riesgos Laborales, de encargado de biblioteca y oficial de 1ª y oficial de mantenimiento.

La Dirección General de Función Pública hizo públicas ayer, 29 de julio sendas resoluciones referidas a las oposiciones de auxiliar administrativo y de educador infantil:

  • Oposición de auxiliar administrativo: Resolución por la que se abre el plazo para la acreditación de requisitos por las personas aspirantes aprobadas.
  • Oposición de educador infantil: Resolución por la que se abre el plazo para la elección de las plazas de oposición por las personas aspirantes aprobadas.

Del mismo modo, se anunció que el próximo 17 de agosto el BON recogerá novedades respecto a los siguientes procedimientos:

  • Oposición de TGM (Prevención Riesgos Laborales): la propuesta de nombramiento y apertura del plazo de 30 días para presentar la documentación necesaria para el nombramiento.
  • Concurso-Oposición de Encargado de Biblioteca: la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
  • Concurso Traslado Oficial 1º y Oficial Mantenimiento: la resolución que pone fin al concurso y adjudica las plazas.