ADM cuidadoras

Argibideak, Eskubide Sozialetako Departamentuan lan egiteko, zaintzaileei egiten ari zaien proposamenari buruz

Administrazioa 2020/04/26

Zaintzaile askok adierazi digute kezkatuak daudela Eskubide Sozialetako Departamentutik jasotzen ari diren deiengatik. Dei horietan planteatzen ari zaie ea prest dauden, egoerak hala eskatuz gero, adinekoen egoitzetan lan egiteko boluntarioen zerrenda batean sartzeko. Esan digutenaren arabera, informazioak kontraesankorrak dira, eta ez dute ziurtatzen Eskubide Sozialetako Departamentuan lana bukatu ondoren Hezkuntza Departamentuko jatorrizko lanpostura itzuliko direnik zailtasunik gabe.

LABetik ulertzen dugu Covid-19aren pandemiak eragindako larrialdi- eta salbuespen-egoera, baina zerbitzuak gutxieneko bermeekin eman behar direla uste dugu. Horregatik, apirilaren 12an, Funtzio Publikoarekin harremanetan jarri ginen, zaintzaile boluntario horiek izanen luketen egoera argitzeko.

Gure helburua zen honako hauek bermatzea:

-Langile horiek soldata baxuagoak ez kobratzea.
-Zahar etxeetan ohiz kanpoko egoera hori bukatu ondoren, Hezkuntzako Departamentuan duten lanpostura itzultzea.
-Norberaren babes ekipamenduak bermatzea.
-Testak eginen zaizkiela bermatzea, langileek ez dezaten lagundu birusa hedatzen.

Apirilaren 20an, Funtzio Publikoaren erantzuna jaso genuen:

“Zure idazkiari dagokionez, egia da Hezkuntza Departamentuak zaintzaileen zerrenda bat bidali ziola Eskubide Sozialetako Departamentuari, bai funtzionarioena, bai administrazio-kontratudunena, eta, departamentu horretako idazkari tekniko nagusiak jakinarazi zigunez, pertsona horiei telefonoz deitzen hasi ziren, PAGNAko zentroetan zerbitzuak emateko prest ote zeuden jakiteko. Dirudienez, oraingoz ez dute deituriko pertsonetako bat ere kontratatu; prest egongo liratekeen jakin nahi zuten bakarrik.

Langile horiek izanen luketen egoerari dagokionez, PAGNAn zaintzaile gisa lan egitea eskaini eta onartuko balute, funtzionarioen kasuan, ez litzateke zerbitzu-eginkizunetan arituko, eta kontratatutako langileen kasuan, ez litzateke kontratu berririk sinatuko. Bi kasuetan, Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiak ebazpen bat baino ez du egingo, PAGNAn behin-behinekoz aritzeko eginkizunen mandatu bat onartzeko. Ebazpen horrek segurtasuna ematen du lan-baldintzak eusteari eta egoera berriaren behin-behinekotasunari dagokienez; izan ere, eginkizunen mandatua aldi baterako egiten dela adieraziko du, COVID19ari eusteko ohiz kanpoko zerbitzuen beharra bukatu arte, eta jasoko da, orobat, lanpostu berriko ordainsariak langileak jaso ohi dituenak baino handiagoak badira, eginkizun berriei dagozkienak kobratuko dituela.

Zure mezu elektronikoa ikusita, Eskubide Sozialetako Departamentuko idazkari teknikoarekin harremanetan jarri nintzen, eta hark esan zidan ohar horiek deiak egiten ari zen pertsonari helaraziko zizkiola, interesatuei informazio argia eman ziezaien.
Norberaren babes ekipamenduei dagokienez (NBEak), PAGNAk dokumentu bat onartu berri du horren gainean, "COVID-19aren ondorioz, Eskubide Sozialetako Departamentuko PAGNAri atxikitako egoitza eta laguntza zentroetan aplikatu beharreko prebentzio neurriak" izenekoa. Dokumentu hori Lan Arriskuen Prebentzioko Atalak egin du, eta, bertan, langileentzako babes pertsonaleko neurriak ezartzen dira, bai eta beharrezkoak diren NBEak eta horiek erabiltzeko modua ere, alde batera utzi gabe PAGNAko egoitzetan lehenbiziko aldiz lanean hasten diren guztiek laneko arriskuen arloan jasotzen duten prebentzio arloko prestakuntza.

Azkenik, COVID-19aren testa langile berri horiei egiten zaien galderari dagokionez, ez daukagu informaziorik; izan ere, testak egiteko protokoloak osasun agintarien eskumenekoak dira, eta, beraz, Eskubide Sozialetako Departamentuari galdetu beharko zenioke zuzenean. Agur bero bat.”

Funtzio Publikoak emandako erantzuna jakinarazten dizuegu. Gure ustez, nahikoa argitzen du egoera, eta lasaitasuna ematen die beren borondatez zerrenda horretan egotea erabakitzen duten langileei.

Garrantzitsua iruditzen zaigu premiazko kasuetan –kasu honetan, esate baterako– dauden baliabide publikoak erabiltzea herritarrei zerbitzu publikoa emateko, baina, betiere, langileen eskubideei kalterik egin gabe.

Aclaraciones sobre la proposición a cuidadoras para trabajar en Derechos Sociales

Administrazioa 2020/04/26

Numerosas cuidadoras y cuidadores nos han trasladado su preocupación por las llamadas que están recibiendo por parte del Departamento de Derechos Sociales planteando la posibilidad de formar una lista de personas voluntarias dispuestas a trabajar en residencias de mayores en caso de que la situación lo requiera. Según nos trasmitían, las informaciones son contradictorias y no aseguran que, una vez terminado el periodo de trabajo en Derechos Sociales, volviesen sin dificultad a su contrato de origen en el Departamento de Educación.

Desde LAB, entendemos la situación de emergencia y excepcionalidad causada por la pandemia del covid-19 pero creemos que los servicios hay que prestarlos con un mínimo de garantías. Por ello nos pusimos en contacto con Función Pública el 12 de abril para clarificar la situación en la que quedaría el personal cuidador voluntario.

Nuestro objetivo era garantizar que:

• El personal no saliese perjudicado salarialmente.
• Una vez terminada la necesidad excepcional en las residencias de mayores, se vuelva al contrato original en Educación.
• Se garanticen los EPIS.
• Se garanticen los test para que el personal no se convierta en un elemento de propagación del virus.

El pasado día 20 de abril recibimos contestación de Función Pública:

“En relación con tu escrito, efectivamente, desde el Departamento de Educación se facilitó al Departamento de Derechos Sociales un listado de personal cuidador, tanto funcionario como contratado administrativo y, según nos informó el SGT de aquel Departamento, se empezó a llamar por teléfono a estas personas para conocer su disposición a prestar sus servicios en los centros de la ANDP. Parece ser que de momento no han contratado a ninguna de las personas que han llamado, sino que de momento sólo querían conocer si estarían dispuestos.

En cuanto a la situación en la que quedaría este personal, caso de que se les ofreciera y aceptaran prestar sus servicios como cuidadores en la ANDP, ni sería una comisión de servicios en el caso del personal funcionario ni se firmaría un nuevo contrato en el caso del personal contratado. En ambos casos únicamente se elaboraría una resolución por parte de la DG de Función Pública recogiendo la situación provisional de encomienda de funciones en la ANDP. Esta resolución da seguridad en cuanto al mantenimiento de las condiciones de trabajo que tienen y la provisionalidad de la nueva situación, pues indica que la encomienda de funciones se realiza con carácter temporal hasta que finalicen las necesidades de servicios extraordinarios de contención sanitaria de COVID19, añadiendo que en el supuesto de que las retribuciones en el nuevo puesto de trabajo sean superiores a las que viniera percibiendo la persona empleada, se abonarán aquellas.


A la vista de tu email contacté con el SGT de Derechos Sociales, quien me comentó que trasladaría estas consideraciones a la persona que estaba realizando las llamadas para que pudiera informar claramente a las personas interesadas.

En cuanto a los EPIs, la ANDP dispone de un documento sobre "Medidas Preventivas en Residencias y Centros Asistenciales por la Situación de COVID-19 adscritos a la ANDP del Departamento de Derechos Sociales", elaborado por la Sección de Prevención de Riesgos Laborales, en el cual se establecen las medidas de protección personal para el personal, así como los EPIs necesarios y su forma de utilización, sin perjuicio de la formación en materia de prevención de riesgos laborales que todo el personal de nuevo ingreso en residencias de la ANDP recibe de forma específica.

Por último, en cuanto a la pregunta de si se realiza el test del COVID-19 a este personal de nuevo ingreso, no tenemos la información, ya que los protocolos de realización de los test son competencia de las autoridades sanitarias, así que tendrías que dirigirte directamente al Departamento de Derechos Sociales.

Un cordial saludo.”

Ponemos en vuestro conocimiento la respuesta dada por Función Pública. Entendemos que clarifica bastante la situación y da tranquilidad al personal que voluntariamente decida estar en esa lista para que en caso de necesidad sea llamada.

Nos parece importante que en casos de necesidad, como es el caso se utilicen los recursos públicos necesarios para dar un adecuado servicio a la ciudadanía pero, sin que ello vaya en menoscabo de los derechos de las personas trabajadoras.