ADM bomberos verano

Udako suhiltzaileak
Baso-kanpainako destinoak bide telematikoz hautatuko dira

Administrazioa 2020/04/21

Langileriaren Kudeaketa Zerbitzuak jakinarazi digunez, maiatzean aukeratuko dira 2020ko udako baso-kanpainako destinoak. Azaldu digutenez, pilaketak saihesteko neurriak hartu behar direla-eta, 2020ko udarako gidari eta peoi-suhiltzaile laguntzaileen hurrengo baso-kanpainarako destinoak eta kontratuak modu telematikoan aukeratu eta egingo dira, webgune honetan jarri den esteka baten bidez: LOTURA

Navarra.es webgunearen fitxa hori, 2020ko udako baso-kanpainakoa, argitaratuta dago jada, ohartarazita aurten aukeraketa telematikoa izango dela.
Era berean, fitxan ohartarazten da destinoa hautatzeko aplikazio informatikoan sartzeko hiru akreditazio-aukera hauetako edozein eduki beharko dela:
• Ziurtagiri digitala edo NAN elektronikoa
• NAN + Nafarroako Foru Ogasuneko PINa
• G@koa sistema (hautatu lehenbiziko aukera, Internet bidez, ziurtagiri elektronikorik gabe)

Bomberos y bomberas de verano
La elección de destinos de la campaña forestal se realizará por vía telemática

Administrazioa 2020/04/21

Desde el Servicio de Gestión de Personal nos han comunicado que en el mes de mayo se realizará la elección de destinos de la campaña forestal de verano 2020. Según nos explican, ante la necesidad de adoptar medidas para evitar aglomeraciones, la elección de destinos y contratos de la próxima campaña forestal de Conductor/a y Peón/a Auxiliar Bomberos/as para el verano 2020 se va a realizar de forma telemática, a través de un enlace que se ha puesto en esta web: ENLACE
 
Dicha ficha web de navarra.es de la Campaña forestal verano 2020 ya está publicada, con el aviso de que este año la elección es telemática.
Asimismo, en la ficha se avisa que para el acceso a la aplicación informática para realizar la elección de destino se necesitará disponer de cualquiera de las siguientes tres opciones de acreditación:
• Con certificado digital o DNI electrónico
• Con DNI + PIN de Hacienda Foral de Navarra
• Sistema Cl@ve (seleccionar la primera opción, a través de Internet sin certificado electrónico)