Gobernuak aldi baterako langileei familia laguntza ordainduko die

Administrazioa 2016/11/11

Gaurkoan, azaroaren 11a, egindako Mahai Orokorrean, Gobernuak adierazi du familia laguntza ordainduko diela aldi baterako kontratatutako langileei, lau urteko atzeraeraginarekin. Beharrezkoa da eragindako langileek eskakizuna betetzea.

descargas de archivos DESCARGA PDF Solicitud ayuda familiar Gobierno de Navarra

word download DESCARGA Word Solicitud ayuda familiar Gobierno de Navarra

Nafarroako Gobernuak gaur goizean egindako Mahai Orokorrean ordezkaritza sindikalari adierazi digu familia laguntzaren ordainketa eginen diela kontratatutako langile guziei, orain arte kobratzen ez baitzuten. Hau horrela izan dadin eragindako langile guztiek beharrezko eskakizuna egin beharko dute, aita-amak direla frogatuz. Horretarako aski izanen da familia liburuaren kopia bat aurkeztea. Gure webgunean, infoadm.org, eskakizunaren eredua deskargatzen ahal duzue. Erabakia Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak, berriki emandako epai baten ondorioz etorri da. Gobernuak epaiari helegitea jarri ez zionez, hau irmoa da.

Beste aldetik, atalburu eta bulegoburuen hornidurarako arau berria aurkeztu da. Aurreko arauarekin konparatuta nabarmen aurreratuagoa da, gehienbat langileon parte-hartzearen arloan bai eta ereduan ere, non gaitasuna, berdintasuna eta meritua saritzen diren. LABek zentzu horretan proposamen ugari aurkeztu zuen, baina guztiak ez dira onartu. Gobernuak adierazi duenez, horiek aurrera eramateko Estatutoa bera ere aldatu beharko litzateke. Horregatik, hain zuzen ere, eskatu dugu horren aldaketa azkartzea gure proposamen guztiak sartu ahal izateko, funtzio publikoa demokratizatzeko bidean.

Halaber adierazi digute 2017rako Nafarroako aurrekontuetan sartu egin dela diru sail bat langileon soldata %1 igotzeko, baina Estatuko Gobernuak onartu arte ez duela eraginik izanen. Aparteko sariaren %50eko ordainketari dagokionez, ziurtatu dute urtarrilean %25 ordainduko dela eta gainerakoa urtean zehar, dirurik baldin eta izanen bada. Bestela 2018an ordainduko da.

El Gobierno se compromete a pagar la ayuda familiar al personal contratado

Administrazioa 2016/11/11

En la Mesa General celebrada hoy viernes, el Gobierno ha anunciado que va a pagar la ayuda familiar al personal contratado con cuatro años de retroactividad. Es imprescindible que las personas afectadas hagan la reclamación.

descargas de archivos DESCARGA PDF Solicitud ayuda familiar Gobierno de Navarra

word download DESCARGA Word Solicitud ayuda familiar Gobierno de Navarra

Esta mañana el Gobierno de Navarra ha comunicado a la representación sindical presente en la Mesa General que va a hacer efectivo el pago de la ayuda familiar a todo el personal contratado, que hasta ahora no lo cobraba. Para poder hacerlo efectivo es imprescible que las personas interesadas realicen la correspondiente reclamación justificando su condición de padres o madres. Para ello es suficiente la presentación de una fotocopia del libro de familia. En nuestra página web infoadm.org se puede descargar un modelo de reclamación. Esta decisión es consecuencia de una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. El Gobierno no recurrió la sentencia por lo que ya es firme.

En otro orden de cosas se ha presentado la nueva normativa para la provisión de jefaturas de sección y negociado. Comparado con la normativa anterior se ha avanzado notablemente, sobretodo en la participación de las plantillas y en el modelo que premia la capacidad, igualdad, mérito. LAB había presentado numerosas propuestas en este sentido pero no todas han sido admitidas porque, según ha explicado el Gobierno, para hacerlo sería necesario cambiar el Estatuto, por lo que hemos solicitado que se agilice la reforma del mismo para incorporar todas nuestras propuestas en el sentido de democratizar la función pública.

También se nos ha informado que en los presupuestos de Navarra para 2017 se ha incluido una partida para incrementar las retribuciones del personal un 1% pero que no se hará efectiva hasta que lo autorice el Gobierno del Estado. En cuanto al pago del 50% de la extra, han confirmado que en enero se hará efectivo un 25% y el resto se pagará a lo largo del año si hay disponibilidad presupuestaria. En caso contrario lo harían en 2018.